Deviation Actions

NickeTupp's avatar

Humorgruppen KAJ

Published:
By
509 Views

Description

Humorgruppen KAJ blev under förra året hela Svenskfinlands hjältar med sin låt "Jåo nåo e ja jåo YOLO ja nåo". Det här är min hyllning till dem.

Titel: KAJ
Vad: tusch & akvarell
När: vecka 15 2015
Storlek: A4
Image details
Image size
3490x2470px 3.45 MB
© 2015 - 2023 NickeTupp
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
MelkeinHallittuKaaos's avatar
Yay, it's KAJ! :D Nu måste jag skryta lite; jag gick i samma högstadie och gymnasium som KAJ-pojkarna (fast dom är ju 2 år äldre förstås) ;P