Deviation Actions

Oracions's avatar

Valny snem (NSNBC #11)

Published:
By
682 Views

Description

Legenda praví, že na dávném sněmu se hlásili na jednu pozici dokonce dva kandidáti!!

Druhá varianta aftertextu: Kdyby měli soupeře, tak by aspoň byli kandidáti donuceni do svých předvolební žvástů dát nějaké neprázdné věty. 
Ale první varianta ("legenda praví") mi připadala humornější, navíc tato druhá varianta je mírně urážlivá. Ačkoliv se jako odpověď na otázku "Jak vidíte roli náčelnictva?" asi neočkává žádná konkrétní odpověď. A když se nad těmi texty zamyslíte důkladněji, tak vlastně jsou pravdivé a obsažné, takže by ten aftertext byl humorný, ale nepravdivý, což nejde, protože tento komiks by se měl řídit prvním skautským zákonem.

Předchozí: oracions.deviantart.com/art/Le…
Následující: oracions.deviantart.com/art/Is…
První: oracions.deviantart.com/art/Do…
Image details
Image size
813x1160px 1.59 MB
© 2015 - 2023 Oracions
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In