Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Thị NaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 30 Deviations 408 Comments 1,310 Pageviews
×

Newest Deviations

// Chaeyoung // 210518 // by ngocanhh // Chaeyoung // 210518 // :iconngocanhh:ngocanhh 1 0 s  i  n  g  u  l  a  r  i  t  y by ngocanhh s i n g u l a r i t y :iconngocanhh:ngocanhh 2 0 Lai MeiYun // 280418 by ngocanhh Lai MeiYun // 280418 :iconngocanhh:ngocanhh 3 0 DichLeNhietBa//240418// by ngocanhh DichLeNhietBa//240418// :iconngocanhh:ngocanhh 5 2 HoNhatThien220418 by ngocanhh HoNhatThien220418 :iconngocanhh:ngocanhh 8 0 //120118// kyulkyung // by ngocanhh //120118// kyulkyung // :iconngocanhh:ngocanhh 2 0 // 07.09.17 // Park JiMin // by ngocanhh // 07.09.17 // Park JiMin // :iconngocanhh:ngocanhh 0 0 // coloring // U are my cigarette // by ngocanhh // coloring // U are my cigarette // :iconngocanhh:ngocanhh 1 0 // coloring // U made me fall in green // by ngocanhh // coloring // U made me fall in green // :iconngocanhh:ngocanhh 0 0 BrInG sAm To Me, PlEaSe by ngocanhh BrInG sAm To Me, PlEaSe :iconngocanhh:ngocanhh 4 0 // 08.06.17 // Choi Sulli // by ngocanhh // 08.06.17 // Choi Sulli // :iconngocanhh:ngocanhh 7 2 // 28.03.17 // Pack Quotes Jeon Somi // by ngocanhh // 28.03.17 // Pack Quotes Jeon Somi // :iconngocanhh:ngocanhh 8 0 HAPPY BIRTHDAY MY KIMTAENGGGGGGGG AAAAAAAAAA by ngocanhh HAPPY BIRTHDAY MY KIMTAENGGGGGGGG AAAAAAAAAA :iconngocanhh:ngocanhh 3 0 HAPPY BIRTHDAY MY MINYOONGIIEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAA by ngocanhh HAPPY BIRTHDAY MY MINYOONGIIEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAA :iconngocanhh:ngocanhh 1 0 Junghoseok by ngocanhh Junghoseok :iconngocanhh:ngocanhh 2 0 [TAEYEON] #17 by ngocanhh [TAEYEON] #17 :iconngocanhh:ngocanhh 2 0

Favourites

Memphis Png Pack #2 by seoulfur Memphis Png Pack #2 :iconseoulfur:seoulfur 457 20 //CLOUDS// by WingsToButterfly //CLOUDS// :iconwingstobutterfly:WingsToButterfly 739 45 290816.SHARETexture.YLWFLW by JuKiiDA 290816.SHARETexture.YLWFLW :iconjukiida:JuKiiDA 400 200 ll PACK RENDER #03 : KIM DOYEON by Jynosawffuenp ll PACK RENDER #03 : KIM DOYEON :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 12 5 UNIVERSE // PNG by MidnightInMemories UNIVERSE // PNG :iconmidnightinmemories:MidnightInMemories 610 58 VAPORWAVE // PNG by MidnightInMemories VAPORWAVE // PNG :iconmidnightinmemories:MidnightInMemories 155 3 STICKERS // PNG by MidnightInMemories STICKERS // PNG :iconmidnightinmemories:MidnightInMemories 265 7 STICKERS // PNG 03 by MidnightInMemories STICKERS // PNG 03 :iconmidnightinmemories:MidnightInMemories 210 8 Neko Atsume PNG Pack #1 by LittleMirr Neko Atsume PNG Pack #1 :iconlittlemirr:LittleMirr 77 3 CHUNGHA | BLOOMING BLUE | PACK PNG by KoreanGallery CHUNGHA | BLOOMING BLUE | PACK PNG :iconkoreangallery:KoreanGallery 55 4 More Spiritsighs' Cute Brushes by surfing-ant More Spiritsighs' Cute Brushes :iconsurfing-ant:surfing-ant 1,130 80 .brushes | BT . by bxek-tears .brushes | BT . :iconbxek-tears:bxek-tears 1,119 208 [PNG PACK #365] Yeonwoo (Momoland) PT1 by fairyixing [PNG PACK #365] Yeonwoo (Momoland) PT1 :iconfairyixing:fairyixing 131 19 PNG PACK: Irene #1 by Hallyumi PNG PACK: Irene #1 :iconhallyumi:Hallyumi 198 54

Watchers

Groups

This user is not currently part of any groups.

deviantID

ngocanhh's Profile Picture
ngocanhh
Thị Na
Vietnam
Interests

Activity


// Chaeyoung // 210518 //
★ Text: ''Em ạ, mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ anh mới gặp em đây?''
| Mưa xuân - Nguyễn Bính
©: Windy Landfb
Loading...
s i n g u l a r i t y
...
"the ice will melt and flow away"
...
"but in the end spring will come someday"
...
credit: :iconbeapanda:
Loading...
Lai MeiYun // 280418
" Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp dược em " - Sưu tầm
Credit: Upsplash, Weibo
Loading...
DichLeNhietBa//240418//
| ► Text: ''Một khắc thấy nụ cười, tưởng lạc chốn thần tiên.'' - Sưu tầm 

| ►Credit: kenh14, google, deviantart

| ►Size full: 851x315
Loading...
HoNhatThien220418
“Hỡi anh này, tôi rất yêu anh, mà chẳng hiểu tại sao."
►Sưu tầm
►Model: Hồ Nhất Thiên
© ///
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:icontp4ever:
TP4ever Featured By Owner Aug 1, 2018  Student Interface Designer
Tiêu oiiiiiiiiiiii
Reply
:iconngocanhh:
ngocanhh Featured By Owner Aug 2, 2018
Tiêu đâyyyyy
Reply
:icontp4ever:
TP4ever Featured By Owner Aug 3, 2018  Student Interface Designer
Về zới đội của tuii đi Tiêu. Toii nhắn cho nàng trên face không được huhu
Reply
:iconngocanhh:
ngocanhh Featured By Owner Aug 6, 2018
xin lại fb nàng để toi add nèeeee
Reply
(1 Reply)
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 12, 2017  Student Interface Designer
Cảm ơn bạn vì đã watch :"> 
Reply
:iconngocanhh:
ngocanhh Featured By Owner Jun 13, 2017
dạ hong rì :>
Reply
:iconjunghyunhyo:
junghyunhyo Featured By Owner Jun 13, 2017  Student Interface Designer
:">
Reply
:iconjorgipie:
Jorgipie Featured By Owner May 17, 2017  Hobbyist Photographer
Thanks so much for the watch! I really appreciate the support *Free Icon/Emote* Totoro ( Heart)
Reply
:iconflowerroad1501:
FlowerRoad1501 Featured By Owner Apr 10, 2017  Hobbyist General Artist
thanks b watch mk
Reply
:iconngocanhh:
ngocanhh Featured By Owner Apr 11, 2017
- Không rì nè Love 
Reply
Add a Comment: