ozcanveli on DeviantArthttps://www.deviantart.com/ozcanveli/art/tivibu-icon-272119969ozcanveli

Deviation Actions

ozcanveli's avatar

tivibu icon

By
Published:
2.8K Views

Description

tivibu icon 256x256
© 2011 - 2024 ozcanveli
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
tolgakaprol's avatar
Merhaba, MacOS için sizin hazırladığınız ikonu ve Fluid adında bir uygulama yardımıyla tivibu.exe benzeri tivibu.app yapabiliyoruz: [link]