Deviation Actions

PhotoComix2's avatar

The Nomadic Temples of the Countless Deities

Published:
By
567 Views
The Nomadic Temples of the Countless Deities as appeared in French ,in the 17 century


---------------------------------------------------------------------
M3D raw fractal (well ... contrast was slightly modified )

the background is my personal reinterpretation of " Ansicht von Château de Fontainebleau Künstler Martin " from Pierre-Denis II. (1663-1742)
actually in the Museum Musée national du Château de Fontainebleau

Thank to :icondark-beam: for his "Temple" parameter and the new koch trasform formula...here i used both

My Parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....61...M7...01....Q...UNG6SqOEJ1.XxIr9kQ1c1EpFaM2a.YF.gV58IqGw3zz4Uw/gR6gm.k
................................3AXuFFTN6/2........A.pP.................c.2...wD
...s.7/....N0.../QE3/.....UV3...y/....E4.....QqnMdWpemiD.Q.........m0dkpXm1....c
./EnAnYD12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zXaNaVDsucg/UyIJv9Af/UXArcuyUbne4D.cieDF6fM1T.8FvX.pTzm5veeyonBa01XBhiDIJWwIH6A
dvnNgI/MRXJpyEzDswyqV2hjU.....I/T5..S75...UaNalD06....sD..G.....................
................./2...sD....zw1.........................................w/...k1.
.....Ksulz1.....szzzN.kz...X..6.P....A4...EC....502e4o1.EZ.9....l....EH....UiLzG
NEYJzwdel0ceYFnzPIF..6l03s3.5c..r6J...kuvBTuCfxj6U0dRIRSkz9...........k/C.UDt6..
..Dbqxm4Izv.R8Zc4xRkz4...........MX1.A.5....cEO5Jb5wzYlfILV56Lzj.gM3ZaYq1zP/5AKz
.E6...kdBDFSCI.E.CQyURsLrz1.Q./PuD74.9W2BwDLd7L/..6........8.0........kLvECTuz/k
3Q.LxHV01...1FOdCRZ/./k2ZhXtsNzD.IhPiqrlM.A..cJYS0kT0RnTzzFf2a7.wWOWwuzDI7vQ.cBq
9fRzT7MUo0.hje8hQs5Fm78.zirPz0bTKOPi.EReWGBlyJLOu0.SlI0SMwLQHB9.EFG5ElqTGteT.6KL
Q74kzV7hc0UkrKfk...crIGJzzFoTuIdyzngi8qdxzZX.4rUp.rMVt0QiR4.kR4.b/kQZtWOkR4.Txa9
E....ME3F3E/....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/............................U1C....6..
..........UNaNaNaNaxzAnAnAnAnAzD..........YaNaNaNaNqzeNaNaNaNayjnAnAnAnAfz1.....
...wzCQxckpX0LwD.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................M.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.Z75.........................
....C.....U.....0....cNaNaNaNavD........Ez1........wz........UzD................
................PaNaNaN4Hz9.......U6./........zD........6.2.....................
................................1....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................aNaNaNaNyz1.....
.............O3E........o.2........wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....UaNaNaNaNmzAnAnAnAnQzD..........YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD........6.2........wz.........zD
..........2..........................................E.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U..........ckpX0LD8QyjOaNaNaNa7zXaNaNa
NaVqz0..................Uz9..........................................MaNaNaNatyD
................................................................/....E/....1....
I7LMiBL99xqMcZYFH/kI..........................U/4MU.2...................sz9.....
...szqAnAnAnAnzj........................................M.2.......UD.1........yD
OaNaNaNaxz1........wz.......................................................}
{Titel: pc- moody-Shaman hut 33nnn}
Image details
Image size
2048x1536px 1.28 MB
© 2013 - 2022 PhotoComix2
Comments2
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Nanikona's avatar
very interesting work