Deviation Actions

pcholewa's avatar

Starostwo powiatowe Grudziadz

By
11 Comments
9K Views
I'm back with some web design... :)COPY RIGHT:
Project made for extranet in Torun
Projekt dla extranet internet creator w Toruniu.
Image details
Image size
1280x1339px 630.76 KB
Published:
© 2010 - 2021 pcholewa
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
py155045's avatar
dainix's avatar
Nice choice of colors, very enticing.. Excellent work!
Grudziądz nad pomorze? to dlaczego baner z gór?
pcholewa's avatar
Tak jednak klient przesłał słabej rozdzielczości materiały. To przykładowy baner. Co fakt to fakt gratuluje spostrzegawczości:)
TehStripez's avatar
Looks like a site I would get lots of viruses from.
harkalopchan's avatar
carl913's avatar
mistrz przejrzystości
Xiphoid-Dezignz's avatar
Nice work just top Company Name little bit merge in background :)
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In