Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Tú Tươi TỉnhFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 37 Deviations 937 Comments 8,290 Pageviews
×

Newest Deviations

HELLO SUMMER by Punky-Puns HELLO SUMMER :iconpunky-puns:Punky-Puns 8 4 [Seventeen Quotes] The8 by Punky-Puns [Seventeen Quotes] The8 :iconpunky-puns:Punky-Puns 10 10 Qri by Punky-Puns Qri :iconpunky-puns:Punky-Puns 12 1 Happy Birthday to Yumi babe by Punky-Puns Happy Birthday to Yumi babe :iconpunky-puns:Punky-Puns 29 4 [150109][PSD]LOVE LOVE by Punky-Puns [150109][PSD]LOVE LOVE :iconpunky-puns:Punky-Puns 46 52 Khai Nguyen by Punky-Puns Khai Nguyen :iconpunky-puns:Punky-Puns 19 16 Vy cuteo :v by Punky-Puns Vy cuteo :v :iconpunky-puns:Punky-Puns 22 21 Collab Punky and Yumi by Punky-Puns Collab Punky and Yumi :iconpunky-puns:Punky-Puns 22 27 [EDIT#1]Kim Tu Mi :3 by Punky-Puns [EDIT#1]Kim Tu Mi :3 :iconpunky-puns:Punky-Puns 7 5 Muhihi by Punky-Puns Muhihi :iconpunky-puns:Punky-Puns 9 2 Luhye by Punky-Puns Luhye :iconpunky-puns:Punky-Puns 15 2 Pack gift for my friend #1 by Punky-Puns Pack gift for my friend #1 :iconpunky-puns:Punky-Puns 28 108 :v by Punky-Puns :v :iconpunky-puns:Punky-Puns 21 4 PNG Pack Min Kyung(Davichi)#3 By Punky by Punky-Puns PNG Pack Min Kyung(Davichi)#3 By Punky :iconpunky-puns:Punky-Puns 20 11 Happy Birthday To Sis Na by Punky-Puns Happy Birthday To Sis Na :iconpunky-puns:Punky-Puns 18 21 Hello Summer=)) by Punky-Puns Hello Summer=)) :iconpunky-puns:Punky-Puns 9 8

Favourites

10022016 Psd Leseulgi by ThanhRi-Chirikatori 10022016 Psd Leseulgi :iconthanhri-chirikatori:ThanhRi-Chirikatori 33 40 HAPPY 150 WATCHERS by TheFirsdLove HAPPY 150 WATCHERS :iconthefirsdlove:TheFirsdLove 71 142 SOBI by Luyi-Loo SOBI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 71 3 [PSD]: Happy Lunar New Year 2016 by Jenny3110 [PSD]: Happy Lunar New Year 2016 :iconjenny3110:Jenny3110 178 321 TET COINCARD by Luyi-Loo TET COINCARD :iconluyi-loo:Luyi-Loo 127 9 PSD FREE BY LOO LUYI by Luyi-Loo PSD FREE BY LOO LUYI :iconluyi-loo:Luyi-Loo 231 59 28 04 15 PSD by kwonnami14 28 04 15 PSD :iconkwonnami14:kwonnami14 140 192 150712 [PSD] 200 by MMIKKIE 150712 [PSD] 200 :iconmmikkie:MMIKKIE 267 247 Action 23 by diastereomer Action 23 :icondiastereomer:diastereomer 608 35 Action 25 + PSD by diastereomer Action 25 + PSD :icondiastereomer:diastereomer 419 22 Action 26 + PSD by diastereomer Action 26 + PSD :icondiastereomer:diastereomer 354 13 Action 65 by Discopada Action 65 :icondiscopada:Discopada 464 5 On the way home by Karisca On the way home :iconkarisca:Karisca 359 68 warm sweet by mohdfikree warm sweet :iconmohdfikree:mohdfikree 2,679 157 waiting for you by mohdfikree waiting for you :iconmohdfikree:mohdfikree 336 23 to find you by mohdfikree to find you :iconmohdfikree:mohdfikree 1,963 144

Friends

Groups

deviantID

Punky-Puns's Profile Picture
Punky-Puns
Tú Tươi Tỉnh
Vietnam
Cậu là thanh xuân của tôi TaeHyung à

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconyumibabe:
Yumibabe Featured By Owner Dec 29, 2018  Student Artist
Pún ơi nhớ em honggggg :<
Reply
:iconthefirsdlove:
TheFirsdLove Featured By Owner Jun 2, 2016
Thắm <3 Chị mau mau share PSD art đi không bơ như chơi, bơ buồn lắm, comeback mà
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jun 2, 2016
hoyy~~ không chơi nựa lo học đây : ))) c mày còn phải thi khảo sát và còn thi đại học nựa : ))
Reply
:iconthefirsdlove:
TheFirsdLove Featured By Owner Jun 2, 2016
Lo sớm
Reply
:iconthefirsdlove:
TheFirsdLove Featured By Owner Jan 20, 2016
Mần chị gấy :D
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jan 21, 2016
Pún đẹp trai 2ker ạ :V
Reply
:iconthefirsdlove:
TheFirsdLove Featured By Owner Jan 22, 2016
chị xémpd của emđi
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jan 23, 2016
gì gì??
Reply
(1 Reply)
:iconfealoush:
fealousH Featured By Owner Dec 6, 2015
ahihihi, chung hố bạn 8, làm quen cái~~
la in love la in love la in love la in love la in love
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Dec 11, 2015
Pún 2ker :))) <3
Reply
Add a Comment: