Let it snow...

1 min read
Ratsilves's avatar
By Ratsilves
0 Favourites
0 Comments
313 Views
Today I have good mood; I get a salary ang went to the Markets of Good Book, where I get great book about Silver Mountain ^^
We have a lot of snow, almost everybody grumble on it, but I hope that Winter will just begin!

Śniegu, śniegu, wreszcie przybyłeś!
Jejku, jak już miałem dość tych deszczów. Jest zimno, ale członek mamuta z tym, mogę biegać na nartach! Dorwałem obłędną książkę, niedługo będę mieć więcej czasu wolnego (jeszcze dwa koła...) no i nie porzucam nadziei na psa.
Zdjęć zbyt wielu w najbliższej przyszłości nie będzie.
Published:
© 2010 - 2020 Ratsilves
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In