Shop Forum More Submit  Join Login
PSD Coloring #4 by Paulinexxxjs PSD Coloring #4 by Paulinexxxjs
Màu này đẹp lắm nha :33
Tươi và hơi đục xíu, nếu chói quá thì có thể giảm opacity
. Fav + Cmt ( watch tuôi nếu thích )
. Đừng tự nhận này là PSD của bạn, công tuôi cả đấy
. Không share lại nếu như chưa có sự đồng ý của tuôi
. Xài thì credit tuôi nha
Đừng down chùa, không nên...
Add a Comment:
 
:icontsohayoo06082006:
Tsohayoo06082006 Featured By Owner Jan 28, 2018
thanks
Reply
:iconkookieerb97:
KookieeRB97 Featured By Owner Mar 4, 2017  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconbabyyooah:
babyyooah Featured By Owner Feb 6, 2017
Xin ạ :33
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Feb 1, 2017
xin
Reply
:iconkaishikoidesumiko:
kaishikoidesumiko Featured By Owner Dec 27, 2016  Student Interface Designer
Xin <3
Reply
:iconilbeherehrjn:
ilbehereHrjn Featured By Owner Nov 22, 2016
em xin ạ
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Sep 22, 2016
Xin
Reply
:iconbt2k3:
BT2k3 Featured By Owner Aug 14, 2016  Student Artist
Thanks.
Reply
:iconkyubikk:
Kyubikk Featured By Owner Aug 6, 2016
. Done
Reply
:iconyukicutewso:
yukicutewso Featured By Owner Aug 5, 2016
.
Reply
:iconssellbboo:
sSellBboo Featured By Owner Jul 25, 2016
done
Reply
:iconembekute257:
embekute257 Featured By Owner Jul 3, 2016
Done
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Jun 29, 2016  Student Digital Artist
. Done
Reply
:iconshundesigner:
Shundesigner Featured By Owner Jun 5, 2016
done
Reply
:iconyoo-irzire:
Yoo-Irzire Featured By Owner Jun 4, 2016
- xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner May 24, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconhakute134:
hakute134 Featured By Owner May 11, 2016
xin 
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Apr 7, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Apr 1, 2016
#- xin
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner Mar 17, 2016  Student Interface Designer
.Xin
Reply
:iconbinbump:
binbump Featured By Owner Mar 11, 2016
Tks
Reply
:iconmeongaomalao-dn:
meongaomalao-dn Featured By Owner Mar 4, 2016
- DONE
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Feb 22, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconsanta203:
Santa203 Featured By Owner Feb 20, 2016
thanks
Reply
:iconhyebisunshine:
hyebisunshine Featured By Owner Jan 15, 2016
xin
Reply
:iconhyerinsugbts:
hyerinsugbts Featured By Owner Jan 15, 2016
done
Reply
:iconmiusa-deviantart:
Miusa-DeviantArt Featured By Owner Jan 3, 2016
- Xin
Reply
:iconnaheeha:
Naheeha Featured By Owner Dec 18, 2015  Student Interface Designer
Fav là gì vậy?
Người mới còn ngu lắm>.<
Reply
:iconjesociu015:
jesociu015 Featured By Owner Dec 12, 2015  Student
xin
Reply
:iconadele2003:
Adele2003 Featured By Owner Dec 12, 2015
xin
Reply
:iconmimi08yy:
mimi08yy Featured By Owner Nov 24, 2015  Student Interface Designer
- Xin
Reply
:iconuchiha-fukarpisces12:
Done~
Reply
:iconyurinakami:
Yurinakami Featured By Owner Nov 14, 2015
xin
Reply
:icontrinhmaicoi:
trinhmaicoi Featured By Owner Nov 9, 2015
cmt
Reply
:iconltngan2014:
ltngan2014 Featured By Owner Oct 15, 2015
xin
Reply
:iconjiyeonn:
JiYeonn Featured By Owner Oct 10, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconjunhunhan:
JunHunHan Featured By Owner Oct 8, 2015
xin
Reply
:iconshyncute01-exol:
Shyncute01-exol Featured By Owner Sep 19, 2015
done~
Reply
:iconmaianh183:
MaiAnh183 Featured By Owner Sep 17, 2015
xin
Reply
:iconphank030507:
Phank030507 Featured By Owner Sep 14, 2015
Em xin
Reply
:iconkonyliayuting:
Konyliayuting Featured By Owner Sep 12, 2015  Student Digital Artist
xin 
Reply
:iconlinhjiii:
Linhjiii Featured By Owner Sep 5, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconleacher123:
leacher123 Featured By Owner Sep 3, 2015
xin
Reply
:iconna-designer:
Na-Designer Featured By Owner Sep 2, 2015  Student Artist
Xin
Reply
:iconkarmaxnagisa:
KarmaxNagisa Featured By Owner Aug 31, 2015  Student Interface Designer
to hoi ti tai PSD ve roi lam sao de su dung vay ban
Reply
:iconpaulinexxxjs:
Paulinexxxjs Featured By Owner Aug 31, 2015
Bạn kéo group qua stock hoặc art thôi!
Reply
:iconbaoheo:
baoheo Featured By Owner Aug 22, 2015
xin
Reply
:iconjully2201:
Jully2201 Featured By Owner Aug 20, 2015
xin
Reply
:iconyullygtb:
YullyGTB Featured By Owner Aug 8, 2015
t xin c'ơn <3
Reply
:iconmun290504:
Mun290504 Featured By Owner Aug 1, 2015  Student Interface Designer
- Xin ~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 30, 2015
Image Size
1.4 MB
Resolution
500×500
Link
Thumb

Stats

Views
1,334
Favourites
110 (who?)
Comments
86
Downloads
404