Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#8-Coloring by shirobanhbeo by Rebellixclub PSD#8-Coloring by shirobanhbeo by Rebellixclub
hí hí >3< tui sản xuất tiếp clr nè mấy bạn~Clr này làm lâu nhưng lười up kinh luôn nò ><
Clr này tui có áp dụng trong artwork Eunji with Nature ý >3< Còn cả áp dụng mấy stock khác luôn dòi ý TT^TT Thấy cũng k đến nỗi nào...nói chung là ném nó vào stock thích hợp thì lừa tình lắm luôn ÒvÓ
Nếu tớ còn phát hiện có người down chùa nữa là KHÔNG SHARE FREE nữa No, I disagree! No, I disagree! Mấy bạn down chùa thật quá đáng ghê luôn không biết tôn trọng công sức của người khác Rage Rage 
deviantART Groups RULEdeviantART Groups 
Không share hoặc bán dưới bất kì hình thức nào
Sử dụng Credit nhé
Fav+Comt=Download
Không tự nhận là của mình 

Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle Giggle 
HOPE YOU LOVE IT!
Credit : stock on gg 
Add a Comment:
 
:icontovien2007:
ToVien2007 Featured By Owner Mar 1, 2019
Done
Reply
:iconxdukojk:
xDukoJK Featured By Owner Feb 17, 2018  Student Traditional Artist
:happybounce: 
Reply
:iconjeongkookie:
jeongkookie Featured By Owner Feb 5, 2018
Done
Reply
:icondolceinferno:
dolceinferno Featured By Owner Oct 13, 2017
Done
Reply
:iconlanhuy1:
lanhuy1 Featured By Owner Aug 2, 2017
done
Reply
:iconthanhnien2104:
thanhnien2104 Featured By Owner Jul 12, 2017
DONE
Reply
:iconsukihan:
sukihan Featured By Owner Jun 26, 2017
tks
Reply
:iconhyunseok215:
hyunseok215 Featured By Owner Jun 20, 2017
tks
Reply
:iconnhatruc1611:
nhatruc1611 Featured By Owner Jun 15, 2017
thanks <3
Reply
:iconfineecd:
fineecd Featured By Owner Jun 2, 2017
Thanks.

Reply
:iconbubblepi:
bubblepi Featured By Owner May 31, 2017
Thanks
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner May 23, 2017
tks
Reply
:iconkoikd-ksn:
Koikd-KSN Featured By Owner May 20, 2017
- Done
Reply
:iconjeonjungwoo:
jeonjungwoo Featured By Owner May 18, 2017
- done
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Mar 21, 2017  Student Artist
Done
Reply
:iconjenz69:
Jenz69 Featured By Owner Feb 26, 2017
thanks
Reply
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Feb 23, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Feb 19, 2017  Student
Done
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Feb 2, 2017
Xin
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Feb 1, 2017
xin
Reply
:iconbonangel614:
BonAngel614 Featured By Owner Jan 16, 2017  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Jan 6, 2017
Done
Reply
:iconhunie-xdth:
Hunie-XDTH Featured By Owner Nov 30, 2016
Thanks
Reply
:iconvani2412:
Vani2412 Featured By Owner Oct 29, 2016
Thanks
Reply
:iconnuguthuhuong:
nuguthuhuong Featured By Owner Oct 15, 2016
done
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 1, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:iconyunvee:
YunVee Featured By Owner Sep 23, 2016
xin
Reply
:iconnamjun:
NamJun Featured By Owner Sep 9, 2016
<3
Reply
:iconharyukimiyu:
HaryukiMiyu Featured By Owner Sep 5, 2016
Done
Reply
:iconhyelinnie:
hyelinnie Featured By Owner Aug 15, 2016
done
Reply
:iconmincyngoc:
mincyngoc Featured By Owner Aug 1, 2016
thanks
Reply
:iconmilolovebts:
milolovebts Featured By Owner Jul 30, 2016
- Done
Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Jul 23, 2016
Done
Reply
:iconmi2k4g:
Mi2k4g Featured By Owner Jul 22, 2016
Xin
Reply
:iconruucucheoo1204:
Ruucucheoo1204 Featured By Owner Jul 21, 2016
xin
Reply
:iconqueensciu:
Queensciu Featured By Owner Jul 19, 2016
Fav+Comt=D (Big Grin)ownload
Reply
:icontinkercucheoo:
TinkerCucheoo Featured By Owner Jul 14, 2016
Done
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 13, 2016
Done <3
Reply
:iconkiuly-chucheo:
kiuly-chucheo Featured By Owner Jul 6, 2016
xin
Reply
:iconbha2k:
Bha2k Featured By Owner Jun 24, 2016
Xin
Reply
:iconharuka-cuccheoo:
Haruka-Cuccheoo Featured By Owner Jun 20, 2016
- done 
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Jun 13, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconkiyoko-chara-madori:
Kiyoko-Chara-Madori Featured By Owner Jun 11, 2016  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconnhithao:
NhiThao Featured By Owner Jun 6, 2016
Fav+Comt=D (Big Grin)ownload
Reply
:iconcyndihwang:
CYNDIHWANG Featured By Owner Jun 6, 2016
Fav+Comt=D (Big Grin)ownload
Reply
:iconanh090402:
anh090402 Featured By Owner Jun 5, 2016
FAV+COMT=D (Big Grin)OWNLOAD
Reply
:iconeslerisrk:
EslerisRK Featured By Owner Jun 1, 2016  Student Artist
- Done.
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner May 28, 2016  Student Artist
Xin
Reply
:iconbyunry:
byunry Featured By Owner May 22, 2016
Thank you~
Reply
:iconmaikits:
maikits Featured By Owner May 21, 2016
xin 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 16, 2015
Image Size
2.8 MB
Resolution
300×300
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
5,003
Favourites
323 (who?)
Comments
159
Downloads
1,925