literature

Fanficcarin aapinen, osa 1

Deviation Actions

NuttyNuti's avatar
By
Published:
5K Views

Literature Text

Sorry, this is in Finnish only. But don't worry, here is heaps of great fanfic tutorials in English! :) Go see them. But the Finns, carry on with reading!


***

Ja nyt suomenkielisille ihmisille huomautus! Koko opas ei ole tässä, vaan tässä oppaassa on NELJÄ (4) osaa. Tämä osa käsittelee yleisasioita, toinen osa juonta ja hahmoja, kolmas kirjoitusasua ja neljäs sekalaisia asioita. Toisiin osiin pääsee kommentissani olevien linkkien kautta :) DeviantART ei suostunut syömään opasta yhdessä osassa.

Kommentoikaa myös toki tätä opasta, jos kommentoitavaa näette, jotta tätä saataisiin paranneltua :)


***


Hei kaikki pikkufanficistit siellä kotona!

Huomattuani, miten paljon ficeissä toistetaan tiettyjä ja samoja virheitä ottamatta niistä opiksi, päätin laatia oppaan, jossa karsitaan nämä kaikista pahimmat virheet. Toivon mukaan tämä tutoriaali auttaa parempien ficcien synnyssä. Käytän tässä jonkin verran esimerkkeinä Naruto-sarjaa, mutta ficin neuvot koskevat pääasiassa minkä tahansa sarjan fanficcejä. Tutoriaali on tarkoitettu aloitteleville ficcareille, mutta myös vähän kokeneemmatkin konkarit ovat tervetulleita lukemaan tätä.

Ensiksi pari huomautusta oppaastani: Saatan vaikuttaa muutamissa kohdissa hieman jyrkältä ja ehdottomalta, mutta tarkoitukseni on viitata lukijaa kohti hyvää yleistyyliä kirjoittamisessa ja antaa yleisohjenuoria. Harkittua omavapautta voi käyttää. Mutta muista vanha sanonta: "Älä riko (taiteen) sääntöjä ennen kuin tunnet ne." Toisin sanoen, kannattaa opetella ensin tuntemaan "yleistyyli" fanficcien kirjoittamisessa ja vasta sitten sooloilla omia. Näin lukija pitää sääntörikkomustasi harkittuna tyyliseikkana eikä osoituksena huonosta kirjoitustaidosta.

Kiitokset ihmisille, jotka kertoivat mielipiteitään ja huomioitaan tätä opasta koskien, sekä eritoten teille kommentoijille jotka huomauttelivat puuttuvista kohdista. Teistä oli apua!

Lukuiloa!


---


M I T Ä   O N   F A N F I C ?
M I K Ä   O N   S E N   T A R K O I T U S ?
Fanfic (eng. fan fiction, fanifiktio) tarkoittaa tarinaa, joka on kirjoitettu jonkin tunnetun sarjan (manga, anime, elokuva, kirja…) pohjalta. Nimensä mukaisesti fanficcejä tekevät yleensä sarjan fanit, ja niitä postaillaan sarjan fanifivuille tai erillisille fanfic-sivustoille.

Miksi ihmiset sitten kirjoittavat fanficcejä? Sille on lukuisia syitä, nimittäin se, että he pitävät sarjasta ja…

* haluavat käyttää sen hahmoja materiaalina omissa tarinoissaan
* syventää mielihahmojensa ominaisuuksia ja käyttää harvoin käytettyjä hahmoja enemmän
* tehdä tarinassaan jotain toisin kuin mitä sarjassa on tapahtunut
* sijoittaa hahmoja uusiin tilanteisiin
* tarjota toisille ihmisille luettavaa
* vähän itsekkäästi saada mainetta ficcarina
* heistä fanficcien kirjoitus on hauskaa!

Jokainen ficcari tietää nämä yllä olevat asiat. Mutta entä miksi ihmiset lukevat fanficcejä? Tämä kysymys on puolestaan on sellainen, jota ei aina ajatella, mutta sitä on kuitenkin hyvä pohtia. Katsotaanpa: Koska he pitävät sarjasta ja…

* haluavat lukea mielihahmojensa seikkailuista
* nähdä uusia näkökulmia eri hahmoihin
* verrata muiden tekstejä omiin teksteihin
* yksinkertaisesti päästä lukemaan miellyttävää ja helposti luettavaa tarinaa

Lukijan näkökulman huomioiminen on asia, joka auttaa ficcaria tekemään ficeistä miellyttävämpiä lukea. Mielestäni ficcarin ja ylipäätään jokaisen kirjoittavan suurin kultainen sääntö on....HUOLEHDI LUKIJASTA!Ja sitähän varten tämä opas on. Tämä opas valottaa fanficcien tyypillisimpiä kömmähdyksiä ficcilukijoiden kannalta. Jos fanfic saa huonot arvostelut, se johtuu siitä, ettei lukija pidä tekstistä tai pysy sen mukana. Jotta siis ficci kiinnostaisi lukijaa, sen tulisi olla lukijan kannalta kiinnostava ja selkeä. Molemmat näistä piirteistä ovat tärkeitä: mielenkiinnoton ficci ei jätä lukijalle mitään käteen, epäselvä ficci taas estää lukijaa ymmärtämästä hienoja juonenkäänteitäsi. Ja kumpaakin voi harjoitella!

O P P A A S S A   K Ä Y T T Ä M Ä Ä N I   
T E R M I S T Ö ÄTässä selostamani termit ovat yleisesti fanficcarien kesken käytettäviä termejä. Sanasto ei kata kuitenkaan kuin vain murto-osan yleisesti käytettävistä termeistä. Oppaan lopussa on linkkejä kattavampiin sanastoihin.


Beta(lukija) eli betaaja on oikolukija (ihan oikea ihminen siis, ei mikään tietokoneohjelma), joka voi lukea ficcisi ja etsiä siitä oikeinkirjoitusvirheet tai esittää parannusehdotuksia juoneen. Betaksi voi pyytää esimerkiksi saman fanficsivuston kokeneempia käyttäjiä: useat kokeneet fanficcarit toimivat mielellään betana.

Canon eli taustatarina kattaa kaiken sarjan antaman tiedon. Jos sanotaan, että jokin on canonin mukaista, se tarkoittaa, että se myötäilee fanficin pääsarjaa. Esimerkiksi väite "Naruto haluaa tuoda Sasuken takaisin Konohaan" on canonia, koska se on sanottu sarjassa. Sen sijaan väite "Naruto on rakastunut Sasukeen" ei ole canonia, koska sarjassa ei ole vahvistettu niin. Katso myös lähitermi fanon.

Dialogi eli vuoropuhelu tarkoittaa hahmojen välistä keskustelua sekä hahmojen lainausmerkkien välistä puhumista yleensä. Dialogi koostuu repliikeistä.

Fanfiction, fanfic, faniotarina, ficci ja fic ovat kaikki saman lapsen nimiä. Ne tarkoittavat tarinoita, jotka sijoittuvat jonkin valmiin sarjan maailmaan. Fanficissa siis otetaan jonkin olemassa olevan sarjan henkilöitä ja/tai maailma ja kirjoitetaan niitä käyttäen kokonaan uusi tarina uudella juonella.

(Fan)ficcari on fanficien kirjoittaja.

Fanon on eräänlainen vastakohta canonille (ks. myös se): se kattaa fani(kirjoittaji)en keksimät ja spekuloimat asiat ficeissä. Esimerkiksi aiemmin mainittu väite "Naruto on rakastunut Sasukeen" on juuri fanonia, koska sitä ei ole vahvistettu sarjassa. Fanon ei kuitenkaan yleensä ole täysin ristiriitainen canonin kanssa, vaan yleensä se käsittää vain asioita joita ei ole vahvistettu sarjassa. Esimerkiksi fanonia tyyliin "Naruto ei halua tuoda Sasukea takaisin Konohaan" ei tavallisesti harrasteta.

Header on ficin alussa oleva tietopaketti, joka kertoo lukijalle perustiedot ficistä ja toimii eräänlaisena mainoksena ficille. Oppaassa kerrotaan lisää headerin käytöstä.

IC eli In Character, "hahmon sisällä". Tätä termiä käytetään kuvaamaan ficissä käytettyä sarjan valmista hahmoa, jonka käyttäytyminen _noudattaa_ uskollisesti sen käyttäytymistä alkuperäisessä sarjassa. Esimerkiksi hiljainen ja sivusta tapahtumia seuraava Gaara on IC:mäisesti käyttäytyvä. IC:mäisyys _on_ toivottu piirre valmiita hahmoja käsiteltäessä. Vastakohta tälle termille on OOC.

Mary Sue ja Gary Stu käsitellään myöhemmin tässä oppaassa. Termi on melko laaja.

OC eli Own Chacter eli oma hahmo (käytän tässä toisinaan termiä omahahmo). Tällainen hahmo on kirjoittajan itse luoma hahmo, joka lähes aina on sarjan maailmaan sovitettu. Tätä termiä käytetään erotuksena valmiista sarjan hahmoista, jotka on keksinyt sarjan tekijä. Termistä johdettuja ilmauksia ovat OFC (Own Female Character, oma naishahmo) ja OMC (Own Male Character, oma mieshahmo), ja sen pelätty alakategoria ovat Mary Sue ja Gary Stu (käsitellään oppaassa myöhemmin). Älä sekoita termiin OOC.

OOC eli Out Of Character, "hahmon ulkopuolella". Tätä termiä käytetään kuvaamaan ficissä käytettyä sarjan valmista hahmoa, jonka käyttäytyminen _ei noudata_ sen käyttäytymistä alkuperäisessä sarjassa. Esimerkiksi tyttömäisesti kikattava ja toisten ihmisten edessä sekoileva Gaara on hyvin OOC:mäisesti käyttäytyvä. OOC:mäisyys _ei ole_ toivottu piirre valmiita hahmoja käsiteltäessä. Vastakohta tälle termille on IC. Älä sekoita termiin OC.

Repliikki eli vuorosana on hahmon lausuma puheenvuoro. Esimerkiksi tekstissä "'Mennään jo', Naruto sanoi" osa "Mennään jo" on repliikki. Monta repliikkiä kahdelta tai useammalta eri hahmolta keskustelun muodossa muodostaa dialogin.

T O T T A   J A   T A R U A   F A N F I C E I S T ÄVäite: Fanficcien kirjoittaminen on paljon helpompaa kuin piirtäminen. Ei tarvitse pistää viivaa paikalleen eikä tuntea mitään typeriä anatomioita. Kuka tahansa osaa sutaista kelvollisen fanficin.

TARUA. Fanficcien kirjoittaminen on samanlainen taitolaji kuin piirtäminenkin. Kenties kykenet korjaamaan Wordiin kirjoittamasi lauseet kymmenen kertaa helpommin kuin pelastamaan pilalle meneen varjostuksen, mutta hyvien fanficcien kirjoittaminen vaatii muun muassa kattavaa sanavarastoa ja hyvää kokonaisuudentajua. Sekä piirtäminen että kirjoittaminen ovat kuitenkin harjoiteltavia lajeja: vain ani harva fanficcari on kirjoittanut loistavia fanficceja heti uransa alussa!Väite: Seuraavat asiat tekevät fanficistä automaattisesti paremman:

   - Itse keksitty hahmo (erityisesti päähenkilönä)
   - Fanien kesken suosittu hahmo/paritus pääosassa
   - Suosittu juonikuvio
   - Suositut genret, kuten shounen-ai, yaoi, angst, (pelleily)huumori
   - Kukkahattutätejä vavahduttavat jutut, kuten seksi tai roisi väkivalta


TARUA, mutta näitä ominaisuuksia voi toki olla hyvissäkin ficeissä. Nämä piirteet ovat vain piirteitä toisten seassa eivätkä tee fanficistäsi sen parempaa kuin ficciä, joissa näitä piirteitä ei ole. Puhutaanpa kustakin erikseen:

Ficciä varten itse keksitty hahmo alias OC alias Own Character on aihepiiri, josta puhutaan etenkin kakkososiossa paljon lisää. OC voi olla hyvä ajatus ficeissä, jos sarjan hahmot eivät sovi johonkin antamaasi rooliin, mutta OC:iden tekeminen vain OC:iden vuoksi on harvoin hyvä ajatus. Raaka totuus nimittäin on, että useimmat fanficcien lukijat haluavat lukea juuri sarjan hahmoista, ei sinun hahmostasi, oli se kuinka hyvin toteuttu hyvänsä. Jotkut lukijat suorastaan karsastavat OC:ita, etenkin päähenkilöinä, sillä etenkin Naruto-fandomissa on luotu aivan liian monia ylivoimakkaita ja kasvottomia OC:ita.

Fanien kesken suositut hahmot/paritukset/juonikuviot/genret ovat taas ihan oma valinnan asia. Toisaalta joku voi mielellään lukea tuollaisista, toisaalta taas joku lukija on kyllästynyt samoihin vanhoihin aiheisiin ja haluaa lukea jotain uutta. Aiheen/hahmojen/genren valinta on loppujen lopuksi ihan yhtä makuasia kuin se, että haluatko kirjoittaa fanficin Narutosta vai Harry Potterista.

Kukkahattutätien hermostuttamisessa kannattaa olla varovainen. Moni vasta-alkajakirjoittaja kirjoittelee seksi- ja väkivaltajuttuja vain näyttääkseen, miten hurjia juttuja he osaavat kirjoittaa. Tällaisia juttuja voi toki mainiosti kirjoittaa pöytälaatikkoon, käyväthän ne mainiosti harjoituksista, mutta julkaisemista ne eivät aina tarvitse. Totta puhuen maailmassa liikkuu liian paljon huonosti kirjoitettua materiaalia aiheesta vain huomionhakuisten kirjoittajien vuoksi. Kirjoita tarinaasi rajumpaa materiaalia vain, jos juoni vaatii sitä, äläkä kirjoita tarinaa vain rajua materiaalia käyttääksesi - ainakaan ennen kuin olet henkisesti kyllin vanha kirjoittamaan sitä. Erityisesti seksuaalikuvauksissa henkinen kypsyys on tärkeää, jottei tarina sortuisi pelkästään vanhojen kliseiden ja stereotypioiden toistamiseen ja jotta koko juttu ylipäätään säilyisi uskottavana.Väite: Seuraavat asiat tekevät fanficistä automaattisesti paremman:

   - Oikeinkirjoitus
   - Jokin selkeä idea juonessa
   - Pituus


TOTTA (ainakin suurimmilta osin). Lisäselitystä:

Oikeinkirjoitus on fanficcarille ja kenelle tahansa kirjoittajalle yhtä tärkeä asia kuin anatomia ihmispiirtäjälle. Mitä paremmin sen osaa, sitä siistimpää ja helpommin ymmärrettävää tekstisi on, ja sitä mieluisammin lukija lukee tekstiäsi ja sitä positiivisemmin hän suhtautuu asiaan. Tosin, oikeinkirjoitus tulee ainakin minulla ficin arvostelun tärkäysjärjestyksessä vasta kolmantena: ensimmäinen asia on tyyli, toinen juoni, ja vasta kolmas on oikeinkirjoitus.

