Deviation Actions

PhotoComix2's avatar

Golden Temple Incursion

Published:
By
2K Views
M3D raw fractal

the background image i used is  my reinterpretation of "Het ontploffen van het Spaanse admiraalsschip tijdens de zeeslag bij Gibraltar ", by Cornelis Claesz. van Wieringen, ca. 1621, hosted in the Amsterdam Rijskmueum
 www.rijksmuseum.nl/en/my/colle… :
the image is used respecting the Rijskmuseum policy , and this work is also in my Rijskmuseum page www.rijksmuseum.nl/en/mijn/cre…


M3D parameters

Mandelbulb3Dv18{
g.....g2...2C..../....6...UIWBL6K7M1.9dsmBTtO.4EGOJLbyUbC.QIJzvngsJ..L9qO8OfUg.k
................................O/aDFOsse.2........A.pP.................c.2...wD
...s.7/....x2.../QU2/......Z4...V/....E4.....Y7UteHNL3kD/Q........U31dkpXm1.BnAH
./UaNaVD12..2..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHD8QZDOhnSdSHfkvPVbT8lgIazyoj45st6UueDclP3jBB1ZvnLP3YV5fjoywvGhOkBO/kD1y.A5GyV
wv1iLMWkLE.wyIlGYQol0QijU.....oZh3../p0...UaNalD06....sD..G.....................
................./2...sD....z.XcAA......................................x....k1.
.....Ksulz1.......kzmxzzz1.U..6.E....66...UB....p.WW4c3.UbkF....6/...YJB..U2w151
...U.aOwdzDjTCszzzDUz5F2....1QozxrS9..EVjiO8eGyj6A72QifFDzP...........U/XwDGaH..
.gySnbinOz9..u68Yrpuz4........../6X0.EG7f...bjBj1PWwzg/Fbf24LNyD.gM3ZaYq1zP.mc..
.Rn9..UAZRBEi7.E.0cXcESLfz1..........2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................cTd3..E..sXZJFf6U0.wp/AwNfA1V2J.A2G
IFpm6FCzA1UOhSGfpaKoGh..hOp7hObP08E/..6U.xc.nVCR..UqI0lX4Srzz1...02.DGsSaT7/..6E
.wsyzF7V4/.NOJ1N...TR.1D3enE6F3GJo2twnAwPFLfKRmOW34Ro3qNgZKMhsKMq34PZtWOkR4.kR4.
E../.ME3F3E/....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/............................U1C....6..
..........UNaNaNaNaxzAnAnAnAnAzD..........YaNaNaNaNqzeNaNaNaNayjnAnAnAnAfz1.....
...wzCQxckpX0LwD.....................dNaNaNaNavjOaNaNaNaty9........wz...........
.....................M.....3....B....AqPgJLPiBLG4B3.Z75.........................
....C.....U.....0....cNaNaNaNavD........Ez1........wz........UzD................
................PaNaNaN4Hz9.......U6./........zD........6.2.....................
................................1....E/...U0....o7LMiBbNj7LP7NoI................
..............U/4MU.06..........................................aNaNaNaNyz1.....
.............O3E........o.2........wz.........zD........kz1.....................
..........................................E.....I....o....UMjVLG4B3.............
.........................sU1..../6U./2....UaNaNaNaNmzAnAnAnAnQzD..........YNaNaN
aNa../.......UzjaNaNaNaNwz9..........cNaNaNaNKzD........6.2........wz.........zD
..........2..........................................E.....3....8....EbQVtqQaxaQ
hZYFH/..............................4MU/06U..........AnAnAnAnAxjOaNaNaNa7zXaNaNa
NaVqz0..................Uz9...................................................zD
................................................................/....E/....1....
I7LMiBL99xqMcZYFH/kI..........................U/4MU.2...................kz9.....
...szeNaNaNaNawD........................................Q.2.......UD.5SDJJJJJJxD
........6.2........wz.......................................................}
{Titel: New-Torii temple~PC-10~2~2}


Image details
Image size
2048x1536px 1.28 MB
© 2013 - 2022 PhotoComix2
Comments35
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
SergioKodemo's avatar
The design in itself is excellent and the background added a touch of originality and fertile imagination. Love it! :clap: