RdwN's avatar

Ingleby Font

2 0 1K (1 Today)
By RdwN   |   
Published: March 20, 2012
© 2012 - 2020 RdwN
Güzel, ince, dikkatli ve antik bulgular içeren bu font ince, kalın, italik ve kalın italik olmak üzere David Engelby tarafından dört farklı ağırlıkta tasarlanmıştır.
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In