Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconkociulka:
Kociulka Featured By Owner Sep 17, 2017  Hobbyist Digital Artist
Świetne rysunki ^^ Jestem ciekawa efektu dalszej pracy :D
Reply
:iconrinuchihaa:
RinUchihaa Featured By Owner Sep 17, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Dziękuję :D
Reply
:iconkociulka:
Kociulka Featured By Owner Sep 18, 2017  Hobbyist Digital Artist
Proszę ;D
Reply
:iconseikoku:
Seikoku Featured By Owner Jun 4, 2014
Rany, śliczna galeria, no weź oddaj trochę talentu ._. po co ci całe 2 oceany Kolorowanie na najwyższym poziome, dla mnie bosko *-*
Reply
:iconrinuchihaa:
RinUchihaa Featured By Owner Oct 14, 2015  Hobbyist Traditional Artist
dziękuję :)
Reply
Add a Comment: