Paulinexxxjs's avatar
[27102015] PSD Coloring #34
By Paulinexxxjs   |   Watch
339 207 4K (1 Today)
Published: October 27, 2015
© 2015 - 2019 Paulinexxxjs
Coloring lần này hơi bị đặc biệt nha!
Biết sao không?! Là tổng hợp các PSD Coloring trước của mình đó!:happybounce:
Do rảnh rỗi quá, không có gì làm nên ngồi mix chơi đó mà!
Có thể preveiw nhìn không ưng mắt nhưng hãy xem cái này, đảm bảo ưng liền!La la la la
CLICK VÀO ĐI, VÔ CÙNG NGẠC NHIÊN
. Fav + Cmt ( watch mình nếu thích )
. Đừng tự nhận này là PSD của bạn, công mình cả đấy.
. Không share lại nếu như chưa có sự đồng ý của mình.
. Xài thì credit hanaphuong200 nha.
Đừng down chùa, không nên..
Image size
200x200px 427.34 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (206)
PhuongNgan's avatar
PhuongNgan|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
may1811's avatar
Cảm ơn ạ <3
Reply  ·  
Gianghee1201's avatar
. Thanks <3
Reply  ·  
Junniebae's avatar
Junniebae|Student Interface Designer
Tks
Reply  ·  
truc2272004's avatar
truc2272004|Student Artist
-Done
Reply  ·  
Junniebae's avatar
Junniebae|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
JinZhi96's avatar
Thanks <3
Reply  ·  
hunsua123's avatar
hunsua123|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
jeonkokonut's avatar
jeonkokonut|Student Interface Designer
<3
Reply  ·  
heebyun52's avatar
. Thanks 
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved