RadziuPL on DeviantArthttps://www.deviantart.com/radziupl/art/On-edge-of-the-world-177665716RadziuPL

Deviation Actions

RadziuPL's avatar

On edge of the world

By
Published:
1.7K Views

Description

Na krańcu świata, moja wizja tego, co by było gdyby ziemia była płaska :D Chciałem przedstawić to jakoś bez wielu elementów
dzieki dzieki dla sambora za wskazanie drogi do zrobienia nieba :D
--
Za dużego doświadczenia to ja w fm nie mam :D czas zacząć nabieranie
licze na jakieś rady i opinie ;)

stock:
[link]
:iconfakethisstock:
Image size
1200x830px 927.14 KB
© 2010 - 2023 RadziuPL
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
DrummerboyBilly's avatar
Those men look like Spartans to me. So, it's almost like the past has met the future. Very cool. (: