Deviation Actions

rws1st's avatar

BallsOfTheEast3

By
5 Comments
12K Views
Tweak of   Kryptonite boiler by GBLXVIII by www.deviantart.com/gblxviii


Mandelbulb3Dv18{
g.....U5...sE...8....2U...kse0cYkg4wz0Ot/lO7bd2EEUgmzNlxfz9f6U4zdcGqz4NysURVBFxj
................................sr7uTLViI.2........A.//9................y.2...wD
...Uz6....EY/.../660/.....Ei/...X.....E3.....Q0950FySkkD/.kIzAvD...m0dkpXm1....U
.J....kD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQD0YewplwqawXBLaUwMa36ze0D.PuyvwhjPP776IaoBw1VYmnZGbQ2z66N9JyGRamD4z0vNWj8
RwPDvmRtmFF7z4XhTnd/VQlDU.....op5.........kAnAnD16....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................U3Yy2E7....k1.
.....83iyz1.......kzHwDU...L..6......M2....G....m.2D6...kQ.F....6/...I1.....SF52
...U.0...wD...kz..........6.oYlzzzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz4..........JQk7y1.U.0../EG0hi0yzC0u3G/VfgwD.wIuAFWKjy93Uslz
.02....p9MAdJnyj.mVnYcjMKzP.dAvD0MAazG.6SwDU./...cUWL0Tvuz98TV8Cntisz..8Uzr.U3rj
II.3/wzzz1..UBjuYb0iz.EvdIZCDL.k.oLsjaJRE.A...8cU0.E./2.SK.../6.z16.zb/DU08c..2E
./.y8/.U.0......bQ3NrV8.Mfp/zbFOU08c..2E./U5j/8cU0.E./2.3C5../6.z1..zzzSU08c..2E
./Emy/8cU0.E./2....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....Ek.l2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E..........E0e./.......UvD........sy9...................zD........kzHBnAnA
nAHYz0..................................................kz1...................zD
.....................2.....3....B....A3QcJaQZZYFH/..Z75.........................
.sU1.sE1BoU.02E......MaNaNaNaNyD..........YaNaNaNaNuz...................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...................kz1........wzoAnAnAnAnyj
................................/....E/....0....Ex4PtNoPgFKG4B3.................
..............U/4MU..................................QaNaNaNadyj................
........................U.24hE2Jv5G0./..........................................
..........................................E.....I....s....kMp7KNoJbMZZYFH/......
.........................s....k.16........EnAnAnAnApzSaNaNaNSUzD........kz1.....
.....ZNaNaNaNaxj..................U2./...............................cNaNaNaNaxD
OaNaNaNa7z1........wz..........E........................}
{Titel: BallsOfTheEast3}
Image details
Image size
3840x2160px 3.68 MB
Published:
© 2021 rws1st
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
GBLXVIII's avatar

Powerful!

Thanks for the mention!!

rws1st's avatar

Welcome, thanks for sharing so many wonderful parameters!

GBLXVIII's avatar

Thanks to you for using them!! :D :D

MomoMondblume's avatar

Great work! Like the coloring very much! :clap:

rws1st's avatar