Deviation Actions

Ruhisu's avatar

GIFT: Bubble Gum

Published:
By
4 Comments
1K Views
A gift for class 4B from Primary School No.46 in Bydgoszcz

Maskotka klasy 4B
Szkoła Podstawowa imiania Unii Europejskiej Nr46 w Bydgoszczy
Image details
Image size
1380x1536px 1.84 MB
© 2014 - 2021 Ruhisu
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Carlos235's avatar
Wow, it's amazing the pony! Hey! you could do this pony inside in a bubble. It's only by idea ^^
ISzopI's avatar
jest rozbrajająco słodka w tej zawziętości na pyszczku ^^ <3
MalphLink's avatar
Ruhisu's avatar