Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Jung Pa SyukMale/Vietnam Group :iconkpoprenders: KpopRenders
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 222 Deviations 850 Comments 15,247 Pageviews
×

Newest Deviations

Happy Birthday BTS's Jungkook by pasyuks9b6 Happy Birthday BTS's Jungkook :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 12 0 [Pack] Happy Birthday to Mr. Kookie by pasyuks9b6 [Pack] Happy Birthday to Mr. Kookie :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 10 10 Gift for Miyoo-sis by pasyuks9b6 Gift for Miyoo-sis :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 3 4 Happy Birthday Apink's Eunji by pasyuks9b6 Happy Birthday Apink's Eunji :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 2 0 My logo by pasyuks9b6 My logo :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 7 29 [GIF] Black Widow - Iggy Azalea by pasyuks9b6 [GIF] Black Widow - Iggy Azalea :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 1 1 [Cover Zing] Ariana Grande by pasyuks9b6 [Cover Zing] Ariana Grande :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 0 0 Heart Attack [Demi Lovato] by pasyuks9b6 Heart Attack [Demi Lovato] :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 6 2 [PSDs Pack] Happy Birthday {late} to Tiffany Hwang by pasyuks9b6 [PSDs Pack] Happy Birthday {late} to Tiffany Hwang :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 6 3 Special Girl [Infinite H] by pasyuks9b6 Special Girl [Infinite H] :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 5 0 [Collab] Min for Event {with Junnie} by pasyuks9b6 [Collab] Min for Event {with Junnie} :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 6 1 Ailee, Welcome to Vietnam by pasyuks9b6 Ailee, Welcome to Vietnam :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 5 0 N.O [Bangtan Boys] by pasyuks9b6 N.O [Bangtan Boys] :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 8 13 Mirror Mirror [4minute] by pasyuks9b6 Mirror Mirror [4minute] :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 12 4 [Free Size] Shakira {MV 'Empire'} [White Ver] by pasyuks9b6 [Free Size] Shakira {MV 'Empire'} [White Ver] :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 13 5 [Screen Caps] Can We Dance {The Vamps} by pasyuks9b6 [Screen Caps] Can We Dance {The Vamps} :iconpasyuks9b6:pasyuks9b6 2 2

Favourites

[Christmas gift][PSD] : Merry Christmas by Jenny3110 [Christmas gift][PSD] : Merry Christmas :iconjenny3110:Jenny3110 949 1,400 PSD FREE // BTS WINGS CONCEPT PHOTO by KyaraSagami186 PSD FREE // BTS WINGS CONCEPT PHOTO :iconkyarasagami186:KyaraSagami186 222 298 +STYLES|3D by iLovemeright +STYLES|3D :iconilovemeright:iLovemeright 346 33 FONT PACK V by RADIANTWH0R3 FONT PACK V :iconradiantwh0r3:RADIANTWH0R3 637 24 Pack PNG - Photoshop CC by ruplik Pack PNG - Photoshop CC :iconruplik:ruplik 304 154 CITY LIGHTS Textures /PACK/ by Sheezus CITY LIGHTS Textures /PACK/ :iconsheezus:Sheezus 448 22 NEONIC /STYLES/ by Sheezus NEONIC /STYLES/ :iconsheezus:Sheezus 1,114 43 Texture#15 - by Yang by Yangyanggg Texture#15 - by Yang :iconyangyanggg:Yangyanggg 266 49 LIGHT WORD  TEXTURES By Weiting1122 by weiting1122 LIGHT WORD TEXTURES By Weiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 849 79 PSD #24 by msg2k3 PSD #24 :iconmsg2k3:msg2k3 262 87 PSD COLORING #05 by AugT30 PSD COLORING #05 :iconaugt30:AugT30 29 17 | SHARE PSDs | Happy 260w by xbluemooneu | SHARE PSDs | Happy 260w :iconxbluemooneu:xbluemooneu 248 358 [SHARE FREE PSD ] EUNWOO ' GOOD BOY ' BY XIAOXUE by Xiao-Xue [SHARE FREE PSD ] EUNWOO ' GOOD BOY ' BY XIAOXUE :iconxiao-xue:Xiao-Xue 338 133 [PACK TEXUTRE] Shapes by DAMIANsoul [PACK TEXUTRE] Shapes :icondamiansoul:DAMIANsoul 714 58 Textures 05 by NWE0408 Textures 05 :iconnwe0408:NWE0408 337 160 Spech bubbles |PACK| by HillyTutorials Spech bubbles |PACK| :iconhillytutorials:HillyTutorials 272 80

Groups

Activity


Thành thật là tớ quên sinh nhật của nhiều bạn rồi Llama Emoji-23 (Shyness) [V1], nên hôm nay mới làm cái Journal này để hỏi sinh nhật Chili Anime Emoji (Snuggy hug) [V2] 
Sr nếu tớ làm đầy messages của bạn Llama Emoji-46 (This and That)  
Tớ bắt đầu tag ạ Froggy Emoji 07 (In Loved Frog)  Ai được tag thì ghi ngày sinh nhật để nếu có thời gian tớ sẽ làm gift

:iconpasyuks9b6: : 13/9/2000
:iconlarry1042k1: : 10/4/2001
:iconminboyvsoneshowroom: : 30/9/2001
:iconjungdongjin137: ---> :iconjdj-blockb: : 8/5/1999
:iconmolncie: 13/7/1997
:iconalicecrystal-saint: : 26/8/2000
:icondelabstyle: : 5/12/2000 
:iconsuddenblink: : 30/11/2000
:iconsunham86: : ?/?/2000
:iconthanhridesigner: : 19/10/2000
:icongeniedyo: 25/9/2000
:iconbibonbon: : ?/?/2001
:iconyoo-yuhee: : 28/5/2001
:iconemlaxinkgai: : 7/9/2001
:iconsujirim: : 16/2/2000
:iconluhye: : 19/2/1999
:iconchimb2k: 15/3/2000
:iconblackparadise011121: ?/?/2001
:iconyooyoungdory99er:(Miyoo): 25/08/1999
P/s: Mình có vẻ ít bạn Llama Emoji-65 (Blood Tears...) [V3] Chắc do ăn Llama Emoji-18 (Eating Ramen) [V1]  ở Llama Emoji-55 (Happy New Year) [V3]  Llama Emoji-65 (Blood Tears...) [V3] 

deviantID

pasyuks9b6's Profile Picture
pasyuks9b6
Jung Pa Syuk
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Interests

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconarianamoya:
ArianaMoya Featured By Owner Sep 13, 2015
Happy birthday ^^ birthday cake
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Interface Designer
Chúc mừng sinh nhật m <3
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner May 8, 2015  Student Interface Designer
Thăm cưng <3 Làm quả pack comeback to to đee
Reply
:iconpasyuks9b6:
pasyuks9b6 Featured By Owner May 9, 2015  Student Interface Designer
PaSyuk chết rồi
Chào bạn mới đi nhớ. Ché là DanielTee
Từ sau khi mất hết tất cả trừ mấy cái PSD Coloring thì ché bảo design 1 thời gian. Giờ thì design lại nhưng làm cover cho Single (Album). Làm chơi thôi. Hầu như là V-Pop với US-UK
Giờ ché cũng lụt rồi. Không như trước. Mà chế tiến bộ nhanh dã man. Giờ ché chỉ còn gốc thôi :)
Nên ché không comeback nữa đâu
Giờ ché up sản phẩm lên face. Có gì "dùng-danh-tiếng-của-chế" quảng bá cho page ché nhớ. PSD t vẫn giữ. Thích cái nào nói cho ché, xem xét rồi cho chế
DanielTee Design: www.facebook.com/pages/DanielT…
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Jun 1, 2015  Student Interface Designer
omg?
Reply
:iconsuddenblink:
SuddenBlink Featured By Owner Mar 24, 2015
Rốt cuộc mày còn sống hay đã chết thế ?!?
Reply
:iconuyencute:
uyencute Featured By Owner Dec 16, 2014
mần
Reply
:iconsuddenblink:
SuddenBlink Featured By Owner Nov 24, 2014
Mất tích luôn rồi à ?!? Oops! 
Reply
:iconbapsucute2003:
bapsucute2003 Featured By Owner Sep 29, 2014  Student Traditional Artist
mần quen được không ^^
Reply
Add a Comment: