Shop Forum More Submit  Join Login
PSD#7-Coloring by shirobanhbeo by Rebellixclub PSD#7-Coloring by shirobanhbeo by Rebellixclub
I haz pizza I haz pizza I haz pizza I haz pizza I haz pizza 
Sau 2 PSD màu tươi sáng thì hôm nay tui quyết định chuyển sang màu lạnh 'v' quá ghê luôn
New Avi cute piggy New Avi cute piggy New Avi cute piggy New Avi cute piggy New Avi cute piggy 
Tui đã áp dụng các stock khác và cũng đã áp dụng lên cả art luôn 'v' Định k share đâu nhưng thôi kệ 'v' động lực vô hình đã ép tui share cái này ra
Tui cảm ơn thánh lắm ;;_;;
llama cancan llama cancan llama cancan llama cancan llama cancan 
RULE
FAV+COMT = DOWNLOAD
BẢNG QUYỀN THUỘC :iconrebellixclub:
Không share or bán dưới bất kì hình thức nào
Credit :iconrebellixclub: khi sử dụng
la in love la in love la in love la in love la in love la in love 
Credit : stock on wed 
:bounceforjoy: :bounceforjoy: :bounceforjoy: :bounceforjoy: :bounceforjoy: :bounceforjoy: 
Dạo này khi đi kiểm tra lại phần download chỗ PSD khác tui cảm thấy số lượng comt + down khác nhau hoàn toàn hình như có người đã theft của tui mà k thèm làm đúng luật nhỉ ? Tui sẽ suy nghĩ lại xem có nên share free như vậy nữa k nhé!

Add a Comment:
 
:iconphamtungnhi:
phamtungnhi Featured By Owner May 19, 2019
thanks
Reply
:iconheengenius:
heengenius Featured By Owner Jun 23, 2018
<3
Reply
:iconmochimochijimin:
mochimochijimin Featured By Owner Jun 18, 2018  Student Interface Designer
thanks
Reply
:iconyoorintwanna:
YoorinTWANNA Featured By Owner Mar 31, 2018  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:iconjeongkookie:
jeongkookie Featured By Owner Jan 28, 2018
Done
Reply
:iconmaitrang59:
MaiTrang59 Featured By Owner Dec 23, 2017  Student Traditional Artist
done
Reply
:iconrycucheo:
Rycucheo Featured By Owner Aug 16, 2017  Student Artist
done
Reply
:iconletram1206:
letram1206 Featured By Owner Aug 15, 2017
done
Reply
:iconakiiuhino:
akiiuhino Featured By Owner Aug 2, 2017  Student Artist
X
Reply
:iconminecucheo:
Minecucheo Featured By Owner Jul 14, 2017
X
Reply
:iconthanhnien2104:
thanhnien2104 Featured By Owner Jul 12, 2017
DONE
Reply
:iconphamlukimngoc:
phamlukimngoc Featured By Owner Jun 11, 2017
thanks
Reply
:iconphuonganh156:
phuonganh156 Featured By Owner Jun 9, 2017
thanks
Reply
:iconhilari-san:
Hilari-San Featured By Owner Jun 1, 2017
. Done
Reply
:iconbubblepi:
bubblepi Featured By Owner May 31, 2017
Thanks
Reply
:icongoodzeb:
GoodZeb Featured By Owner May 18, 2017  Student Traditional Artist
thanks
Reply
:iconaveiii:
AVeiii Featured By Owner Mar 21, 2017  Student Artist
Done
Reply
:iconmellow843:
Mellow843 Featured By Owner Feb 15, 2017
thanks
Reply
:iconbabyyooah:
babyyooah Featured By Owner Feb 6, 2017
Done
Reply
:iconjenzny-97er:
Jenzny-97er Featured By Owner Feb 2, 2017
Xin
Reply
:iconkayoko-sumire:
Kayoko-Sumire Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Interface Designer
Fav + Cmt = Xin
Reply
:iconkayoko-sumire:
Kayoko-Sumire Featured By Owner Jan 28, 2017  Student Interface Designer
Fav+fav  + Cmt = Xin
Reply
:iconbhmeapril:
BHMeapril Featured By Owner Jan 13, 2017
Thanks
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Jan 2, 2017
...
Reply
:iconsy-sarine:
SY-Sarine Featured By Owner Dec 1, 2016
Done !
Reply
:iconhunie-xdth:
Hunie-XDTH Featured By Owner Nov 30, 2016
Thanks
Reply
:iconnuguthuhuong:
nuguthuhuong Featured By Owner Nov 6, 2016
done
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Oct 3, 2016
Xin
Reply
:iconmiggcuheo:
miggcuheo Featured By Owner Sep 9, 2016  Student Artist
DON3
Reply
:iconsuceobaby:
suceobaby Featured By Owner Aug 29, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconsteal-the-shows:
Steal-The-Shows Featured By Owner Aug 15, 2016
Done
Reply
:iconmoondau:
MoonDau Featured By Owner Aug 11, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconmeoteoxeo:
meoteoxeo Featured By Owner Aug 3, 2016  Student
Done
Reply
:iconmincyngoc:
mincyngoc Featured By Owner Aug 3, 2016
thanks
Reply
:iconhyelinnie:
hyelinnie Featured By Owner Jul 30, 2016
done
Reply
:iconduongduonggtran:
duongduonggtran Featured By Owner Jul 30, 2016  Hobbyist Interface Designer
Xin
Reply
:iconluuthithanhuyen:
luuthithanhuyen Featured By Owner Jul 25, 2016
cảm ơn bạn : ))))
Reply
:iconruucucheoo1204:
Ruucucheoo1204 Featured By Owner Jul 23, 2016
done
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconforladiesgirl:
ForLadiesGirl Featured By Owner Jul 21, 2016
- Cmt
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Jul 16, 2016
Done!
Reply
:icontinkercucheoo:
TinkerCucheoo Featured By Owner Jul 14, 2016
Done
Reply
:iconnori-aka-domo:
Nori-Aka-Domo Featured By Owner Jul 12, 2016
Done <3
Reply
:iconhanniiafilbert197:
hanniiafilbert197 Featured By Owner Jul 9, 2016  Student
- done .
Reply
:iconnganaeri:
nganaeri Featured By Owner Jul 7, 2016
Done
Reply
:iconyunniejacksonyi:
yunniejacksonyi Featured By Owner Jul 7, 2016  Student Digital Artist
Done

Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Jul 6, 2016
Done
Reply
:iconkerolee2k:
KeroLee2k Featured By Owner Jul 3, 2016  Student Interface Designer
done
Reply
:iconbichquyen:
bichquyen Featured By Owner Jun 30, 2016  Student Artist
done
Reply
:iconcherry1910:
Cherry1910 Featured By Owner Jun 15, 2016
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 9, 2015
Image Size
4.7 MB
Resolution
800×1200
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb

Stats

Views
5,356
Favourites
361 (who?)
Comments
180
Downloads
2,320