Rosaliova's avatar

Lost freedom

0 0 201 (1 Today)
By Rosaliova   |   
Published: January 29, 2011
© 2011 - 2020 Rosaliova
bywało tak, że zapominałam, o tym, co jest dla mnie ważne.
Ale chyba znów złapałam, że życie to chwila, i chce je wykorzystać na coś, co kocham.

PhotoManipulation in Gimp.
thx for all :*
Image size
1088x737px 1.57 MB
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In