Shop Forum More Submit  Join Login
The Shadow King Khuul-Khuum by Ranadiel The Shadow King Khuul-Khuum by Ranadiel
One of the forgotten evil characters - Khuul-Khuum. According to Stonekeep mythology, was a god of the sun, but rebelled against the other gods capturing them in magical spheres. Goddess of Earth, Thera, succeeded in freeing the orbs from his grasp, making him search for them in vain for over thousand years. Resides in The Palace of Shadows, waiting for the chosen one to bring him the orbs, not knowing that he will defeat the Shadow King, freeing all of the gods from their captivity. Too bad this character haven't been properly used in any future game concepts... Low quality of the image. Gonna upload a better one in some time

As one can see, the armor is a bit cracked here and there, most likely due to passage of time. The most distinct feature - he doesn't have any "visible" limbs, as the gloves just hover in the air, in the place of hands. Cannot see his eyes, only red fury gaping from behind the mask...
------------------------------------------------------------
Jedna z zapomnianych złych postaci - Khuul-Khuum. Zgodnie z mitologią Stonekeep, był bogiem słońca, który zbuntował się przeciwko innym bogom łapiąc ich w magiczne kule. Bogini Ziemi, Thera, udało się uwolnić kule z jego rąk, zmuszając go do poszukiwania ich bez skutku przez ponad tysiąc lat. Przesiaduje w Pałacu Cieni, czekając na wybrańca który przyniesie mu kule, nie wiedząc, że pokona on Króla Cieni, uwalniając wszystkich bogów z więzienia. Szkoda, że ta postać nie została odpowiednio wykorzystana w przyszłych pomysłach gier... Niska jakość obrazu. Wrzucę lepszą za jakiś czas

Jak można zobaczyć, zbroja jest popękana tu i tam, głównie z uwagi na mijający czas. Najważniejsza cecha - nie posiada żadnych "widocznych" kończyn, gdyż rękawice wiszą w powietrzu, w miejscu dłoni. Nie można zobaczyć oczu, tylko czerwony gniew patrzący się zza maski...
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 23, 2013
Image Size
355 KB
Resolution
699×1000
Thumb

Stats

Views
92
Favourites
0
Comments
0
Downloads
0
×