Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconarseniy1982:
arseniy1982 Featured By Owner May 15, 2018  Professional General Artist
Cool! We work in similar styles! I like it)))Hug 
Reply
:iconjankulinicz:
JanKulinicz Featured By Owner Feb 7, 2018
Bardzo niezwykłe prace. Podziwiam oryginalność i sposób wykonania. Najlepsze możliwe podejście do sprawy. Widzę, że prace są dosyć zróżnicowane. Co jakiś czas pojawia się taka "w innym stylu niż zwykle". I to nie tak rzadko. Tym lepiej.
Reply
:iconariya-sacca:
ariya-sacca Featured By Owner Oct 19, 2017  Student General Artist
I love your work!
Reply
:iconanastab:
Anastab Featured By Owner Oct 19, 2016  Professional General Artist
melancholic and beautiful. very like. Great and interesting history.
Reply
:iconpaulee1:
paulee1 Featured By Owner Oct 21, 2016
:blowkiss: Thank you
Reply
:iconlolismok3:
lolismok3 Featured By Owner Jun 4, 2016
:heart: Your artwork is great! :heart:
Reply
:iconindigoatmosphere:
indigoatmosphere Featured By Owner Apr 3, 2016  Student Traditional Artist
Love your unique style, understated mood, and use of color. Keep up the wonderful creativity!
Reply
:iconthewildtornado:
TheWildTornado Featured By Owner Mar 14, 2016  Professional General Artist
your art is very powerful and creepy :) gives me shivers...
Reply
:iconrainbowdoodler209:
Rainbowdoodler209 Featured By Owner Mar 8, 2016  Student Digital Artist
SO cute and creepy! ^^
Reply
:iconapiarona:
apiarona Featured By Owner Jan 29, 2016
Super prace! :clap:
Reply
Add a Comment: