Shop Forum More Submit  Join Login
About Other / Student リカヤシ - JanqFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 298 Deviations 3,157 Comments 43,716 Pageviews
×

Pride

LOVE IS LOVE

Made with pride by the DeviantArt community BROWSE ALL ART

deviantID

Rikayashi
リカヤシ - Janq
Artist | Student | Other
Vietnam
. Chào ~
. Tớ là Koijie, tên đầy đủ ấy là Koijie Rikayashi |dài quá nhỉ?| Vậy gọi KoI hay RiK cho nó ngắn gọn ha.
. Tớ sẽ định cư nơi đây bao lâu? Tôi đang có khả năng định vẫn chơi DA cho đến khi không chơi được nữa, nhưng không biết có được hay không? vì tương lai mà, ai đâu mà biết trước hết được đâu, về sau là học, học và học ~ thôi thì cứ ráng hưởng nốt những ngày còn có thể thôi chứ biết làm sao giờ =]]
.
.
. Cảm ơn mọi người đã đọc cái giới thiệu nãy giờ của tôi >w<
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Acc Face: www.facebook.com/koijierikayas…

Flag Counter
Interests

Activity


Chờ đợi, tớ đã chờ, chờ đợi trong 3 năm vô vọng....vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu! *thanhniênbịngôntìnhhóachohay*
Khi bạn ngu tiếng anh và đéo biết đáp lại người ta như thế nào ;_;
Tính đi làm pack quotes với scrap nè, có ai ủng hộ không ;_; cho cái động lực đi 
Toy comeback đây :v có máy rồi ahuhu :v
Thật sự là rất nhớ nơi này :v đã 2 năm rồi kể từ thành lập :3 nhớ cái lúc vẫn còn có máy tính des các kiểu chả có cái ý tưởng nào....giờ đâu tự dưng cứ lòi ra ý tưởng nhiều hết sức mà lại không có máy )) cuộc đời này nhọ quá rồi :''v hahaha
The original deviation has been deleted

Comments


Add a Comment:
 
:iconruplik:
ruplik Featured By Owner Apr 8, 2019
heeeeeeeeeeeey
hooooooooooooooooooo
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey
hoooooooooooooooooooooooooooooo
heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey
hooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Reply
:iconapriliusrehnzzz:
ApriliusRehnzzz Featured By Owner Aug 17, 2018  Hobbyist General Artist
Thank you so much for the watch! :iconspazhugplz:
Reply
(1 Reply)
:iconxolovestephi515:
xolovestephi515 Featured By Owner Aug 13, 2018
Cảm ơn đã w cho mình <33
Reply
(1 Reply)
:iconxandimus:
XandImus Featured By Owner Jul 4, 2018   General Artist
Hey-O! like Happy Birthday!
Reply
(1 Reply)
:iconshirojrxd:
ShirojrXD Featured By Owner Jul 1, 2018  Student Interface Designer
. Thăm chị. Em là :iconshirumilovely: nè ; ; v ; ; chị nhớ em honggg? 
Reply
(1 Reply)
:iconsatohyuuda:
SatohYuuDA Featured By Owner Nov 6, 2017
Koi còn nhớ Yuu hongg? :< 
Reply
(1 Reply)
:iconnyxtarw:
nyxtarw Featured By Owner Aug 7, 2017  Student Artist
- Tớ ghé <3. 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 27, 2017  Student Interface Designer
Em ghé <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 25, 2017  Student Interface Designer
Em qua <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 23, 2017  Student Interface Designer
Ghé nee <3
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: