Deviation Actions

Rinmeothichca's avatar

Letterhead Teddy Bear

Published:
9 Comments
490 Views
Letterhead Teddy Bear
============
Tools : pencil 2B
Edit : Picasa
Size : A4
trong 1 phút hứng chí nó đã ra đời
Image details
Image size
1618x1595px 710.58 KB
Date Taken
Jan 6, 2013, 7:42:56 PM
© 2013 - 2021 Rinmeothichca
Comments9
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tigergirl198's avatar
//GASP So cuuuuuute~ wonderful job, I love it's adorable little face~
Rinmeothichca's avatar
tigergirl198's avatar
You're welcome~ ^ ^
Kas97's avatar
Ối cưng thế ; A ;
Con gấu mặc đồ như trẻ mẫu giáo ấy nhỉ ; r ;
Rinmeothichca's avatar
Gấu bông cho trẻ em mà lại X''D
NganThien's avatar
a a a

Lấy nó viết thư cho anh đi~~~~~~~
OHKO1993's avatar
chị ngân thiên đổi giới tính hồi nào thế à :v
NganThien's avatar
lâu lắc lâu lơ lơ lơ rồi em ~

rin nhỉ?
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In