RdwN's avatar

Quadranta

23 2 3K (1 Today)
By RdwN   |   
Published: March 20, 2012
© 2012 - 2020 RdwN
Tasarımcısına göre, bu font tasarımı kadrandaki yaylar ile başladı. Quadranta logo tasarımları ve hareketli başlıklara uyabilecek bir fonttur. Kişisel ve ticari kullanımlara hak tanınmıştır. Darim Kim tarafından hazırlanmıştır.
Comments2
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
parakeetG's avatar
parakeetGHobbyist Artist
Amazing work! may I use it?
omarhernandess's avatar
thank you! looks good