pretenditsfine on DeviantArthttps://www.deviantart.com/pretenditsfine/art/7-textures-700x500-1-398727299pretenditsfine

Deviation Actions

pretenditsfine's avatar

7 textures 700x500 #1

Published:
1.1K Views

Description

Hm, to pierwsze takie tekstury mojego wykonania, więc nie są jakieś za bardzo ładne xD

przy użyciu proszę o credit :)
© 2013 - 2024 pretenditsfine
Comments7
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Beautiful! Thanks for sharing!