Shop Forum More Submit  Join Login

First Contest - 9 days left!

Journal Entry: Mon Oct 31, 2011, 9:09 AM


These entries are so great and I compliment you all for entering, but now I realize...this is going to be a pain to hand out these gifts :XD: don't worry I am still doing them :)
------------------------------
Yes you heard it here first, I am holding a contest :w00t: but in order to be a contest there needs to be contestants..  I will not start the contest unless there are 3 or 4 people who enter so please show your support and participate...
What do we have to do?
-------------------------------
Draw any of my Oc's (Robogozar, Kamara, Chaos, or Molvar) either by themselves, with each other or with an OC of yours...
-----------------------------
Refs?
----------------------------
Robogozar - Robogozar.deviantart.com/art/T… robogozar.deviantart.com/favou…
Chaos - fav.me/d38apnp robogozar.deviantart.com/favou…
Molvar - fav.me/d4djr0g robogozar.deviantart.com/favou…
Kamara - fav.me/d3g0lwi robogozar.deviantart.com/favou…
------------------------------
What types of art can me make?
------------------------------
Any type is good with me, traditional, digital, sprites... ANYTHING! The sky is the limit
-----------------------------
When is the deadline?
-----------------------------
End of next month so the 30th of November.
----------------------------
How will you judge?
-------------------------
I am not going to judge it YOU are, I am going to post a poll and whoever has the most votes at the end of the day wins... So if you want votes, you got to make it appealing to the voter
-------------------------
Prizes?
------------------------
Meh, you all like your prizes now don't ya, I know I do :XD:
Since I have 67 :points: I would like people either to donate points or commission me so the prizes can be better
1st place - 33 :points:, 1 week feature, and a request of their choice
2nd place  - 22 :points:, 4 day feature and a half body request
3rd place - 10 :points:,  2 day feature and a headshot
------------------------
The points are likely to change due to the fact that I have commissions OPEN so if you can help that would be super.
-----------------------
Want to enter?
-----------------------
Comment below and spread the word about the contest :D
-----------------------
Contestants I got to say I am loving the support :D
1. :iconlil-butterfly-777: :thumb266390108:
2. :iconsquirrelfang2: Contest Entry for Robogozar by Squirrelfang2
3. :iconsafari-fdb: Yeah by Safari-FDB
4. :icondb-naomi-san: CE: Kamara by DB-Naomi-san
5. :iconyukimari-chan: Kamara by Yukimari-Chan
6. :iconquadrlateraldinosaur:
7. :iconvawliet:

  • Listening to: I need a doctor - Dr. Dre
  • Reading: People Still Read?
  • Watching: Mr. and Mrs. Smith
  • Playing: Dead Island
  • Eating: Fudrucker's hamburger
  • Drinking: Coke
Add a Comment:
 
:icondb-naomi-san:
DB-Naomi-san Featured By Owner Nov 21, 2011  Hobbyist General Artist
DONE! [link] :iconexcitedlaplz:
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 21, 2011  Student Digital Artist
:iconexcitedlaplz:
Reply
:iconsquirrelfang2:
Squirrelfang2 Featured By Owner Nov 9, 2011   Digital Artist
Here's my entry. :) [link]
Reply
:iconvawliet:
vawliet Featured By Owner Nov 5, 2011
I wanna join! 8D
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 6, 2011  Student Digital Artist
yay
:D I added you to the list
Reply
:iconvawliet:
vawliet Featured By Owner Nov 6, 2011
Yay! I'll try to get it done soon :3
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 6, 2011  Student Digital Artist
good luck
Reply
:iconquadrlateraldinosaur:
QuadrlateralDinosaur Featured By Owner Nov 5, 2011  Student Digital Artist
done [link]
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 6, 2011  Student Digital Artist
sweeeeeeeeeet
Reply
:iconquadrlateraldinosaur:
QuadrlateralDinosaur Featured By Owner Nov 4, 2011  Student Digital Artist
i wanna join 8D
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 4, 2011  Student Digital Artist
great :D
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Nov 3, 2011  Professional General Artist
wee
finished xD
[link]
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 4, 2011  Student Digital Artist
great job :D thank you
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Nov 4, 2011  Professional General Artist
to ja dziękuje, za możliwość udziału w konkursie ^^
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 4, 2011  Student Digital Artist
nie ma problemu, cieszę się, że wszedł i powodzenia :D
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Nov 5, 2011  Professional General Artist
dziękuje ^^
Reply
:iconirkenarmada1:
Irkenarmada1 Featured By Owner Nov 1, 2011  Hobbyist Digital Artist
Cool, can I join?
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 1, 2011  Student Digital Artist
ok then ^^; I will add you to the list
Reply
:iconirkenarmada1:
Irkenarmada1 Featured By Owner Nov 1, 2011  Hobbyist Digital Artist
Alrighty then, you won't be disappointed!
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Nov 1, 2011  Student Digital Artist
good luck
Reply
:iconirkenarmada1:
Irkenarmada1 Featured By Owner Nov 1, 2011  Hobbyist Digital Artist
Thanks!
Reply
:iconyukimari-chan:
Yukimari-Chan Featured By Owner Oct 31, 2011  Student General Artist
I think i wanna join! :la:
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
Great :D
Reply
:iconyukimari-chan:
Yukimari-Chan Featured By Owner Oct 31, 2011  Student General Artist
Yay! :D
Reply
:icondb-naomi-san:
DB-Naomi-san Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist General Artist
Can I join? :happybounce:
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
Oooooo yippee someone I don't usually see on my page :XD: sure you can lol good luck
Reply
:icondb-naomi-san:
DB-Naomi-san Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist General Artist
:XD: Yay thanks! :dummy:
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
Good luck
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
zasady

Co mamy zrobić?
-------------------------------
Remis żadnej z moich OC (Robogozar, Kamara, Chaos, lub Movlar) albo przez siebie, z sobą lub z OC twój ...
-----------------------------
Kiedy termin?
-----------------------------
Koniec przyszłego miesiąca, więc 30 listopada. </ B>
----------------------------
Jak oceniasz?
-------------------------
Nie będę oceniać go , mam zamiar stworzyć ankietę i każdy, kto ma większość głosów na koniec dnia wygrywa ... Więc jeśli chcesz głosów, można ją uczynić zwracając się do wyborców
-------------------------
Nagrody ?
------------------------
Meh, lubicie swoje nagrody już nie ya, wiem, że nie: XD:
Ponieważ mam 67: punkty: Chciałbym ludzie albo podarować punktów lub prowizji mnie tak nagród może być lepiej
1 miejsce - 33: Punkty:, 1 tydzień funkcji, a żądanie ich wybór
2 miejsce - 22: Punkty:, 4 dni funkcji i pół żądanie organu
3 miejsce - 10: Punkty:, 2 dni fabularnych i headshot
------------------------
Punktów może ulec zmianie ze względu na fakt, że mam prowizji OPEN, więc jeśli możesz pomóc, że byłoby super.
-----------------------
Chcesz wejść?
-----------------------
komentarz poniżej i rozpowszechniać informacje o konkursie: D
Reply
:iconlil-butterfly-777:
Lil-Butterfly-777 Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist Digital Artist
[link] Done :3
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
holy crap that was fast!
Reply
:iconlil-butterfly-777:
Lil-Butterfly-777 Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist Digital Artist
I know :3
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Oct 31, 2011  Professional General Artist
hm... mogę też się wcisnąć?
sorki, że po polsku :D
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
chcesz zasady w języku polskim?
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Oct 31, 2011  Professional General Artist
no mógłbyś mi napisać ^^
cienko jakoś rozumiem po angielsku xD
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
zasady

Co mamy zrobić? </ b>
-------------------------------
Remis żadnej z moich OC (Robogozar, Kamara, Chaos, lub Movlar) albo przez siebie, z sobą lub z OC twój ...
-----------------------------
Kiedy termin? </ b>
-----------------------------
Koniec przyszłego miesiąca, więc 30 listopada. </ B>
----------------------------
Jak oceniasz? </ b>
-------------------------
Nie będę oceniać go </ b>, mam zamiar stworzyć ankietę i każdy, kto ma większość głosów na koniec dnia wygrywa ... Więc jeśli chcesz głosów, można ją uczynić zwracając się do wyborców
-------------------------
Nagrody ? </ b>
------------------------
Meh, lubicie swoje nagrody już nie ya, wiem, że nie: XD:
Ponieważ mam 67: punkty: Chciałbym ludzie albo podarować punktów lub prowizji mnie tak nagród może być lepiej
1 miejsce </ b> - 33: Punkty:, 1 tydzień funkcji, a żądanie ich wybór
2 miejsce </ b> - 22: Punkty:, 4 dni funkcji i pół żądanie organu
3 miejsce </ b> - 10: Punkty:, 2 dni fabularnych i headshot
------------------------
Punktów może ulec zmianie ze względu na fakt, że mam prowizji OPEN, więc jeśli możesz pomóc, że byłoby super.
-----------------------
Chcesz wejść? </ b>
-----------------------
komentarz poniżej i rozpowszechniać informacje o konkursie :D
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Oct 31, 2011  Professional General Artist
dzięki, dzięki ^^

nie zapomnij mnie dopisać, bo się wbijam w to :D
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
Thank you :D
Reply
:iconsafari-fdb:
Safari-FDB Featured By Owner Oct 31, 2011  Professional General Artist
muszę się trochę rozruszać po przerwie
a konkurs to dobra motywacja
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
ok wielkie
Reply
:iconlil-butterfly-777:
Lil-Butterfly-777 Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist Digital Artist
I'm in ^^
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
sweet :D
Reply
:iconlil-butterfly-777:
Lil-Butterfly-777 Featured By Owner Oct 31, 2011  Hobbyist Digital Artist
:3
Reply
:iconsquirrelfang2:
Squirrelfang2 Featured By Owner Oct 31, 2011   Digital Artist
Awesome!! I'd like to join please. :) Sounds fun!
Reply
:iconrobogozar:
Robogozar Featured By Owner Oct 31, 2011  Student Digital Artist
cool
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconrobogozar: More from RobogozarMore from DeviantArtDetails

Submitted on
October 31, 2011
Link
Thumb

Stats

Views
1,039
Favourites
2 (who?)
Comments
45