Paulinexxxjs's avatar
PSD Coloring #4
By Paulinexxxjs   |   Watch
110 86 1K (1 Today)
Published: May 30, 2015
© 2015 - 2019 Paulinexxxjs
Màu này đẹp lắm nha :33
Tươi và hơi đục xíu, nếu chói quá thì có thể giảm opacity
. Fav + Cmt ( watch tuôi nếu thích )
. Đừng tự nhận này là PSD của bạn, công tuôi cả đấy
. Không share lại nếu như chưa có sự đồng ý của tuôi
. Xài thì credit tuôi nha
Đừng down chùa, không nên...
Image size
500x500px 1.43 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (86)
KookieeRB97's avatar
KookieeRB97|Student Interface Designer
- Done
Reply  ·  
babyyooah's avatar
Xin ạ :33
Reply  ·  
kaishikoidesumiko's avatar
kaishikoidesumiko|Student Interface Designer
Xin <3
Reply  ·  
BT2k3's avatar
BT2k3|Student Artist
Thanks.
Reply  ·  
Yimama's avatar
Yimama|Student Digital Artist
. Done
Reply  ·  
Milkywaybaby2003's avatar
Milkywaybaby2003|Student Artisan Crafter
xin
Reply  ·  
Y-VT's avatar
Y-VT|Student Interface Designer
xin
Reply  ·  
Naheeha's avatar
Naheeha|Student Interface Designer
.Xin
Reply  ·  
dauchi024's avatar
dauchi024|Student Traditional Artist
Xin
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved