Rono22's avatar

:Sputnik II:

2 3 480 (1 Today)
By Rono22   |   
Published:
© 2010 - 2020 Rono22
Sputnik's second mission ;)
Image size
925x1300px 800.83 KB
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Blatio's avatar
Tak czy siak, jesteś królową b&w :)
messerhani's avatar
a gdzie moje ukochane "bip! bip!"? :(
Rono22's avatar
Dziś, niestety, na poważnie :no: