Deviation Actions

pupukuusikko's avatar

Ornamented Space Structure

Published:
By
1.4K Views

Description

Corkscrews in rotbox :)

mb3d: AmazingBox (scale ~-0.3) + _transform with Mix-DEcombinate trick

params:
Mandelbulb3Dv18{
g.....K0...05...K/...26....P31e2tk9O.Hf3KIiFY.2ko9NAbgtTr/Y4tlWwAPbJ.tWQkjZJaG4k
................................E5jpJQDKzy1flahfGq6U.xZ8.......EBnAnAnAni.InAnsD
...6.7.....S.....M.0/.....kJ2...8.....kg.....AlA05/uzqrD/.kSC7uD..Uy0dkpXm1.....
./EnAnID1E..12kAnAnAnAnfzqAnAnAnAfwj........5z9...........U0.....y1...sD...../..
.z1...sDGuFHi6dj.yXK7nH1cH7WzSy7ldFqdFnj7iJj8Hn1kxHtsOjHc6jMzskB/ngH.lsDa0J4w4TD
5yvKMS09y8/UzaTvthzxN8rDU.....2VT.............sD0E....sD..G.....................
................692...sD....z.udK7................................URrwtD/....2..
.....CnAnz1.....czzzMzzzzb.U..6.Y/...A7...EB....f2.06I5..UU3....Z....wZ4....SJD/
sU5U.ydelyjeYFnz....z1...23.nU0.zzzz..EbG7eFT5tj6k.sX85ytz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58izv/MmnWK2zwz4........../EU0.wzzz1...........g0........./.........E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD...........UC....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU.EaQic4Qb/U9e/rN................
E6./3EE.m6E.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...........qAnAnAnMpz0..........qNaNaNadOz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....6....w3Jm3aPnNqPmp4.U.pPr/......................
.....IE/36...........IOaNaNaNasj......................................JFn/A.....
.U7P./......C.5E........kz1.....................................................
.....................................wzzzzD.....................................
........................................U.2.....................................
................................................................................
..........................................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3..A3.....
......................U1C.U1BoE106E./..............0./.........E................
.............U.E........kz1........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0........zD........................}
{Titel: boxscrew6}
Image details
Image size
2400x1800px 806.55 KB
© 2016 - 2023 pupukuusikko
Comments12
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Chaosfive-55's avatar