Shop Forum More Submit  Join Login
Letterhead Teddy Bear by Rinmeothichca Letterhead Teddy Bear by Rinmeothichca
Letterhead Teddy Bear
============
Tools : pencil 2B
Edit : Picasa
Size : A4
trong 1 phút hứng chí nó đã ra đời
Add a Comment:
 
:icontigergirl198:
tigergirl198 Featured By Owner Jan 6, 2013  Student General Artist
//GASP So cuuuuuute~ wonderful job, I love it's adorable little face~
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jan 7, 2013
X''D thank you :hug:
Reply
:icontigergirl198:
tigergirl198 Featured By Owner Jan 7, 2013  Student General Artist
You're welcome~ ^ ^
Reply
:iconkas97:
Kas97 Featured By Owner Jan 6, 2013  Hobbyist General Artist
Ối cưng thế ; A ;
Con gấu mặc đồ như trẻ mẫu giáo ấy nhỉ ; r ;
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jan 7, 2013
Gấu bông cho trẻ em mà lại X''D
Reply
:iconnganthien:
NganThien Featured By Owner Jan 6, 2013
a a a

Lấy nó viết thư cho anh đi~~~~~~~
Reply
:iconohko1993:
OHKO1993 Featured By Owner Jan 7, 2013  Student Traditional Artist
chị ngân thiên đổi giới tính hồi nào thế à :v
Reply
:iconnganthien:
NganThien Featured By Owner Jan 7, 2013
lâu lắc lâu lơ lơ lơ rồi em ~

rin nhỉ?
Reply
:iconrinmeothichca:
Rinmeothichca Featured By Owner Jan 6, 2013
ok ạ !
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
January 6, 2013
Image Size
711 KB
Resolution
1618×1595
Link
Thumb

Stats

Views
411
Favourites
9 (who?)
Comments
9