Phi8 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/phi8/art/The-Adventures-Of-Calvin-Fire-Red-Pg-1-383908323Phi8

Deviation Actions

Phi8's avatar

The Adventures Of Calvin 'Fire' Red - Pg.1

By
Published:
3.1K Views

Description

[link] <- | -> [link]
First: [link]
Rules: [link]

EDIT: Woops! I already made a typo on the first page.

Ah! Finaly! I'm back from the Belgian shore and this is what I produced! Page one of my Nuzlocke! And I think I can update fairly quick, I already have the next page sketched.
I'm going to focus more on the story and the comic and less on the Nuzlocke part. I want to produce at least a mediocre comic, so if you see something that isn't right, don't be shy and leave comment!

BEWERKT: Oeps! Ik had al meteen een typfout gemaakt.

Nederlandse versie: [link]
Ah, Eindelijk. Ik ben terug van de Belgische kust en dit is wat ik gemaakt heb! Pagina één van mijn Nuzlocke! En ik dank dat ik vrij snel zal kunnen updaten, ik heb de tweede pagina al geschetst.
Ik ga vooral focussen op het verhaal en de strip zelf, en minder op het Nuzlockestuk. Ik wil in ieder geval een middelmatige strip maken, dus als je iets ziet dat niet goed is, wees dan niet verlegenen laat een comment achter!
Image size
1063x1489px 1.35 MB
© 2013 - 2023 Phi8
Comments18
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Miscomunication's avatar
-cracks knuckles-
Time to read now I have some time off~