operadevil69's avatar

Yavuz Tower Logo

3 1 3K (1 Today)
By operadevil69   |   Watch
Published: December 8, 2010
© 2010 - 2019 operadevil69
Yavuz Tower Logo-Mersin
Image size
2000x2783px 2.07 MB
Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
bestofatk's avatar
bestofatkProfessional Interface Designer
tipografi göz tırmalıyor biraz...
V ile U arasındaki boşluk,
A'nın ince kenarıyla U nun ince kenarı arasındaki kalınlık farkı,
V harfinin diğerlerine nazaran; iki kenarınında aynı kalınlıkta olması gibi.