Shop Forum More Submit  Join Login
:iconpiekto:Piekto posted a status
Omg
My polish kid racoon eyes
I look like a zombie

Jestem bardzo dziwne
Założę się, że ten patrząc w górę , aby zobaczyć , co mówi
I na pewno nie

Devious Comments

:iconnorthernkitty:
Northernkitty Featured By Owner Jun 14, 2016  Hobbyist General Artist
Omg

Polish


I found my other half
Reply
:iconthespidersfangs:
TheSpidersFangs Featured By Owner Jun 13, 2016  Hobbyist Writer
wH
Reply
Add a Comment: