Deviation Actions

Reyos-Cheney's avatar

Loki Laufeyson and Tom Hiddleston (crayons)

By Reyos-Cheney
125 Favourites
10 Comments
5K Views
Image details
Image size
761x1006px 79.82 KB
Published:
© 2013 - 2021 Reyos-Cheney
Comments10
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
majinzbuu's avatar
This is amazing.  I am such a sucker for Loki anyway and this just made me stop in my tracks.  Beautiful work.  I agree it needs more love.
T0ria's avatar
Karura-Art's avatar
Omg, this needs more love! Beautiful work!
AishaSofonisba's avatar
Reyos-Cheney's avatar
Podziękował .--.
WwYukiDesu's avatar
Favcio 4 u :*** I rób tak częściej :D
Nefili94's avatar
Jak długo Ci się z tym zeszło?
Nefili94's avatar
Żebym to ja miał chociaż połowę z twojej szybkości  ...
Ech...
XDaannX's avatar
I co tutaj gadać... to co na shippku, do ulubionych i klękam przed Tobą mistrzu :D
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In