omeruysal's avatar

Nermin Bezmen poster

0 1 1K (1 Today)
By omeruysal   |   Watch
Published: April 5, 2010
© 2010 - 2019 omeruysal
Selçuk Üniversitesi Türkçe Topluluğu

Nermin BEZMEN
Söyleşi ve İmza günü
Image size
1000x1414px 508.91 KB
Comments1
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Troyzen's avatar
TroyzenHobbyist Digital Artist
Konunun içine böyle colorize çalışması girince bende akan sular duruyor sahiden...Aklıma hemen Vegas geldi