Shop Forum More Submit  Join Login
About Other / Student A9ustDSu9aFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 26 Deviations 1,204 Comments 8,092 Pageviews
×

Newest Deviations

[SHARE PSD] HAPPY 400+ WATCHERS by Rycucheo [SHARE PSD] HAPPY 400+ WATCHERS :iconrycucheo:Rycucheo 24 32 [20181120] QUOTES / UNDER NINETEEN by Rycucheo [20181120] QUOTES / UNDER NINETEEN :iconrycucheo:Rycucheo 9 0 [20181118] PACK TEXTURE #5 by Rycucheo [20181118] PACK TEXTURE #5 :iconrycucheo:Rycucheo 13 3 [20171123] QUOTES / Lee Eui Woong- Kim Sohyun by Rycucheo [20171123] QUOTES / Lee Eui Woong- Kim Sohyun :iconrycucheo:Rycucheo 13 0 [STOP SHARE] HAPPY 200+ WATCHERS by Rycucheo [STOP SHARE] HAPPY 200+ WATCHERS :iconrycucheo:Rycucheo 28 15 [20171113] PACK TEXTURE #4 by Rycucheo [20171113] PACK TEXTURE #4 :iconrycucheo:Rycucheo 209 78 [20171004] EUNHA- LOVE WHISPER by Rycucheo [20171004] EUNHA- LOVE WHISPER :iconrycucheo:Rycucheo 6 0 [QUOTES] Ahn HyungSeob - Lee Eui Woong by Rycucheo [QUOTES] Ahn HyungSeob - Lee Eui Woong :iconrycucheo:Rycucheo 39 3 [20170302] ONLY EUNHA - GFRIEND by Rycucheo [20170302] ONLY EUNHA - GFRIEND :iconrycucheo:Rycucheo 27 1 [20171007] GFRIEND by Rycucheo [20171007] GFRIEND :iconrycucheo:Rycucheo 8 0 [QUOTES] WANG YUAN- TFBOYS by Rycucheo [QUOTES] WANG YUAN- TFBOYS :iconrycucheo:Rycucheo 13 8 [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P3-END) by Rycucheo [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P3-END) :iconrycucheo:Rycucheo 16 3 [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P2) by Rycucheo [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P2) :iconrycucheo:Rycucheo 5 0 [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P1) by Rycucheo [QUOTES] LOVE YOURSELF - BTS COMEBACK (P1) :iconrycucheo:Rycucheo 18 5 [SHARE] PACK TEXTURE 3 by Rycucheo [SHARE] PACK TEXTURE 3 :iconrycucheo:Rycucheo 78 26 [QUOTES] 5th Mini Album Repackage- GFRIEND by Rycucheo [QUOTES] 5th Mini Album Repackage- GFRIEND :iconrycucheo:Rycucheo 8 5

Random Favourites

28 | PSD COLOURING | FOR YOU by dariayourlocalidiot 28 | PSD COLOURING | FOR YOU :icondariayourlocalidiot:dariayourlocalidiot 116 7 Pinwheel PNG by heemipetal2004 Pinwheel PNG :iconheemipetal2004:heemipetal2004 11 1 Pinwheel_PNGs_By_Heykid by heeykiid Pinwheel_PNGs_By_Heykid :iconheeykiid:heeykiid 414 45 Pixel Tree by tea-hee Pixel Tree :icontea-hee:tea-hee 970 119 spring day \\ f2u custom box code by baekmii spring day \\ f2u custom box code :iconbaekmii:baekmii 1,123 185 SHARE RENDER BTS SUMMER PACKAGE 2017 by yooncua SHARE RENDER BTS SUMMER PACKAGE 2017 :iconyooncua:yooncua 416 184 +++SHARE.TEXTURE+++ by Xioelgji1911 +++SHARE.TEXTURE+++ :iconxioelgji1911:Xioelgji1911 351 159 92 / BTS x 2017 Summer Package PhotoPack by ChanHyukRu 92 / BTS x 2017 Summer Package PhotoPack :iconchanhyukru:ChanHyukRu 165 38 [170715]:Solar by chyayeah [170715]:Solar :iconchyayeah:chyayeah 47 0
Journal
[BIG SHARE] BEST MY PSD ARKWORKS
Hôm nay, tui làm cái này là để nói lời Goodbye Summer nhoaa <33
Mỗi năm là tuôi chỉ dc onl đúng 3 tháng hè thôi à...còn lại là bị bố mẹ đặt pass :(((
.....................Coi như đây là ấn phẩm chia tay nhaa <33
___________________________
Đây đều là nh art đẹp nhất của tui trong 3 tháng hè qua và cái gì tui cũng share tuốt 

có mấy thứ mới làm còn lại là ủ kho lâu ngày nên nhiều art lạc quẻ chút :">>
(làm theo rule nếu các cậu thích và sử
:iconJudilsGoer:JudilsGoer
:iconjudilsgoer:JudilsGoer 69 51
Texture #13 by xx3hanhan Texture #13 :iconxx3hanhan:xx3hanhan 261 113 #PIXNET 2017 Activity 0723-0813 by Yangyanggg #PIXNET 2017 Activity 0723-0813 :iconyangyanggg:Yangyanggg 113 13 170808 // [SHARE PSD] TWICE One in a Million by FlowerRoad1501 170808 // [SHARE PSD] TWICE One in a Million :iconflowerroad1501:FlowerRoad1501 72 53 [10/08/2017] [SHARE PSD] HAPPY 2000+ WATCHERS by LuHannie1071999 [10/08/2017] [SHARE PSD] HAPPY 2000+ WATCHERS :iconluhannie1071999:LuHannie1071999 240 168 [ SHARE TEXTURE, PSDS ] HAPPY 900 WATCHERS by hyesoo0304bts [ SHARE TEXTURE, PSDS ] HAPPY 900 WATCHERS :iconhyesoo0304bts:hyesoo0304bts 118 73 [PSD] SHARE P.2 /// HAPPY 320+ WATCHER by mthej [PSD] SHARE P.2 /// HAPPY 320+ WATCHER :iconmthej:mthej 101 70

Groups

Donate

Rycucheo has started a donation pool!
100 / 500
I desperately need points.
2 points = 1 watch + 2 favourites
5 points = 1 watch + 5 favourites
10 points = 1 watch + 10 favouritealternative textalternative text

alternative textalternative textalternative textalternative text

You must be logged in to donate.

deviantID

Rycucheo's Profile Picture
Rycucheo
A9ustDSu9a
Artist | Student | Other
Vietnam
alternative text

:thumb609171590: stamp by gunsweat Sky by catstam

D.O.B: 14/2/2K2
S.E.X: Girl
Idols: BTS, GFRIEND, GOT7,...
Ship: KOOKGA, YUBAM, MARKSON, SINRIN, CHANBAEK , HOPEMIN


CONTACT ME :
alternative text www.facebook.com/profile.php?i…
alternative text www.instagram.com/su_armyahgas…
alternative text twitter.com/sutdt2191999
SUPPORT


THANKS FOR WATCHING!Àn nhô,

Mai là sanh thần của Suga nhà Bangtan nà.
 Một năm đã trôi qua, Anh cũng đã thêm một tuổi.
 Mong anh có một sanh thần hạnh phúc và bình an, cầu chúc cho anh và cả Bangtan mãi bên nhau.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxWELLCOME

*Pack render

1. Suga2. Suga

Render Suga by Rycucheo

3. Jungkook


2 by Rycucheo

4. Jungkook


2 by Rycucheo

5. Jungkook


2 by Rycucheo

6. Jungkook


2 by Rycucheo

7. Jungkook- Suga


2 by Rycucheo

8. Yerin


2 by Rycucheo

9. Sowon- Eunha
10. KimsohyunXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*PSD art


Quotes EunRin by Rycucheo

quotes YuRin by Rycucheo

quotes Jungkook by Rycucheo
Psd #5 by Rycucheo

Happy birthday Suga by Rycucheo

Graphic uong by Rycucheo


-------------------

Rule:

Watch + fav + cmt = link down

* Credit Rycucheo when use
credit: Abbysidian , Follow-The-Flame , SemmiYIn , NWE0408 , BT2k3 , lucky456 , YooMiCucheo , RinYHEnt , Xiao-Xue, glsd546 , justblackssi and in my fav
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Happy Suga's day !

--------------------------------------------Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconmaiarcita:
maiarcita Featured By Owner Nov 24, 2018
Thankss for the :+devwatch:
I really appreciate your kind support :iconheartballoonplz: :rose:
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Nov 24, 2018  Student Artist
You are welcome!
Reply
:iconwogengletter:
wogengletter Featured By Owner Nov 20, 2018  New Deviant Student Traditional Artist
nice art!
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Nov 20, 2018  Student Artist
Thank you
Reply
:iconwogengletter:
wogengletter Featured By Owner Nov 20, 2018  New Deviant Student Traditional Artist
You are welcome :-)
Reply
:iconkiwisvivi:
kiwisvivi Featured By Owner Jun 12, 2018  Student
hi, wb? 💗
Reply
:iconmaiwenn:
Maiwenn Featured By Owner Apr 10, 2018  Professional Traditional Artist
Thanks a lot for the watch ! :hug:
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner Oct 4, 2017
 
Thank you for the Watch!
Reply
:iconmrscats:
mrscats Featured By Owner Aug 19, 2017  Hobbyist Digital Artist
thanks for the watch and Fav :)
Reply
:icontinalouiseuk:
TinaLouiseUk Featured By Owner Aug 16, 2017  Hobbyist Digital Artist
Reply
Add a Comment: