Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Core Member Rob RichardsMale/United Kingdom Recent Activity
Deviant for 11 Years
5 Month Core Membership
Statistics 646 Deviations 1,056 Comments 29,447 Pageviews

Newest Deviations

P1203j 1920 by piritipany P1203j 1920 :iconpiritipany:piritipany 8 1 P1201d 1920 by piritipany P1201d 1920 :iconpiritipany:piritipany 10 1 P1196a 1920 by piritipany P1196a 1920 :iconpiritipany:piritipany 4 0 P1195 1920 by piritipany P1195 1920 :iconpiritipany:piritipany 14 0 P1194d 1920 by piritipany P1194d 1920 :iconpiritipany:piritipany 10 1 P1193c 1920 by piritipany P1193c 1920 :iconpiritipany:piritipany 5 1 P1191b 1920 by piritipany P1191b 1920 :iconpiritipany:piritipany 6 1 P1190f 1920 by piritipany P1190f 1920 :iconpiritipany:piritipany 21 1 P1187b 1920 by piritipany P1187b 1920 :iconpiritipany:piritipany 7 1 P1185i 1920 by piritipany P1185i 1920 :iconpiritipany:piritipany 8 1 P1184g 1920 by piritipany P1184g 1920 :iconpiritipany:piritipany 4 1 P1171a 2500 2000a by piritipany P1171a 2500 2000a :iconpiritipany:piritipany 9 1 P1170c. 1920m3i by piritipany P1170c. 1920m3i :iconpiritipany:piritipany 7 1 P1169c 1920 by piritipany P1169c 1920 :iconpiritipany:piritipany 44 7 P1151e 1920 by piritipany P1151e 1920 :iconpiritipany:piritipany 10 1 P1139d 1920 by piritipany P1139d 1920 :iconpiritipany:piritipany 68 5

Random Favourites

Roller -Pong37 by Undead-Academy Roller -Pong37 :iconundead-academy:Undead-Academy 69 63 Toxo by batjorge Toxo :iconbatjorge:batjorge 65 62 Bride of Plagus by DrewGardner Bride of Plagus :icondrewgardner:DrewGardner 2,623 436 Bracelet by Undead-Academy Bracelet :iconundead-academy:Undead-Academy 58 67 Cocoon - Mandelbuld 3D fractal by schizo604 Cocoon - Mandelbuld 3D fractal :iconschizo604:schizo604 16 2 Project X by bogfl Project X :iconbogfl:bogfl 456 91 Cities in Rust by mic-art Cities in Rust :iconmic-art:mic-art 37 22 Number 15 by trsor7 Number 15 :icontrsor7:trsor7 13 13 The absentminded philosopher by MANDELWERK The absentminded philosopher :iconmandelwerk:MANDELWERK 216 114 Blue Lagoon Retreat by fraxialmadness3 Blue Lagoon Retreat :iconfraxialmadness3:fraxialmadness3 180 33 Mandelbulb 3D Volumetric Light Tutorial by HalTenny Mandelbulb 3D Volumetric Light Tutorial :iconhaltenny:HalTenny 235 149 Behind The Rainbow by zrosemarie Behind The Rainbow :iconzrosemarie:zrosemarie 3 0 Gnome Huts by AureliusCat Gnome Huts :iconaureliuscat:AureliusCat 77 56 Beyond the Familiar, Into the Unknown by dainbramage1 Beyond the Familiar, Into the Unknown :icondainbramage1:dainbramage1 235 74 Red seat and latex dress by colorful-beauties
Mature content
Red seat and latex dress :iconcolorful-beauties:colorful-beauties 746 117
Out In The Open by HalTenny Out In The Open :iconhaltenny:HalTenny 33 16

Activity


P1203j 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....22...UABkKPYWRyzKQnpwW.sN.EGZXpgGy.oz94iccP5Y8szMbEUI1cHUzj
................................qjXb1Nra./2........Y.Bx7.......E........y.2...wD
...Uz6....kS..../M.1/......ne...c.....E3.....E241RIMA4jD/..........G1dkpXm1.8...
//U0LD8D12../2UNaNaNaNavz...................sz9...........U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0D/vpfc5dIOw1..........6Vx5o6DEKYjDFcIJ0zK3tnYX8u0TfCvyEpwFnmiGclDePxOUu4g
Lsn3S5k9v8V4zu/dpYkreniDU.....Y7q.........kAnAnD/6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................8....c..
.....Ksulz1.....0.kz/xzzz1.U..6.P....M2...EB....m..06c3..UUK....yzzzzL1.....SP52
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe906.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnz1..........2.28.kFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7UmvxzC........../EU0.wzzz1...........Q/...................E.2c..
zzzz.............0........E..........2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1...................................o5Kx/......6D4hIJ2../2EwtLOkCuK....
..EOrxJMz/......AjrhEV9../2E.k2TayPc..2E./U6xNdOJ/.E./2.5p5arp7../2E.6STN8ve..2E
./E1.WtVx/.E./2....cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08cnhKSlsWOkR4.....................
E6..3EE.m6E.....I....A....EE0x4SBx4NoE4.o/0IjR5.oE4.............................
06E./.E.0.EnAnAnAnAzzAnAnAnAn2zDnAnAnAnAny1........yz.........yD................
................................................................................
.....................2...../....1....2IPVdLOiR460x4S............................
.Qk0.................2.......6zD........Uz1........wz...........................
................................................................................
................................/....E/...k/....X3KSgJKSmYYFH/ENm/..............
..............U/4M......06E./6..n3IF2qR4xxnSIsuFVf5dz0...............Y6R5y9.....
.........mCDFmwDnAnAnAnAnz1.....................................................
..........................................E.....I....g....EKdtKKVtqN7NoI........
......................U1C....6..4MU/02E./..........sz.........zD...........mey2k
SuTpz0..........OaNaNaNaty1........wzkiHWvDYg4xD.........................BlVg0xj
........................................................}
{Titel: p1203j_3840}

Loading...
P1201d 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....22....56Ldray.yz4wv6PF1f19ETaa57r9UGyPcRmYozzOkzkPtDkQRHhyj
................................UBMTCw1bK.2........Y./.........E........y.2...wD
...Uz6....EY..../MV0/.....k8e...j.....E3.....6.pSl4H5blD/..........G1dkpXm1.8...
//U0LD0D12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zX0LD0D7jyKWYYhlw1i/0wuFOj5z671uCX27bhDbzNNB5.g1wPH.fpawOe2zMTRslLsN8nD9mJw3DeN
RwHLTW4hCSFAz48z0Sf75IlDU.....ItM.............sD.6....sD..G.0...................
.............oAnAt1...sD....zw1.........................................3....I..
.....Ksulz1.......kzfxzzz1kd.g5.W....61...U8....m..06Y3..U.F....6/...I1.....SF52
...U.ydelyjeYFnzTeOgzf8No.6.1c..zzzz..klrlkCx9zD6U0dRIRSkz1...........k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC...........EU0.wzzz1...........Q/...................E.2c..
zzzz.............0...................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................uBZ.U7EgU7zzFoTu2.oQm2oszDnueM.YXB
bYHzTt6Ul/k6Ukl6Qs5crI0.a.l0a.bTUSH7.M029M0ly/uBZ.U7EgU7Mw5crI0.a.l0akqTUSH7.M02
9M0kz/uBZ.U7EgU7...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rU................................
E6..3ME.G7U.....I....U....EE0x4SH/5OZ7LNDNaNnJ4RoE4...................k/........
06E./.E.0..........qz0........zjnAnAnAnAHz1.....................................
................................................................................
...........................3....A....AYQjBrQ0ZaFjl4N............................
.....MU/4MU/4........cNaNaNaN4yDOaNaNaNadynAnAnAnAnuz.........zj................
........................................................kz1........0./..........
................................/....E/...U0....VpKMuZaPbZYFH/UQh/..............
..............U/4M......06E./6..................................................
........................kz1........wz.........zD........z.2........sz...........
..........................................E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3.....
.....................6E./2E./2U/4MU.02E./.........XV./..........................
..............yDzzzzzzzzTzHnAnAnAnApz...........................................
........kz1...................zD...........................3....8....2KPVdLOiRKG
4B3.................................4MU/.....6U./2U.............................
..............................................zD........kz1........wz........w1E
................................................................/....E/...U0....
VpKMuZaPbZYFH/................................U/4M......0.......................
.....AnAnAnAnAvD........................................kz1........wz.........zD
........z.2.................................................................}
{Titel: p1201d_3840}

