Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Vũ Phan Phương AnhFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 52 Deviations 422 Comments 4,270 Pageviews
×

Newest Deviations

[16.3.2019] YUQI (G)I-DLE by phuonganh179 [16.3.2019] YUQI (G)I-DLE :iconphuonganh179:phuonganh179 6 0 ROSE BLACKPINK by phuonganh179 ROSE BLACKPINK :iconphuonganh179:phuonganh179 15 2 [13.7.2018] BAEK YEBIN by phuonganh179 [13.7.2018] BAEK YEBIN :iconphuonganh179:phuonganh179 3 2 [7.6.2018] BAEK YEBIN (DIA) by phuonganh179 [7.6.2018] BAEK YEBIN (DIA) :iconphuonganh179:phuonganh179 9 0 [1.5.2018] JUNGYEON (TWICE) by phuonganh179 [1.5.2018] JUNGYEON (TWICE) :iconphuonganh179:phuonganh179 4 4 [25.3.2018] BAEK YEBIN (DIA) by phuonganh179 [25.3.2018] BAEK YEBIN (DIA) :iconphuonganh179:phuonganh179 12 6 [6.1.2018] BAEK YEBIN (DIA) by phuonganh179 [6.1.2018] BAEK YEBIN (DIA) :iconphuonganh179:phuonganh179 6 2 PSD#9 By Ri by phuonganh179 PSD#9 By Ri :iconphuonganh179:phuonganh179 7 2 TEXTURE#8 BY RI by phuonganh179 TEXTURE#8 BY RI :iconphuonganh179:phuonganh179 99 68 [9.10.2017] BAEK YEBIN by phuonganh179 [9.10.2017] BAEK YEBIN :iconphuonganh179:phuonganh179 13 1 [7.10.2017] JI CHANG WOOK - NAM JI HYUN by phuonganh179 [7.10.2017] JI CHANG WOOK - NAM JI HYUN :iconphuonganh179:phuonganh179 8 0 EXO - POWER COMEBACK STAGE | M! COUNTDOWN by phuonganh179 EXO - POWER COMEBACK STAGE | M! COUNTDOWN :iconphuonganh179:phuonganh179 14 7 [3.9.2017] YEBIN (DIA) by phuonganh179 [3.9.2017] YEBIN (DIA) :iconphuonganh179:phuonganh179 19 0 ///SHARE PSD ART/// by phuonganh179 ///SHARE PSD ART/// :iconphuonganh179:phuonganh179 47 34 PSD#8 By Ri by phuonganh179 PSD#8 By Ri :iconphuonganh179:phuonganh179 5 2 [11.8.2017] YEBIN EUNICE (DIA) by phuonganh179 [11.8.2017] YEBIN EUNICE (DIA) :iconphuonganh179:phuonganh179 7 0

Favourites

Marco Polaroid by ToxicForYou Marco Polaroid :icontoxicforyou:ToxicForYou 8 2 Polaroid PNG Tutorial by KatheFelton Polaroid PNG Tutorial :iconkathefelton:KatheFelton 9 0 Polaroid PNG by DulceZavala Polaroid PNG :icondulcezavala:DulceZavala 39 2 /251118/ BAE IRENE by AugT30 /251118/ BAE IRENE :iconaugt30:AugT30 14 0 + PACK.Texture #8 by LEETM + by LeeTM + PACK.Texture #8 by LEETM + :iconleetm:LeeTM 70 21 + PACK.Texture #7 by LEETM + by LeeTM + PACK.Texture #7 by LEETM + :iconleetm:LeeTM 58 18 + PACK.Texture #6 by LEETM + by LeeTM + PACK.Texture #6 by LEETM + :iconleetm:LeeTM 260 115 Leaves and butterflies by Lileya Leaves and butterflies :iconlileya:Lileya 414 49 Floral Photoshop Brushes by GraphicIdentity Floral Photoshop Brushes :icongraphicidentity:GraphicIdentity 380 36 Floral Photoshop Brushes 3 by GraphicIdentity Floral Photoshop Brushes 3 :icongraphicidentity:GraphicIdentity 2,085 237 Floral Photoshop Brushes 4 by GraphicIdentity Floral Photoshop Brushes 4 :icongraphicidentity:GraphicIdentity 833 84 Fantasy Floral - Part 2 by GraphicIdentity Fantasy Floral - Part 2 :icongraphicidentity:GraphicIdentity 265 29 Shapes pack by sneeuwstorm Shapes pack :iconsneeuwstorm:sneeuwstorm 638 46 Todas mis Formas Personalizadas by Chokolathosza Todas mis Formas Personalizadas :iconchokolathosza:Chokolathosza 590 56 YERI - RED VELVET by theworldofK1210 YERI - RED VELVET :icontheworldofk1210:theworldofK1210 20 0 /04022018/ TYPO by bobanhbeo /04022018/ TYPO :iconbobanhbeo:bobanhbeo 6 12

Activity


[16.3.2019] YUQI (G)I-DLE
                                                                              " Nobody can stop a girl who dreams " - Sưu Tầm
                                                                      Credit: ToxicForYou , AnhSerena , pexels, yanghuyng

                                                        Sau một thời gian không đụng vào máy thì giờ tui đã đẻ cho một con art fail lòi :v
                                                   
Loading...
ROSE BLACKPINK
                                                          " Bầu trời năm ấy không xanh mãi. Cậu của tớ giờ đã phải lòng ai? "  - Sưu Tầm

                                                                            Credit: Thế Giới Kì Diệu Của Chan, AugT30 
Loading...
[13.7.2018] BAEK YEBIN
                                                                                                ❝ Thanh xuân của tớ là cậu ❞ 

                                                              Credit: Yebin - DIAvn, Youth Diary, google, ByEny , bealright23 
Loading...
[7.6.2018] BAEK YEBIN (DIA)
                        ❝ Tình cảm tôi dành cho người giống như cánh hoa đã ép khô vậy, không thể tàn đi mà cũng chẳng thể nở ra thêm được nữa. ❞

                                                                                  Credit: Yebin - DIAvn, google, ssweEtie 
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

phuonganh179's Profile Picture
phuonganh179
Vũ Phan Phương Anh
Vietnam
17/9/1994

Comments


Add a Comment:
 
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Oct 4, 2017  Student
Cậu ơi ~ Page tụi tớ muốn mời cậu ý cậu thế nào?
Reply
:iconphuonganh179:
phuonganh179 Featured By Owner May 8, 2019
Mình nghỉ des rồi ạ. Giờ mình thấy cmt của cậu mới rep lại được xin lỗi đã để cậu chờ lâu
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner May 9, 2019  Student
Không sao cậu ơi, tại mình thích art cậu lắm muốn mời vào page nhưng mà giờ page mình cũng rest rồi.
Mà cậu nghỉ des tiếc quá, cậu des siêu xinh. 
Reply
:iconphuonganh179:
phuonganh179 Featured By Owner Oct 7, 2017
cảm ơn cậu những giờ tớ đang rest để tập trung vào việc học nên đành xin lỗi cậu nhé ^^
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Oct 7, 2017  Student
.Ừ, mong bạn sớm comeback nhé <3
Reply
:iconphuonganh179:
phuonganh179 Featured By Owner Oct 8, 2017
<3
Reply
:iconbillynikoll:
BillyNikoll Featured By Owner Jul 27, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for watching 
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jul 13, 2017
Thanks for watch <33
Reply
:iconxxayayuixx:
xXAyaYuiXx Featured By Owner Jun 17, 2017  Student Digital Artist
Hello...
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Jun 17, 2017  Student Digital Artist
Thanks for watch me :)) Give you a huge watch too 
Reply
Add a Comment: