Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Poo-chanFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 122 Deviations 2,652 Comments 13,626 Pageviews
×

Newest Deviations

[18072018] SIGN LEVIATHAN MONSTER by Poo-chan-kawaii [18072018] SIGN LEVIATHAN MONSTER :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 2 0 [17072018] TAKING REQUEST #2 - SO BEAUTIFUL by Poo-chan-kawaii [17072018] TAKING REQUEST #2 - SO BEAUTIFUL :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 7 4 [17072018] TAKING REQUEST #1 - MORE THAN YOU KNOW by Poo-chan-kawaii [17072018] TAKING REQUEST #1 - MORE THAN YOU KNOW :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 6 6 DEIVANTART ID (2) by Poo-chan-kawaii DEIVANTART ID (2) :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 1 0 DEIVANTART ID (1) by Poo-chan-kawaii DEIVANTART ID (1) :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 4 0 [09082018] SHARE PSD ART // I'M SO CUTE BY POO by Poo-chan-kawaii [09082018] SHARE PSD ART // I'M SO CUTE BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 6 1 [09072018] PSD COLORING #2: DEEP BLUE // POO by Poo-chan-kawaii [09072018] PSD COLORING #2: DEEP BLUE // POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 4 1 [08072018] YOU AND NO ONE ELSE BY POO by Poo-chan-kawaii [08072018] YOU AND NO ONE ELSE BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 9 6 [07072018] ALICE IN WONDERLAND BY POO by Poo-chan-kawaii [07072018] ALICE IN WONDERLAND BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 8 9 [07072018] SIGN BANG BY POO by Poo-chan-kawaii [07072018] SIGN BANG BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 2 2 [07072018] COME WITH ME BY POO by Poo-chan-kawaii [07072018] COME WITH ME BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 6 0 [07072018] FORGET ME BY POO by Poo-chan-kawaii [07072018] FORGET ME BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 5 0 [06072018] YOU ARE FRESH - AHN HANI BY POO by Poo-chan-kawaii [06072018] YOU ARE FRESH - AHN HANI BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 3 0 [06072018] AHN GAY - AHN HANI BY POO by Poo-chan-kawaii [06072018] AHN GAY - AHN HANI BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 5 0 [06072018] SEO HYERIN BY POO by Poo-chan-kawaii [06072018] SEO HYERIN BY POO :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 8 0 [01072018] PACK RENDER HYERIN (EXID) BY POOHASHIMA by Poo-chan-kawaii [01072018] PACK RENDER HYERIN (EXID) BY POOHASHIMA :iconpoo-chan-kawaii:Poo-chan-kawaii 3 0

EXID <3


Hình ảnh có liên quan

Llama Emoji 41 (Sleepy) [V2] by JerikutoĐại Tỷ - Solji <3 Ngừi đờn bờ nhìu chuyện của tụi em <3 Phụt há há Llama Emoji-01 (Laughing) [V1] by Jerikuto
Kết quả hình ảnh cho solji gif
Kết quả hình ảnh cho solji EXID gif


Kao Emoji-22 (Angry) [V1] by JerikutoĐại gia bánh bều ngầu lòi - LE <3 Rich old xài đồ gucci hông đó nha :v người ta cũng là con gái nên có quyền bánh bều nha :v Llama-Emoji-13 (I'm Pretty) [V1] by Jerikuto
Kết quả hình ảnh cho LE exid gif
Hình ảnh có liên quan


Icon - 207 Yuka by BAKASHiYOUHói ca - Hani <3 Kền kền hói ngâu si và sát gái đệ nhất thiên hạ :3 Pervy emoji by BrokenDoll777 Tôi sẽ không mần nhục chồng nữa nha -3-
Kết quả hình ảnh cho hani exid gif
Hình ảnh có liên quan


Fool Emoji-47 (Star) [V5] by JerikutoXăng - Hyerin <3 Bias của tui :3 Tên thật là Nguyễn Thị Xăng - Con gái chủ tịch tập đoàn xăng dầu lớn nhất Vịnh Bắc Bộ :v I is study English-ing :v Có cô em gái tên Nguyễn Thị Dầu :v Crush Hói ngâu si 2015YupiANanEmoteGIF00202 by YupiANan
Kết quả hình ảnh cho hyerin EXID gif
Hình ảnh có liên quan


Fool Emoji-14 (Pervy Crazy Dance) [V1] by JerikutoPặc Bông (Pặc Nhây) - Junghwa <3 Tổng giám đốc công ty nạo dừa ở Bến Tre và chủ tịch tập đoàn Nhây xuyên lục địa :v Rất hay nhây các chị để Gia cho ăn đòn :v Sparta Emoji-16 (Head smack) by Jerikuto
Kết quả hình ảnh cho junghwa exid gif
Kết quả hình ảnh cho junghwa exid gif

- Hội mặc nê Kudryavka Noumi (Fangirling) [V3] by Jerikuto
Kết quả hình ảnh cho junghwa exid gif

Bá mế bá mế :v Top 10 bài hát KPOP hay nhất do Billboard chọn nha :v


Ai thích kiểu 80s, 90s thì nghe thử Lady nhen :v

Favourites

[Render 93] by NagaSahara [Render 93] :iconnagasahara:NagaSahara 244 1 [Render 71] by NagaSahara [Render 71] :iconnagasahara:NagaSahara 366 25 [Render 97] by NagaSahara [Render 97] :iconnagasahara:NagaSahara 217 0 [Render 94] by NagaSahara [Render 94] :iconnagasahara:NagaSahara 120 1 [Render 109] by NagaSahara [Render 109] :iconnagasahara:NagaSahara 221 0 [Render 124] by NagaSahara [Render 124] :iconnagasahara:NagaSahara 154 5 [Render 138] by NagaSahara [Render 138] :iconnagasahara:NagaSahara 269 5 [Render 129] by NagaSahara [Render 129] :iconnagasahara:NagaSahara 275 2 [Render 130] by NagaSahara [Render 130] :iconnagasahara:NagaSahara 293 12 [Render 132] by NagaSahara [Render 132] :iconnagasahara:NagaSahara 272 4 [Render 135] by NagaSahara [Render 135] :iconnagasahara:NagaSahara 133 3 [Render 141] by NagaSahara [Render 141] :iconnagasahara:NagaSahara 76 1 [Render 142] by NagaSahara [Render 142] :iconnagasahara:NagaSahara 237 3 [Render 144] by NagaSahara [Render 144] :iconnagasahara:NagaSahara 189 1 [Render 152] by NagaSahara [Render 152] :iconnagasahara:NagaSahara 189 1 [Render 148] by NagaSahara [Render 148] :iconnagasahara:NagaSahara 55 2
alternative text

Friends

Groups

deviantID

Poo-chan-kawaii
Poo-chan
Vietnam

I'm Poo. You can call me Hanah <3

I love Halsey, Troye and Lauv.

EXID FOREVER !

Nice to meet you.
Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Kết quả hình ảnh cho exid gif

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

Donate

Poo-chan-kawaii has started a donation pool!
162 / 500


alternative textYou must be logged in to donate.

Activity


đọc lại jr cũ của một người bạn thân trong nhóm 3 người bạn thân cũ, mới thấy mình ngày xưa đúng là nông cạn, thừa thãi, chẳng khác gì xen vào tình bạn của 2 người họ, đáng lẽ lúc đó mình nên bỏ đi, nếu không họ sẽ không bao giờ có cuộc chia ly. mình chưa và không bao giờ có một người bạn thân đúng nghĩa.

Comments


Add a Comment:
 
:iconyami-tann:
Yami-tann Featured By Owner 10 hours ago
em ghé
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner 5 hours ago
cảm ơn em nhan
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
- Lw đc ko ạ ?
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner 4 days ago
Được chứ ạ <33
Reply
:icontranhalinh:
tranhalinh Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
Linhh/2k4 and u?
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner 4 days ago
Poo / 2k2 <3
Reply
(1 Reply)
:iconpandora-poochyena:
Pandora-Poochyena Featured By Owner 5 days ago  Student Interface Designer
Hii, 
thank you so much for the favs!
Means a lot to me ♥
Have a nice day!! 
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner 5 days ago
u r welcome <3
Reply
:iconyllande:
Yllande Featured By Owner 6 days ago  Hobbyist Digital Artist
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner 6 days ago
u r welcome <3
Reply
:iconsanhoo:
sanhoo Featured By Owner Jul 12, 2018  New Deviant Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 13, 2018
Okayy
Reply
:iconyami-tann:
Yami-tann Featured By Owner Jul 12, 2018
Em ghéee
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 13, 2018
Thăn kiu babeeee <3
Reply
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner Jul 10, 2018
Thanks for the fav :D
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 10, 2018
u r welcome <3
Reply
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner Jul 10, 2018
<3 làm quen đuy
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 10, 2018
Poo - 2k2 
Reply
(1 Reply)
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 10, 2018
mần quen không :vvv
Reply
:iconshirojrxd:
ShirojrXD Featured By Owner Jul 10, 2018  Student Interface Designer
. Làm quen a? 
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 10, 2018
Poo - 2k2 :3 Hân hạnh
Reply
:iconshirojrxd:
ShirojrXD Featured By Owner Jul 10, 2018  Student Interface Designer
. Hyerin - 07er, gọi là Rinnie, Hy, or Cáo
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 10, 2018
Xưng gì nèee
Reply
(1 Reply)
:iconnyokarrs:
NyoKarrs Featured By Owner Jul 7, 2018
Cám ơn bạn đã watch mình nha~ <3
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Jul 7, 2018
Art xinh quá nên tui phải watch rồi Kao Emoji-04 (Cute) [V1]  mần quen nhaaa 
Reply
Add a Comment: