novaworld-phan-thiet's avatar

novaworld-phan-thiet

0 Watchers0 Deviations220 Pageviews
Deviations are on the horizon
Watch novaworld-phan-thiet to be the first to see new deviations.
  • Jan 1
  • Vietnam
  • Deviant for 2 years
  • They / Them
Badges
My Bio

Novaworld Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch, sức khoẻ - Hướng đến trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Hiện nay Novaworld Phan Thiết đã được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn trong tương lai. #novaworld #novaworldphanthiet #phanthiet #city #beach #travel26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCMSDT : 0909824139https://www.vandatland.com/novaworld-phan-thiethttps://www.facebook.com/novaworldphanthiet.infohttps://novaworldphanthietvandatland.blogspot.com/https://www.linkedin.com/in/novaworldphanthietvandatland/https://www.youtube.com/channel/UC3J8QbDWNkZxWYZixS7_F4Q/abouthttps://www.pinterest.com/novaworldp/https://novaworldphanthietvandatland.tumblr.com/https://www.flickr.com/people/193163296@N04/https://www.goodreads.com/novaworldphanthietvandatlandhttps://soundcloud.com/novaworld-phan-thiethttps://en.gravatar.com/novaworldphanthietvandatlandhttps://about.me/novaworldphanthietvandatland/http://novaworldphanthietvandatland.wordpress.com/https://500px.com/p/novaworldphanthietvandatlandhttps://angel.co/u/novaworldphanthietvandatlandhttps://www.behance.net/novaworphanthhttps://dribbble.com/novaworldphanthietvandatland/abouthttps://flipboard.com/@novaworldph3jei/novaworld-phan-thi-t-inltjd12yhttps://www.kickstarter.com/profile/1566488643/abouthttps://www.reddit.com/user/novaworld-phan-thiethttps://www.skillshare.com/user/novaworldphanthietvandatlandhttps://vimeo.com/user141782388https://fr.quora.com/profile/Novaworld-Phan-Thi%E1%BA%BFt-1https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=aj06pQYAAAAJ

Profile Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In