Poemhaiku's avatar

Thang tam mua thu

By Poemhaiku
0 Favourites
0 Comments
282 Views
Có phải em là mùa thu Hà Nội - sáng tác Trần Quang Lộc, phổ từ thơ Tô Như Châu.
-----
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa

Có bóng mùa thu, thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay

Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ...
-----

IMAGE DETAILS
Image size
3024x1584px 1.23 MB
Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 110
Published:
© 2016 - 2020 Poemhaiku
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In