pebe1234's avatar
rusty-double-oh-seven
127 Watchers30.9K Page Views201 Deviations
  • Sep 30
  • Poland
  • Deviant for 11 years
  • He / Him
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (13)
My Bio
Current Residence: Middle of Nowhere
Favourite genre of music: Cheelout music, ost
Favourite style of art: pop art, comic and manga , surrealism
Operating System: Win Xp
Favourite cartoon character: Wolvie, Lobo

Favourite Visual Artist
Frank Frazetta, Alex Horley, Salvador Dali
Favourite Movies
Death Proof, Planet Terror, PotC series
Favourite Games
MGS 3 Snake Eater, FF series
Favourite Gaming Platform
Ps2
Tools of the Trade
ink and pencil

My second account

My second account

https://rustydoubleohseven.deviantart.com/ My second account -  i am going to drop my artworks there. i leave only resources here.

Devious Journal Entry

Devious Journal Entry

Zzzzz.......

Zzzzz.......

Geeeezzzz......... Man..... I need some sleep......

Comments 151

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LeogonHobbyist General Artist
Thank you so much for creating and sharing wonderful textures and brushes for Artrage.
SamNassourProfessional Filmographer
Thanks for your awesome brushes! :)
ZAPROSZENIE
Międzynarodowa wystawa portretów i karicature

- Rysownicy Stowarzyszenia w Rumunii przygotowanie wysoki wystawy.

- Zapraszamy do udziału w tym projektu kulturalnego. Do tego trzeba wysłać portret lub karykaturę Ion Luca Caragiale ([link]) i/lub Mihai Eminescu ([link])

- Będą w nim katalog wszystkich rysunków na wystawie. Wszyscy uczestnicy otrzymają w Katalogu Wystawy.

- Digital wzorów muszą mieć rozdzielczość 300 dpi i wielkości 21x30 cm lub więcej.

- Trzeba wysłać, również Zdjęcie wykonawcy i krótki szkic biograficzny. Będą one drukowane na płycie.

Adresy e-mail: muzeu_personalitati@yahoo.com ; ionita@personality.com.ro

Termin nadsyłania rysunków: 15 maja 2011 roku.

Życzymy powodzenia,
Nicolae Ionita (www.personality.com.ro/ionita.htm)

= = = = = = = = =

INVITATION
INTERNATIONAL EXHIBITION OF PORTRAITS AND CARICATURES

- Cartoonists Association from Romania preparing a bigger exhibition.

- We invite you to participate in this cultural project.
For this you need to send the portrait or caricature of Ion Luca Caragiale ([link]) and/or Mihai Eminescu ([link])

- Will be printing a catalog of exhibition. All participants will receive the exhibition catalogue free of charge.

- Digital designs must have 300 dpi resolution and size 21x30 cm or bigger.

- You must send, also, artist photo and a brief biography. They will be printed on the album.

Email Addresses: muzeu_personalitati@yahoo.com ; ionita@personality.com.ro

The deadline for submission of drawings: 15 May 2011.

We wish you much success,
Nicolae Ionita (www.personality.com.ro/ionita.htm)
the-nucularmanProfessional Digital Artist
tnk for the :+fav: :)
Thank you for your support =)
Thanks For Faving My DD And Sorry For The Late Reply :w00t: !