Juonessa on aina hyvä olla jokin selkeä idea tai teema. Harva lukija yksinkertaisesti jaksaa lukea silkkaa päättymätöntä tajunnanvirtaa, jolla ei ole päätä eikä häntää. Kyllä minä itse ainakin luen mieluummin kypsää, aiheessaan pysyvää seikkailukertomusta kuin luen sekavaa "Akatsukit biitsillä"-tarinaa, jossa pumpsahtelee ties mistä puskista vaikka mitä ilman, että tarinalle jää kunnon rakennetta.

Pituus on näistä se "osin totta"-kohta. Aloittelijaficcarit kirjoittavat yleensä aivan liian lyhyitä tarinoita. Heidän ficeissään ei ehdi tapahtua juuri mitään (tai sitä vähän tapahtuvaa ei ehditä kuvailla tarkoin), ja ficit ehtii lukea hujauksessa. Lukijalle ei jää juuri mitään käteen tarinasta, ja hänelle saattaa iskeä tunne siitä, ettei ficcarin taidot tai mielikuvitus ole riittänyt pidempään tekstiin. Tässä ei ole kuitenkaan kaikki totuudesta: Lyhytkin ficci (kuten satasanainen raapale) voi olla hyvä. On kuitenkin huomattava, että hyvien lyhyiden ficcien kirjoittaminen on paljon vaikeampaa kuin hyvien pitkien ficcien kirjoittaminen, sillä lyhyissä ficeissä joka sanalla pitäisi olla suunnaton teho, jotta se vaikuttaisi lukijaan. Perussääntö olkoon se, että ficissä on oltava niin paljon ja niin tehokkaasti asiaa, että lukijalle jää jonkinlainen ote ficistä: "Tämä oli se ficci, jossa tapahtui sitä ja sitä!" Toinen, kenties konkreettisempi (ja ainakin helpommin selitettävä) perussääntö voisi olla se, että jos ficcisi ei ole mikään erityistaiteellinen tuotos jonka on tarkoituskin olla erityisen lyhyt, sen pituus olisi hyvä olla vähintään kaksi Word-sivua Times News Romanin kymppifontilla.

Y L E I S E T   A S I A T1. Älä pelkää kritiikkiä vaan TOIVO sitä.
Olen nähnyt kovin monen aloittelevan ficcarin laittavan jonkin fanisivuston fanficpalstalle keskivertoa huonomman ficin, saaneen palautetta tyyliin "Aijai, tässäpäs on paljon kirjoitusvirheitä", poistaneen fanficin palstalta ja jättäytyneen hiljaisesti pois fanficmaailmasta. Aloitteleva ficcari voi kuvitella helposti, ettei hän kelpaa fanficcariksi, koska ensimmäinen teksti on saanut huonot arvostelut. Tämä on kuitenkin väärä ajattelutapa: fanficcariksi opitaan! Lukijoiden kritiikki on äärimmäisen tärkeä osa oppimista ja tyylin hiomista: kun saat tietää, mikä meni vikaan, pystyt korjaamaan sen toisessa ficissäsi. Moni kokenut ficcari on itse asiassa kyllästynyt ainaiseen kehumiseen ja toivoo kriittistä palautetta teksteistään, jotta he voisivat kehittyä!

Erikoishuomio! Jos vastaat kommentoijien viesteihin, muista vastata asiallisesti. Jos sinua on kehuttu, kiitä kehuista. Jos sinulle on annettu rakentavaa palautetta, kiitä siitä, ja jos olet eri mieltä jostain tekstin kohdasta, perustele rauhallisesti ja asiallisesti kantasi. Inttävä vastaanväittäminen mahdollisesti kiukkukakaran sävyllä antaa sinusta hyvin kypsymättömän kuvan.

Toinen erikoishuomio! Jos saamasi palaute on taas tyyliä "hyiiii ei noi oo tommosii ihan p***a ficci pein on tymä hahmo 0p", ja se nimenomaan haluaa mollata sinut eikä antaa asiallista palautetta, sen voi vapaasti ignorata. Älä mene nimittelemään tällaisten kommenttien heittäjiä takaisin, sillä he nimenomaan haluavat sinun reagoivan. Mieluummin ilmianna heidät sivuston ylläpidolle asiattomasta palautteesta.2. Älä alenna itseäsi tahallasi. "Tässä on paljon kirjoitusvirheitä. En osaa sitten kirjoittaa. Älkää tappako minua näin huonon ficin tähden." Ei, ei, ei! Ei tällaista tekstiä ficin esittelyyn! Fanficmaailmassa edellä mainitun kaltainen säälipisteiden kerjääminen ei toimi, vaan lukija vaistoaa herkästi, että itseluottamuksesi on huono ja/tai yrität peitellä virheitäsi. Voit toki mainita, että kirjoitat ensimmäisiä ficcejäsi, sillä se on absoluuttinen ja kaikkien hyväksymä fakta – se saa lukijat toivottamaan sinut tervetulleeksi ficcarien maailmaan. Onhan jokainen ficcari joskus ottanut rohkean askeleen ja kirjoittanut ensimmäisen ficcinsä! Älä kuitenkaan missään nimessä sorru vähättelemään taitojasi: ethän sinä tietenkään voi tietää paljon mitään fanficcien kirjoittamisesta, jos olet vasta aloittelemassa sitä! Turha kursailu pois!3. Kirjoita ficcisi kunnollisessa kirjoitusohjelmassa. Monilla fanficcejä julkaisevilla sivustoilla teksti laitetaan kenttään, joka muistuttaa foorumien vastausruutua. Luultavasti siksi jotkut kokemattomista kirjoittajista säveltävät asiansa tähän tekstikenttään samoin kuin kirjoittaisivat foorumille ja kammoavat sitä, että järjestelmä ehtii kirjata heidät ulos ennen kuin he saavat tekstin kirjoitettua.

Tämä ei ole kuitenkaan oikea tapa kirjoittaa fanficcejä: kunnon tarina syntyy rauhassa mietiskellen erehdysten ja erheiden kautta, ja valmis teksti voi lillua vaikka päiviä paikoillaan ennen julkistamista. Kirjoitusprosessikin voi hurahtaa helposti useita päiviä, viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Sen vuoksi ficci on hyvä kirjoittaa jonkinlaisessa kirjoitusohjelmassa: Ideana on siis se, että voit tallentaa tekstisi välillä säilöön ja antaa sen olla siellä niin kauan, kunnes palaat taas kirjoittamaan tarinaa. Tässä joitain kirjoitusohjelmavaihtoehtoja parhaimmasta huonoimpaan:

-- Microsoft Office Word, versio vapaa. Windows-tietokoneiden Word (ja muiden tietokoneiden vastaavanlaiset tekstinkäsittelyohjelmat) on parhaita työkaluja fanficcien kirjoittamiseen, sillä niissä on automaattinen oikolukutoiminto joka alleviivaa punaisella värillä kirjoitusvirheet ja vihreällä kielioppivirheet. Kielentarkastusjärjestelmä ei ole aukoton eikä tunnista esimerkiksi eksoottisia nimiä, mutta se auttaa kummasti karsimaan hölmöjä huolimattomuusvirheitä. Word myös tallentaa tiedot tietokoneeseen, joten voit kirjoitella fanficcejä ilman nettiyhteyttäkin. Se on kuitenkin maksullinen ohjelma, mutta se on hyvin tavallinen niissä koneissa joilla kirjoitellaan muutenkin paljon.

-- OpenOffice.org Writer. Hyvin samankaltainen kuin Word, mutta sen voi ladata ilmaiseksi netistä, googlaa vain sopiva lataussivusto (en ole itse koskaan ladannut OpenOfficea, joten en osaa askel askeleelta neuvoa lataamista). Linux-koneissa tyypillinen kirjoitusohjelma. Jos koneessasi ei ole Wordia tai muuta valmista kirjoitusohjelmaa, suosittelen hyvin lämpimästi OpenOffice.orgia. Ohjelmassa ei ole suomenkielistä oikolukutoimintoa, mutta siihen voi asentaa oheen Voikko-nimisen lisäohjelmiston joka hoitaa homman. Myös OpenOffice.org tallentaa tekstin tietokoneeseen.

-- Muistio/NotePad. Tämä on oikeastaan lähes kaikissa tietokoneissa valmiina. Muistion huonona puolena on se, että se heittää hyvin helposti sattumanvaraisia liikaenttereitä tekstiin, ja niitä on inhottavaa siivota sieltä. Muistiossa ei ole oikolukuominaisuutta, mutta sekin tallentaa tekstin tietokoneeseen.

-- Internetin ilmaiset sähköpostiohjelmat, kuten Hotmail ja Gmail. Toimi vähän kuin kirjoittaisit tavallisen sähköpostin, mutta lähettämisen sijaan tallenna se Luonnokset-kansioosi. Sähköpostikin saattaa tosin heitellä ylimääräisiä enttereitä, ja lisäksi väärän napin painaminen voi katouttaa tekstin kokonaan säilyttämättä aiemmin tallennettua versiota. Vaatii lisäksi nettiyhteyden.

Ja miten siirtää koko turina sinne fanfic-sivustolle? Helppoa: käytä Kopioi-liitä-toimintoa. Tässä ohjeet askel askeleelta:

1. "Maalaa" tekstinpätkä, jonka haluat kopioida fanfic-sivustolle (siis tarinasi). "Maalaaminen" tapahtuu siirtämällä hiiren kursori ("nuoli") kopioitavan tekstin alkuun, painamalla hiiren VASEN painike pohjaan, vetämällä kursori painike pohjassa tekstin loppuun (jolloin tekstin ylle tulee sellaista tummaa väriä) ja vapauttamalla painike.

2. Kopioi tekstinpätkä. Tähän on kaksi tapaa:
a) Vie hiiren kursori maalatun tekstin päälle ja paina OIKEAA painiketta. Ruutuun pitäisi aueta valikko, jossa on erilaisia komentoja. Klikkaa komentoa "Kopioi".
b) Paina yhtä aikaa näppäimistön näppäimiä "ctrl" (Control, löytyy näppäimistön vasemmasta alanurkasta) ja "c".
Nyt olet tallentanut tietokoneen välimuistiin tekstinpätkäsi, ja voit monistaa sitä Liitä-komennolla niin monta kertaa kuin haluat minne haluat.

3. Ota esille fanfic-sivuston ficin julkaisusivu. Vie kursori kenttään, johon itse tarina laitetaan, ja tee jompikumpi seuraavista:
a) Vie kursori kenttään ja paina OIKEAA painiketta. Valitse avautuvasta valikosta kohta "Liitä".
b) Paina yhtä aikaa näppäimiä "ctrl" ja "v".

Ja voilá, näin olet kopioinut tarinasi sinne missä sitä tarvitaan!4. Jos et ole varma (oikeinkirjoitus)taidoistasi, käytä betalukijaa. Betalukija eli tuttavallisemmin beta(aja) on tavallisesti joku toinen fanficsivoston käyttäjä, joka lukee fanficcarin tekstin ja etsii siitä kirjoitusvirheitä tai muuten paranneltavia asioita. Betoista on suuri apu etenkin tottumattomille ficcareille, sillä omille (kirjoitus)virheille tulee helposti sokeaksi. Betaajan neuvot osoittavat myös tavallisimmat virheesi, jotka karsimalla ficciesi laatu paranee tulevaisuudessa kohisten.

Erikoishuomio! Betaksi kannattaa pyytää mieluiten jotakuta kokenutta ficcaria. Näin sinulle ei neuvota esimerkiksi oikeinkirjoitusasioita väärin, ja kokeneilta ficcareilta saa muutenkin parempia neuvoja. Älä pelkää kysyä (kohteliaasti)! Moni kokenut ficcari betaa mielellään!

Toinen erikoishuomio! Ole ehdottomasti kohtelias betaajalle: hänhän on vaivautunut vapaaehtoisesti uhraamaan kallista vapaa-aikaansa sinun ficciisi! Jos vain käytät betaa pelkkänä vastausautomaattina etkä kiitä häntä vaivasta (esimerkiksi kiittämällä häntä ficin alussa), hän on luultavasti myöhemmin hyvin haluton betaamaan ficcejäsi jatkossa. Jos betaaja kysyy sinulta kysymyksiä esimerkiksi jostain juonenkäänteestä, vastaa hänelle! Näin osoitat olevasi vuorovaikutteinen ja yhteistyöhön kykenevä. Älä myöskään tuputa hänelle liikaa fanficcejä betattavaksi, koska hän voi ajatella sinun pitävän häntä pelkkänä työjuhtana. Älä missään nimessä hoputa betaa, ellet usko, että hän on unohtanut ficcisi olemassaolon! Jos sinulla on paljon betattavaa, käytä mieluummin montaa betaajaa yhden ylityöllistetyn raukkaparan asemesta.5. Lue itsekin. Lue kaikenlaisia sinua kiinnostavia ficcejä, etenkin jos lukijoiden mielestä kirjoituksissasi on reilusti paranneltavaa. Toisten ficcejä lukemalla opit tuntemaan yleisiä nettikirjoittamisen tyylisääntöjä (esimerkiksi kappalejaon suhteen) ja fanficsivustosi kovimpia nimiä, joita voit myöhemmin pyytää betaksi. Ficcejä ja erityisesti niiden kommentteja lukemalla opit myös, millaisista teksteistä lukijakunta pitää ja millaisista ei. Sitä paitsi: fanficharrastus ei koostu pelkästään kirjoittamisesta vaan myös lukemisesta! (Ja jos olet jaksanut lukea tätä opasta näin pitkälle, jaksat varmasti lukea pari pikku ficciä siinä sivussa.) Ficcien lukemisen lisäksi kannattaa harrastaa myös vaikka romaanien, novellien, sarjakuvien ja vaikka sanomalehtien lukemista. Niissä on oikeinkirjoitusasiat kirjoitettu varmemmin oikein kuin mitä tavallisten kuolevaisten tekemissä ficeissä.

Mutta tärkein asia: Lue mahdollisimman paljon ERILAISIA tekstejä. Jos pitäydyt vaikka pelkästään tietynlaisissa siirappia tihkuvissa tarinoissa, imet helposti itseesi vain sen lajityypin kirjoitustavan kliseisimmät ominaisuudet, jolloin tyylistäsi tulee melkoista tusinatyyliä. Lue sanomalehtiä, tusinanovelleja, lastenkirjoja, oppikirjoja, runoja, ihan mitä vain! Ruoki aivojasi monipuolisesti! Pelkästä ficcien lukemisesta ei saa kylliksi hivenaineita.

Erikoishuomio! Ficcien lukeminen EI tarkoita sitä, että sinun pitäisi heittää mielikuvituksesi romukoppaan ja kopioida toisten ficcien aiheita ja ideoita. Voit toki kirjoittaa samasta aiheesta eri teemalla ja omin sanoin, mutta suora idean pihistäminen ja plagiointi on hyvin mielikuvituksetonta ja epäurheilijamaista! Käytä toisten tekstejä vain omien tekstien vertailuun.

Toinen erikoishuomio! Kun alat osata nettikielen etiketin ja tekstiesi yleissiisteys on muutenkin kunnossa, jätä lukeminen toissijaiseksi asiaksi ja keskity oman tyylin kehittämiseen. Näin vältät sen, ettet kirjoita tekstejä samalla tavalla kuin toiset ja ettei kirjoitustyylisi mene hukkaan massaan.6. Älä aloita uraasi ficcisarjalla, jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta tarinoiden kirjoittamisesta. Pelottavan monet kehittymättömät ficcarit aloittavat uransa kirjoittamalla pitkän sarjan. Jos sinulla ei ole ennestään tarinointitaustaa, en suosittele tätä: lukijakunta saattaa kyllästyä nopeasti kypsymättömiin taitoihisi ja lopettaa sarjan lukemisen heti alkuunsa, ja silloin kaikki osapuolet ovat harmissaan. Sarjaa kannattaa alkaa kirjoittamaan vasta, kun kirjoitustaitosi (ja ficcarimaineesi) ovat kasvaneet: näin saat enemmän lukijoita sarjallesi, kun he oikeasti kiinnostuvat tarinasta ja jaksavat lukea sitä. Aloittelijoiden kannattaa pitäytyä mieluummin yhden osan mittaisissa ficeissä: lyhyitä tarinoita on helpompi hallita kuin mitä pitkiä, ja lukija uskaltaa lähestyä lyhyttä tarinaa paremmin kuin mitä tiiliskiviromaanin pituista ficcisarjaa. Älä opettele juoksemaan ennen kuin osaat kävellä.7. Kirjoita kunnon header ficciisi. Header tarkoittaa ficin alussa olevaa tietopakettia, joka kertoo lukijalle, millainen ficci on kyseessä. Se toimii siis eräänlaisena ficin mainoksena ja "takakansitekstinä". Jotkin fanficsivustot tarjoavat headeria varten oman tilan, mutta esimerkiksi foorumeilla header laitetaan vain ficin alkuun. Headerin laajuus riippuu kirjoittajasta ja sarjasta, mutta tyypillisesti siinä on seuraavat kohdat (voit vaikka kopioida tämän itsellesi):

Title: Ficin nimi. Jos kirjoitat ficcisarjaa, tähän kohtaan laitetaan yleensä myös osan numero, esimerkiksi "Aavikon kukka 5" tai "Aavikon kukka (5/7)". Kyseessä on siis seitsenosaisen Aavikon kukka -sarjan viides luku. Jos et tiedä, montako osaa tarinaan tulee, voit myös kirjoittaa: "Aavikon kukka (5/?)". Monilla astetta kehittyneemmillä nettisivuilla ficin nimi kirjoitetaan omaan kenttään.

Author: Kirjoittaja. Tähän tulee oma nimesi tai nimimerkkisi. Tämä kohdan voi jättää headerista pois, jos sivusto muutenkin näyttää, että juuri sinä kirjoitit tämän.

Beta: Betalukijan nimi tai nimimerkki. Tämän voi jättää pois vain, jos et käyttänyt betaa kyseisessä ficissä. Muuten mainitse ehdottomasti betasi!

Rating: Ikäraja. Näitä merkitään yleensä samaan tapaan kuin elokuvien ikärajoja, siis esimerkiksi K7 tai K11, mutta voi myös ilmaista vaikka muodossa "Ei suositella alle kaksitoistavuotiaille".

Genre: Ficin lajityyppi. Onko ficcisi hempeää romantiikkaa, tiukkaa toimintaa, murhaavaa angstausta vai kaikkea sekaisin? Kerro siitä tässä! Netistä löytyy paljon genresanakirjoja, joiden avulla voit lajitella ficcisi sopivan genren alaisuuteen.

Pairings: Paritukset. Tämän kohdan voi jättää pois, jos et parita hahmoja ficissäsi.

Warnings: Varoitukset. Tässä on hyvä mainita kaikki lukijaa mahdollisesti järkyttävät asiat, kuten murhat, väkivalta, kiroilu, raiskaukset, K18-tavara jne.

Disclaimer: Tässä vielä kerran korostat, ettet omista käyttämiäsi ficin sarjan hahmoja. Minä kirjoitan tämän yleensä näin: "Ficci perustuu Masashi Kishimoton luomaan Naruto-sarjaan. En omista Masashi Kishimoton hahmoja. Tarina on minun, hahmot eivät" ja mahdollisesti tarpeen tullen muuta lätinää. Myös muutkin copyrightit, kuten esimerkiksi songficissä käytetyn laulun tekijä, on hyvä mainita tässä. Jos olet tehnyt omia hahmoja, voit kertoa tässä, että kyseiset hahmot ovat sinun keksintöäsi.

Summary: Ficin tiivistelmä. Tämä toimii vähän takakansitekstin tavoin, ja se kertoo lyhyesti, mistä ficissä on kyse ja mitä siinä käsitellään. Ole huolellinen tässä, moni lukija valitsee luettavat ficcinsä juuri summaryn perusteella. Älä latele koko juonta tai varsinkaan loppuratkaisua tähän, vaan anna pelkkä makupala. Jotkut ficcarit saattavat siteerata tähän kohtaan pienen katkelman ficistään. Tässä kohdassa myös mainitaan (tärkeimmät) hahmot, joita käytetään ficissä.

A/N: Author Notes eli kirjoittajan huomiot. Tässä osiossa voit höpistä ihan mitä tahansa juupajaapaa ficin synnystä ja siitä, montako kuppia kahvia tarvitsit ficin kirjoittamiseen ja miten kissasi tipautti tietokoneesi hiiren alas pöydältä. Tätä osiosta ei ole pakko kirjoittaa ellei halua (ja muutenkin tämä osio kannattaa pitää lyhyenä, ficin vaiheisiin keskittyvänä ja ytimekkänä, ettei lukija kyllästy).

Tässä vielä esimerkkiheader:

Title: Aavikon kukka (5/7)
Author: NuttyNuti
Beta: Henkilö Äks
Rating: K11
Genre: Adventure, humour, romance
Pairings: ShikaTema, pieni NaruHina
Warnings: Lievää kiroilu ja K11-elokuvien tasoista väkivaltaa
Disclaimer: Ficci perustuu Masashi Kishimoton luomaan Naruto-sarjaan. En omista Masashi Kishimoton hahmoja. Tarina on minun, hahmot eivät.

Summary: Shikamaru, Naruto ja Hinata matkaavat Hiekkakylään aikeenaan auttaa Hiekkasisaruksia vaarallisten rikollisten nappaamisessa. Mutta voiko Shikamaru keskittyä yhtään mihinkään, kun Temari on läsnä?

"Ei hemmetti. Sen ainoan kerran, kun Ino oli voittanut Shikamarun shougissa, oli silloin, kun Temari oli virnuillut siellä Yamanakan takana...."

A/N: Sain tähän ficciini idean, kun... Minusta ficciin sopii musiikiksi... Pidin tämän kirjoittamisesta kovin...8. Älä julkaise keskeneräistä ficciä. Jatkotarinat ovat asia erikseen, mutta perussääntönä on se, että jos kirjoitat yhden julkaistavan pätkän (oli se yksiosainen ficci tai yksi luku ficcisarjasta), sen on oltava valmis lukijan luettavaksi. Lukija tuskin viitsii odottaa, että saat kirjoitettua lopun ficillesi tai korjattua törkeimmät kirjoitusvirheet siitä, vaan hän haluaa lukea ficin (tai ficcisarjan luvun) loppuun heti kun se hänen nenänsä eteen työnnetään. Eihän maalarikaan mene museoon maalaamaan keskeneräistä tauluaan loppuun!9. Edelliseen liittyen: Älä julkaise ficciäsi aivan heti sen valmistuttua. Se, että saat nakuteltua viimeisen sanan ficciisi, ei suinkaan tarkoita, että sinun pitäisi heti julkistaa se vaikka intoa olisi. Lue ficciäsi läpi, etsi kirjoitusvirheitä joita et tarinaa kirjoittaessasi huomannut, tarkista että kaikki tapahtumat etenevät loogisesti (esim. hahmo ei nouse tuolilta kahta kertaa per istuutuminen) betauta ficci jos on tarve, tarkista että kaikki on kunnossa. Jos ficcisi on pitkä, nuku vaikka yön yli ja lue ficci taas virkeämmillä aivoilla. Kun koet, että kaikki on kunnossa, julkista ficcisi. Tämä metodi karsii kummasti typeriä pikkuvirheitä.
Sorry, in Finnish only D: But I felt that the Folk of Finland needs one!

***

Olkaapa hyvä, palautetta saa antaa jos tarpeelliseksi näkee! :) Todennäköisesti laajentelen tätä vielä. Koska kaikki teksti ei mahtunut samaan läjään, laitan näitä useampaan osaan. Tämä osa pitäytyy introssa ja perusasioissa.

E: Lisätty "Mitkä tekevät ja mitkä eivät tee ficistä automaattisesti paremman"-lista.

***

Osat:

0. [link] Kansi (myös esikatselukuvana)
1. [link] Intro ja yleiset asiat (olet tässä)
2. [link] Juoni ja hahmot
3. [link] Kirjoitusasu
4. [link] Sekalaista, mm. linkkejä
© 2010 - 2024 NuttyNuti
Comments30
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Kawamaru's avatar
Ei hitsi, en tiedä monestiko kiittää siitä että kirjoitit tämän! :hug:

Todella usein - esimerkiksi juuri nyt - tuntuu, ettei osaa kirjoittaa ficcejä. Tulee vain sellainen kausi, ettei mikään suju. Sitten yleensä tartun tähän oppaaseen, lukaisen tämän ja tuntuu jälleen että eihän se olekaan niin vaikeaa :)

Olen suositellut tätä myös monille aloitteleville ficcareille, tästä on niin paljon hyötyä sekä aloittelijoille että enemmänkin osaaville ^^

Ai niin, vielä siitä kiittäminen kun mainitsit Voikko -ohjelman. Koulumme koneissa on vain Openoffice, ja olemme monesti ärsyyntyneet siitä kun niissä ei ole valmista korjausohjelmaa. Mutta nyt latasin Voikon, ja hyvin pelittää :meow:

Olet tehnyt suuren lahjan Suomen ficcareille. Kiitos.