Deviation Actions

niziolek's avatar

Art vs Artist

By niziolek
I really wanted to give you this selfie  Snapchat-5086979016115077412 by niziolek But Ziza forbid me :/ . Not fun at all, Ziza-sama, you grumpy prick. 

many artworks are from our game Chaosrise, cheak it out www.patreon.com/MultiworldSoft… it is for free :) but you could support me if you want
Image details
Image size
1200x1200px 1.27 MB
Published:
© 2016 - 2021 niziolek
Comments35
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Gamerz31w's avatar

Czy to Shantae w prawym górnym rogu?

niziolek's avatar

Nie, ale rzeczywiście bardzo podobna!

Gamerz31w's avatar

Czy to ty na środku zdjęcia?

niziolek's avatar

tak, teraz mam troche dłuższe włosy :)

Gamerz31w's avatar

Kiedy przyjmujesz zlecenia?

niziolek's avatar

Narazie tone we własnej pracy, nie przewiduje otwierania zleceń przez jakieś pół roku

Gamerz31w's avatar
Deepizzaguy's avatar
Superb artwork.
Black-Velvet-Radio's avatar
Wow, I'm impressed by the one in the middle, how did you make it so photo-realistic?

lol jk. Great art!
CCRENDERS's avatar
Beautiful! Especially the one in the middle! :)
myvapocalypse's avatar
Link to the bottom right artwork? c': Or title?
Ziza seem to be a wise person :)
Araymous's avatar
niziolek Wow, look at you! You're a beautiful artist with beautiful work! :) I have to start using big words now, since you're too smart for your own good lol :P
MANDO-AZ's avatar
really nice art and i'm guessing thats you in the middle yeah your pretty.
CameronBrownArt's avatar
Man, I really need to tune in to the anime in the middle! :D
IgAgI's avatar
Czemu na tym zdjęciu nie masz rogów? o3o I czy rysunek z Noire atakowaną przez Satsuki(?) jest w galerii?
niziolek's avatar
nie ma go, będzie w grze :) dałam go tam bo fajne kolorki
electrolizei0's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In