Nemesis-Eris on DeviantArthttps://www.deviantart.com/nemesis-eris/art/Naruto-Sasuke-and-Sakura-99612765Nemesis-Eris

Deviation Actions

Nemesis-Eris's avatar

Naruto, Sasuke and Sakura

By
Published:
3K Views

Description

Egy kis ké;p a hajdani 7-es csapatról. Csak azért hajdani, mert Sasuke nélkül már csak Kakashi csapat.
Image size
1500x675px 426.4 KB
© 2008 - 2024 Nemesis-Eris
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ayeejayee's avatar
Nice job, the original team 7 :3