Loading...
P1196a 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...A....22...k96Tozsd5yzoDY0p9tWm0EdpsRjaA5Nz1EG7PPcSN..XcqXSZ1ahzD
................................tV1Jcs66o.2........A.7x2...............Ej/2...wD
...Uz6....UW..../M.0/....2kwO...2/....Ei.....URZxphSpnjD/..zpYxD0/sC1dkpXk1.y/.w
.FkX0LDD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.z1...sDRI7XOKh/AwvCvjqmjNX1zYrOSjNCrhjjnzzFHJvSEwf/vno/pcq0zCqoIfOLRjiDfMFC0ioY
SvvT7vEffJRzyoVHwFb/DFlDU.....YqH.........UaNapD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sDNVjaxw1....................................zpYxDA....k..
.....Ksulz1.....Szzz.sAdYV.1.o4.P/...QC...EE....k2...Q3....B....2....g19...UJu5I
...U.46LbsFl4vD9/N3Q./V2RMQ6GAmzomNG..EOf5nlcsxD6UNAT2kY6z1.FFzxCaLyz.X.5xz7qE1.
............ilEhAIrpz4Et68gnNYzjUIG4zrQT1/...........s/..........kJBYCeNwzH/WMoz
sbhY..EQGGcNwYyD.m7SnQXtoy1.WjkXHbW..LUA5tzziY...Y6vGvrpYz18QuKxbHKaz.kidzYIIBzj
36X0.E9b7/..Ad1LFiazz.Ui5uAGLH.k..IFjZlmNz1..wPgm.US54Pg5PUj9/0.edKZJ4E3GCs4.A8h
BrA6gY2Dr1UhU4ch.EnicG0.q0OUqGZDTbNC.M9c/OfK47yOP.UhU4ch4nYWdN5.q0OUqCkJWrJ6.M9c
/OfQc/2Ft1keCGre...U.06UeeG8dYG8IJpzzzzzwy5U.06U..nBic4Qb/.Rj/GHdFaPdR4Oo/mQfZb9
E6..2IU.1BE.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.4B3...........................U1C.U1BoE1
06E./.E.0.kAnAnAnAHwzcNaNaNaNqzD........................................kz1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kz1........wz0..........
........kz1..........2.....3....6....EbQVtqQh2LG4B3.Z75.........................
....4MU/..................................kNaNaNaNaxz0..........................
..cF.BnAnAnAn2zD........kz1...................zD...................wz.........zD
................................/....E/...U1....6JKObV4RB34Q7NoI................
..........U./2E./2E.4MU/06E./6.........U1/2.............................F.gaNaNa
NaNizcNaNaNaNqvD..............................................................zD
...................wz.....................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3.4B3.....
......................U1C.U1BoE106E./.E./.kAnAnAnAHwzcNaNaNaNqzDaNaNaNaNKyPnAnAn
AnI3./.......c/EOaNaNaNa2.2........wz.........zD........kz1...................zD
........kz1........wz0..................kz1..........2.....3....6....EbQVtqQh2LG
4B3.Z75.............................4MU/..U/46U./2U.......................kNaNaN
aNaxz0............................cF./........zD........kz1...................zD
...................wz.........zD................................}
{Titel: p1196a_3840}

Loading...
P1195 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....E/...o0...7.....2...Ew.0hBDUrtz4QrweO2x30ECzxgxc0s8zfIgKQwaefsz.3Rs.8ASIyj
........................................7/2........A.tc9...............km/2...wD
...Uz6....U2.....s.1/.....kB2...h.....Ei.....M8bjMjLw3kD/..5fxNE...Q0dkpXq1.OaN4
.FEnAnQD12../..........wz..................................3/....y1...sD...../..
.z1...sD44I8PZCxkvnnSlPHjGyyy8NoDysWMYijtAJiYOL1yv1wEbpyEmRwy.eXodgO/oeD/KZYGhYj
KvH8e44ia5bty4ZE5HJgE/kDU.....Y9..........EnAnoD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kqtHnE7....k1.
.....Ksulz1.......kz2wzzz1.O.A9.o.....2...EB....m..06c3..U.9....l.....In..k4wJzW
HA1U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..2QozzzSi..U5WRVGVrzD6QLniVLOtz9...........k/8.kYjd2.
.UNAT2kY6z9.R8Zc4xRcz2..........2QVF.Qtnk1..HHj146Zxz81rOyb/NMyj.E.3SOZwkz9.l6lz
zHju.............0..........fKP.nQ0izKk3Nwj4nOC..gA8c7fDNz989GXG2Mipz..v.7e.Kayj
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E...2AU.V2E.....I....s.....GZZqNcFLHV/LG4B3..........................6E./2E./2U/
4MU.02E.0.........8M./...............................oAnAnAnAnxDCnAnAnAnQzXaNaNa
NaNiz0..................................................kz1...................zD
.....................2.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/........................................................................
..............zD........kz1........wz........w1E................................
................................/....E/....1....GxKRiFKNY7oPs/UFH/..............
..............U1C...C6U./2k.16..aNaNaNaNqzXaNaNaNaNmzcNaNaNaNawDBnAnAnAnoz1.....
................OaNaNaNa..2QaNaNaNaSz.........zD...................wz.........zD
............................................}
{Titel: p1195}

Loading...
P1194d 1920
Mandelbulb3d

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...0....22....QI5nverMyz.ao9CpNSA4E74DGljGd..wUKawNsKN..lfPDIM7wbzD
xzzzzzzzjz9.....................1rOBXGU2H02........Y.R7S.......E.......kb/2...wD
OaNay6....Uc3.../ME1/.....kuf...I.....ED.....6f2XG3HEudD/.EKqwmDxxrC1dkpXo1.G1.Q
.7U0LD0D12../2........Uuz.................................U0.cNaNw1...sD...../..
.zX0LDuCXadyGMCWGufaQbxDGn/fyoJhGklWg0hjqtZidobg8vXxu1RxuNGlyUofv9SGGHdDOvpAGjj9
3vXrFf9By9SmyKgj.44dpiejU.....21f........2UNaNuD/6....sD..G.....................
..................YaNalD....zw1...................................Eae68E1....A..
.....Ksulz1.....uyDv1xzzzXNV..E.V0...M2...UG....m.BzDc3..U.A....H/...Yom..UG.xTe
NsE7uV1KEyzlciszsU3YzTAe907.2c..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzH..........2k.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwzC........../RU0.wzga/..0PJWp1Puz6muvBTuCfxD/.........E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD............5....................
/6U0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.w4RjBHCl.X9e/rN.s4NZdbAk.1Aic4Q
E6..3ME.G7......I....k....kEmxqQn7IO4x4PY/UNnJ4RoE4.......................U/4MU/
4M...2E.0..........sz..............................wz0..........................
..............................................zD........6.2........sz.........yD
........Uz1..........2.....3....7....AJRmNaEjV5.pp4..ULEiR4PZB5.................
.Q......4MU/4........wzzzzzzzjyDAnAnAnAnAzvAnAnAnAvuz..........E..........2.....
...../.............................................................wz...........
................................/....E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/..............
..............U/4MU.2.....k.16..BnAnAnAnoz9.....................................
..s2./..................M.2......EVF.jeU6W6W60zDaNaNaNaN2.o53iSIsuL4./..........
................................................I....k....UIjJbPYJ4N0x4S.MoI....
.........................sU1..U106E./2E./..........wz.........zD........kz1.....
...../...............................dNaNaNaNavD........kz1...................zD
........kz1........wz................................2.....3....D....UINdR4OopIM
k7HG4B3.........................02E./2E./MU/46U./2U..........k/E................
..............zj........kz1........wz...........................................
...................wz...................kz1...................../....E/...U0....
//rPglqPnEI97NoI..............................U/4MU.....0.......BnAnAnAnFz1.....
.....kTel9RHW/yD........................................kzn6PbjTel9hzAWGvBs9A7yD
tE9mqtvbGz1.................................................................}
{Titel: p1194d_3840}

Loading...

deviantID

piritipany's Profile Picture
piritipany
Rob Richards
Artist | Hobbyist | Digital Art
United Kingdom
Current Residence: Stockport, UK
Favourite genre of music: Any
Favourite style of art: Fractal
Operating System: Windows 7
MP3 player of choice: Winamp
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 18, 2018
Happy  BirthdayRed and white strawberry cake 40px 1049516iu8h855k02 by isider:rainbowcake:Lil' Orange Creamsicle Ice Cream CakeLil' Cherry Chocolate Mousse CakeLil' Strawberry CheesecakeLil' Dandelion Jelly CakeCakeLil' Rose Jam Sponge CakeCake EmoteKitten icon.3Moving Lovehug
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 29, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconisider:
isider Featured By Owner Dec 29, 2018
You're Welcome! Animated Rainbow MessageMisc Emoji-03 (Sparkling Gift) [V1]Rainbow ice creamRainbow heartrainbow airballoonrainbow squid
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 18, 2018
Happy DeviantART Birthday Happy Birth Day Fella (messages) Cheers fella white-wine (party) 
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 29, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconciokkolata:
ciokkolata Featured By Owner Dec 29, 2018
:wave:
Reply
:iconmarijeberting:
marijeberting Featured By Owner Dec 17, 2018
Happy Birthday Rob :iconkisssplz:
Reply
:iconpiritipany:
piritipany Featured By Owner Dec 29, 2018  Hobbyist Digital Artist
Thanks very much :-)
Reply
:iconmic-ardant:
mic-ardant Featured By Owner Aug 4, 2018
Thanks a lot, my friend, for the favs.
mic
Reply
:iconundead-academy:
Undead-Academy Featured By Owner Dec 18, 2017  Hobbyist Digital Artist
Birthday smileys by poisen2014   BDayCard by KmyGraphic hope you have a great one ;)
Reply
Add a Comment: