Shop Forum More Submit  Join Login
2002 by nessie904 2002 by nessie904
One day... One day I`ll be free... At least I hope so. 
:iconblu-tech:
Blu-Tech Featured By Owner Feb 25, 2018  Hobbyist General Artist
Te futerko jest takie fluffiaste, szczególnie na karku.
Aż czuję miękkość.
Reply
:iconnessie904:
nessie904 Featured By Owner Mar 30, 2018
można spróbować pogłaskać, może pozwoli :D 
Reply
:iconblu-tech:
Blu-Tech Featured By Owner Mar 30, 2018  Hobbyist General Artist
Oj nwm. Ta ciecz z pyska trochę mnie nie przekonuje do dotknięcia go :yy
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 20
Image Size
1.1 MB
Resolution
888×1105
Link
Thumb

Stats

Views
52
Favourites
20 (who?)
Comments
3
Downloads
0
×