Deviation Actions

PhotoComix2's avatar

Ucronia

Published:
By
632 Views
M3D raw fractal

the background is part of my series of digital manipulation of old flemish painters www.rijksmuseum.nl/en/mijn/cre… in this case "De overwinning op de Spanjaarden bij Gibraltar door een vloot onder bevel van admiraal Jacob van Heemskerck, 25 april 1607" by Adam Willaerts, 1639 from the Amsterdam Rijskmuseum www.rijksmuseum.nl/en/my/colle…

My parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....g2...2C...e....I6...UPSMqr4NXzze5mKKyzax/EW7EImhgSE.ATCu5iJAqwzmMkKEDRPszj
................................y2jkvKQ4102........A.pP.................a.2...wD
...s.7/...UP8.../Q.2/....2kY1...z.....E4.....c/Je/mUdVeD/Q........U31dkpXm1....c
./EnAnYD1A..3..........wz..................................3.cNaNy1...sD...../..
.zHnAnQDXKbOlZYGNu9i2bkHs4CdywiXXhBEbUWDxpEZzxMXEuHXVpNJUFuUyEGqqNxOjNeDJhdURLz8
XundbaPxStoZy2Qy.nZ0zAdjU.....oJH0..Tk....UaNalD06....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................J....k1.
.....Ksulz1.......kzmxzzz1.U..6.C....M0...UB....B1MZ7c3.kIkF....6/...YJB..U2w1D1
...U.aOwdzDjTCsz....z5F2....1c..xrS9..kuvBTuCfxj6Eot8VlJazH...........U/8.ktuB..
.gySnbinOz9..u68Yrpuz8........../6X0.EG7f...bjBj1PWwzg/Fbf24LNyD.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cTd3..E..sXZJFf6U0.wp/AwNfA1V2J.A2G
IFpm6FCzA1UOhSGfpaKoGh..hOp7hObP08E/..6U.xc.nVCR..UqI0lX4Srzz1...02.DGsSaT7/..6E
.wsyzF7V4/.NOJ1N...TR.1D3enE6F3GJo2twnAwPFLfKRmOkxaPoJ46mx4Roxa9ktqN.YHArU1CnsWO
E../.ME3F3E.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/............................U1C....6..
..........UNaNaNaNaxzAnAnAnAnAzD..........YaNaNaNaNqzcNaNaNaNayDnAnAnAnAfz1.....
.....dNaNaNaNawD.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................2.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.Z75.........................
....C.....U.....0....cNaNaNaNavD........Ez1........wz........UzD................
................PaNaNaN4Hz9........4./........zD........6.2.....................
................................/....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................................
.............O3E...................wz.........zD........kz1.....................
..........................................U.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....kSIsuFVf5ZzAnAnAnAngzD..........YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD...................wz.........zD
..........2..........................................6.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U................................OaNaN
aNetz0........................................................................zD
................................................................/....E/....1....
I7LMiBL99xqMcZYFH/............................U/4MU.2...........................
...5.1........yD........................................M.2.......UD.DnAnAnAnAxD
........6.2........wz.......................................................}
{Titel: Torii temple~PC-3~Reload-4x22~}
Image details
Image size
2048x1536px 831.35 KB
© 2013 - 2022 PhotoComix2
Comments18
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Leanndra51's avatar
Wow, I am speechless, and that is very unusual!  Luckily for us, I can keyboard just fine!  Love this.