Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Ž. Ping Vin D. ArchevarlinniFemale/Lithuania Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 114 Deviations 1,228 Comments 8,133 Pageviews
×

Newest Deviations

Before the storm II by neknisk Before the storm II :iconneknisk:neknisk 3 0
Literature
Pasikalbejimai V
Mokytojas sėdėjo ant kranto. Po to atsikėlė ir nuėjo.
***
Fodybūv kalbėjo:
- Moteris yra vyro įkvėpėja ir mūza, kuri turi raktą nuo Pegaso tvarto. Moteris yra vyro ramstis, užuovėja, pribuvėja, vedlė, pakilimo takas, tramplynas. Moteris suteikia vyrui magines galias. Moteris dovanoja vyrui. Tas yra gerai, jei esi vyras. Bet jei esi moteris - kas yra moters įkvėpėjas, turintis raktą nuo Pegaso tvarto? Kas yra moters ramstis, užuovėja, pribuvėja, vedlys, pakilimo takas, tramplynas? Kas moteriai suteikia magines galias? Kas moteriai dovanoja?
- Saulei nereikia nei lempos, nei šildytuvo, - tarė Mokytojas. - Jeigu Saulė nežino, kad ji yra saulė, tai nereiškia, kad ji dėl to ne saulė. Ir net jeigu ji nežino, kad yra saulė, planetos vis viena sukasi ir suksis aplink ją, o vienoje iš planetų netgi užsiveisė
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pradzios mitai
Nebuvo nieko. Ir po to nebuvo nieko, ir dar po to irgi nebuvo nieko. Tada pasigalvojo: „Galėtų būti kas nors“. Ir kai taip pasigalvojo, atsirado Kas Nors. Ir buvo Kas Nors. Neaišku, kiek buvo, nes laiko nebuvo. Tuomet pasigalvojo: „Kas nors gali būti tik kur nors“. Ir kai taip pasigalvojo, Kur Nors atsirado, ir Kas Nors jau buvo Kur Nors. Tada pasigalvojo: „Gerai čia pagalvojau“. Ir kai taip pasigalvojo, atsirado Prošmožekšlis — visko, kas ant žemės ir po ja, ir virš jos, kūrėjas. Žiūrėjo jis į Ką Nors, žiūrėjo ir užsnūdo. O kol snaudė, atėjo Ftliodemujis. Ftliodemujis tarė: „Kas Nors Kur Nors būna tik kažkada“. Ir taip atsirado laikas. Tuomet Ftliodemujis suteikė Prošmožekšliui formą ir tarė: „Kelkis, tu tinginio panti!“. Bet Prošmožek
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Rytoj yra poryt II
- Ar jau galima užkąst kokoso? – paklausiau nekantriai.
- Aš tik vakar pasodinau medelį, pirmuosius vaisius jis užmegs tik po kelių metų, jei per tą laiką nenukeips, - skėstelėjo rankom Rėjus.
- Ką? – pasipiktinau aš. – Noriu tuoj pat! Noriu dabar!
- Jau pasakiau – tuoj pat nebus, - tarė Rėjus. – Ir net neaišku, ar išvis bus. Medžiai neauga greit. Ir vaisių greit neveda.
Nors nubėk ir krautuvėj nusipirk. Kam mes išvis nusprendėm tą kokosą sodint? Kieno čia idėja išvis buvo? Taip, aišku, mano. Juk Rėjus valgo kopūstus. Ir turi triušį vardu Pūkis. Pūkis yra ne tik pasaulinio triušių tinklo vadas, smegenų plovimo meistras, bet ir vagis. Jis pavogė Rėjų. Kiekvienąkart vagia.
Taip, mes susipažinom. Rėjus supažindino mane su Pūkiu.
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Rytoj yra poryt I
- Šiemet gerai užderėjo kopūstai, - tariau aš Rėjui ir vos nepaspringau.
- Aš nusipjausiu kelias galvas. Visad norėjau nupjaut kelias galvas, - atsakė Rėjus.
- Ką tu su jom, Rėjau, darysi? – paklausiau aš, be abejo, dirbtinai. Visiems sveiko proto žmonėms juk ir taip aišku, kad kopūsto lapai yra gerai praktiškai pritaikomi, ypač užrašant toltekų užkeikimus, kūrenant mėlynąją Patujo ugnelę arba darant paslaptingąjį Maujo užpilą, į kurį, be kita ko, dar įeina penki tarakonai (būtinai reikia žiūrėti, kad po to neišeitų).
- Vienas į salotas sutarkuosiu, kitas – balandėliams panaudosiu. O kas liks – užraugsiu, - ūkiškai atsakė Rėjus.
- Šit kaip? – dirbtinai žvaliai nusistebėjau aš. Bet iš tikrųjų
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pasikalbejimai IV
Mokytojas kalbėjo:
- „Šie laikai“ yra nuolat. Kai žmogus šiandien ar prieš tūkstantį metų sako „šie laikai yra nevykę“, tai jis juos lygina su „anais laikais“, kurie neva buvo vykę. Tačiau jei šiandien žmogus sako, kad „šie laikai“ esantys nevykę, tai, vadinasi, kas buvo prieš tūkstantį metų, buvo „anie laikai“, taigi neva geresni. Bet kitas žmogus jau prieš tūkstantį metų sakė, kad „šie laikai“ nevykę. Taigi, vadinasi, „anie laikai“ nevykę. Po tūkstančio metų kitas žmogus sakys, kad „šie laikai“ nevykę. Bet jau šiandien ir prieš tūkstantį metų buvo pasakyta, kad „šie laikai“ nevykę, vadinasi, „anie laikai“ po tūkstančio metų irgi bus nevykę.
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pas ji visada tik sitaip - intermezzo
Oloje, kur anksčiau Suoliaus troba buvo, prie nenusakomos spalvos nenusakomo daikto sėdėjo Arožažižūš ir Fėkučimaeu. Jiems besėdint kurį laiką susirinko ir daugiau publikos: Harė K., Angra Mainju ir Cukijomis. Kadangi toje oloje visiškai nebuvo kas veikti, išskyrus spoksoti į nenusakomos spalvos nenusakomą daiktą, jie visi pradėjo šnekėtis. Pirmiausia kalbėjo Angra Mainju:
- Žinot, kadaise buvo toks kraštas, o jį valdė toks gobšuolis. Savo žmonėms jis beveik už viską liepė mokėti mokesčius: už tai, kad jie kvėpuoja, už tai, kad įkvepia orą, po to už tai, kad iškvepia; už tai, kad jie naudoja Saulės šviesą, už tai, kad jų žemė sugeria lietų, už tai, kad vėjas pučia; už tai, kad jie atsikelia, už tai, kad jie ats
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Pasikalbejimai III
- Štai jūs piktinatės, kad gamtoje yra tarakonų ir tubifeksų, kai galėtų būti tik peteliškės ir boružėlės, - kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad gamtoje pilna piktžolių, kai galėtų būti tik gražios gėlės, - toliau kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - toliau pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad žiemą dienos trumpos, šaltos, šlapios ir bjaurios, kai galėtų būti nuolat vasara, nuolat šilta, nuolat šviesu ir gražu, - toliau kalbėjo Mokytojas.
- Taip, mes dėl šito piktinamės, - toliau pritarėme mes.
- Štai jūs piktinatės, kad kolorado vabalai graužia bulves, kai galėtų graužti piktžoles, - toliau kalbėjo Mokyto
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Dwarf's house by neknisk Dwarf's house :iconneknisk:neknisk 0 0 Creature by neknisk Creature :iconneknisk:neknisk 3 0
Literature
Pasikalbejimai II
Patujis kalbėjo:
- Sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau ir pabudęs pasakojau, jog sapnavau, kad pabudau.
- Hm, - tarė Mokytojas.
***
Mokytojas kalbėjo:
- Sakoma: „bijai vilko – neik į girią“. Bet tai dar nereiškia, kad vilkas negali pats pas tave ateit. Kam lemta susidurt
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Literature
Pasikalbejimai
Patujis kalbėjo:
- Sapnavau, kad buvau tarakonas, kuris sapnavo, kad buvo traktorius, kuris sapnavo, kad buvo elfas, kuris sapnavo, kad buvo žarsteklis, kuris sapnavo, kad buvo sukilėlių vadas, kuris sapnavo, kad buvo rąstas, kuriame gyveno kirmėlaitė, kuri sapnavo, kad gyvena rąste, kuris sapnuoja, kad yra sukilėlių vadas, kuris sapnuoja, kad yra žarsteklis, kuris sapnuoja, kad yra elfas, kuris sapnuoja, kad yra traktorius, kuris sapnuoja, kad yra tarakonas, kuris sapnuoja, kad yra Patujis. Patujis sapne pabudo ir pasakojo, kad sapnavo, jog buvo tarakonas, kuris sapnavo, kad buvo traktorius, kuris sapnavo, kad buvo elfas, kuris sapnavo, kad buvo žarsteklis, kuris sapnavo, kad buvo sukilėlių vadas, kuris sapnavo, kad buvo rąstas, kuriame gyveno kirmėlaitė, kuri sapnavo, kad gyvena rąste, kuris sapnuoja, kad yra sukilėlių vadas, kuris sapnuoja, kad yra žarsteklis, kuris sapnuoja, kad
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0
Mature content
Plastakos ir plastakes :iconneknisk:neknisk 1 0
Mature content
Nauja pasaka III :iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Nauja pasaka II
„Įsijungęs“ pirmiausia pasijuto esantis skafandre. Atmerkęs akis, Veikėjas pirmiausia pamatė kiek neįprastų spalvų dangų, kuriame buvo matyti didelė planeta su žiedais, kurios palydove turbūt Veikėjas ir atsidūrė. Buvo matyti ir keli maži palydovai. Tačiau dar įspūdingiau pasirodė danguje esančios dvi žvaigždės, kurios buvo labai arti viena kitos. Veikėjas kurį laiką spoksojo į iki šiol nematytą dangų, tarsi susiprato ir apsiprato, kad yra ne Žemėje. Bijojo net susijudinti. Tačiau taip pat norėjo ir kuo greičiau pamatyti naująją planetą. Gulėjęs kaip lavonas ūmai atsisėdo ir pradėjo dairytis. Kalnuotos vietovės buvo apaugusios nematytais augalais. Veikėjas lėtai atsistojo ir pradėjo eiti. Tačiau netrukus pajuto, kad klimpsta kaip
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 0 0
Literature
Nauja pasaka I
Vienąkart Veikėjas ėjo keliu per lauką ir pastebėjo į kažkokius virbus įsipainiojusią voverę. Jis išpainiojo žvėrelį, o tada voverė prašneko ir tarė:
- Tu man padėjai, už tai išpildysiu vieną tavo norą. Beje, noro išpildyti daugiau norų pateikti negalima, tada nieko išvis negausi. Prašom nesukčiauti.
Veikėjas nenustebo, kad voverė kalba, ir susimąstė (kas šiaip turėtų būt įtartina, nes visiems žinoma, kad voverės nekalba). Kaip žinote, vaikai, normalūs žmonės - absoliuti dauguma - tokiu atveju norėtų turtų (kiti galbūt valdžios, bet, vaikai, puikiai žinote, kad tas, kas turi turtų, to ir valdžia, tad atskirai jos prašyti neprotinga. Lygiai tas pats ir su meile – kas turi turtų, turės ir meilės, juk, vaikai, esate n
:iconneknisk:neknisk
:iconneknisk:neknisk 1 0

Random Favourites

sailor moon male version by heavenhellexe sailor moon male version :iconheavenhellexe:heavenhellexe 543 117 Christmas in Old blue by Rcal Christmas in Old blue :iconrcal:Rcal 5 8 White Dragon by RisingDragonArt White Dragon :iconrisingdragonart:RisingDragonArt 509 45 Dragon White Fire O Ka Fee by RubisFirenos Dragon White Fire O Ka Fee :iconrubisfirenos:RubisFirenos 807 122 ratty by krabatas ratty :iconkrabatas:krabatas 62 24 The Grey King by CocoaDesert The Grey King :iconcocoadesert:CocoaDesert 34 2 Fuse II by d-k-asion Fuse II :icond-k-asion:d-k-asion 18 1 Lion 03 by Alannah-Hawker Lion 03 :iconalannah-hawker:Alannah-Hawker 245 48 As Long As You Have a Dog, You Have a Friend by Deliquesce-Flux As Long As You Have a Dog, You Have a Friend :icondeliquesce-flux:Deliquesce-Flux 85 30 Hello plushie by Vihartancos Hello plushie :iconvihartancos:Vihartancos 17 9 Bubo bubo by ChibiNeves Bubo bubo :iconchibineves:ChibiNeves 37 16 Snowy night by HelaLe Snowy night :iconhelale:HelaLe 219 38 Nuthatch (011) - Nuthatch and Ivy by Sikaris Nuthatch (011) - Nuthatch and Ivy :iconsikaris:Sikaris 107 19 Sleepin' by ilikednb Sleepin' :iconilikednb:ilikednb 165 40 APH: year of silence by sweetpinkstuff APH: year of silence :iconsweetpinkstuff:sweetpinkstuff 9 10

Activity


Mokytojas sėdėjo ant kranto. Po to atsikėlė ir nuėjo.

***

Fodybūv kalbėjo:
- Moteris yra vyro įkvėpėja ir mūza, kuri turi raktą nuo Pegaso tvarto. Moteris yra vyro ramstis, užuovėja, pribuvėja, vedlė, pakilimo takas, tramplynas. Moteris suteikia vyrui magines galias. Moteris dovanoja vyrui. Tas yra gerai, jei esi vyras. Bet jei esi moteris - kas yra moters įkvėpėjas, turintis raktą nuo Pegaso tvarto? Kas yra moters ramstis, užuovėja, pribuvėja, vedlys, pakilimo takas, tramplynas? Kas moteriai suteikia magines galias? Kas moteriai dovanoja?
- Saulei nereikia nei lempos, nei šildytuvo, - tarė Mokytojas. - Jeigu Saulė nežino, kad ji yra saulė, tai nereiškia, kad ji dėl to ne saulė. Ir net jeigu ji nežino, kad yra saulė, planetos vis viena sukasi ir suksis aplink ją, o vienoje iš planetų netgi užsiveisė padarija.
- Šis palyginimas netikslus, - įsiterpė Romėbiš, - Saulės egzistavimas nepriklauso nuo planetų. Saulė būtų ir šviestų, net jeigu ir planetų nebūtų, tuo tarpu planetos yra priklausomos nuo Saulės, o ypačiai gi ta, kurioje užsiveisė padarija.
- Eik tu, Romėbiš, šikt ir nesikabinėk prie mano palyginimų, - atsakė Mokytojas.

***

- Aš tokius vyrus kaip tu valgau pusryčiams, - tarė Fodybūv.
- Tai badauji, matau, - atsakė Romėbiš.

***

Mokytojas pasakojo:
- Kitą kartą toks žmogus ėjo į turgų pirkti raugintų agurkų. Kelyje pasitaikė kažkokio šuns šūdas. Žmogus jo nepamatė, paslydo ir išsitiesė. Kurį laiką gulėjo ir mąstė. Paskui atsistojo ir nuėjo toliau.
Nebuvo nieko. Ir po to nebuvo nieko, ir dar po to irgi nebuvo nieko. Tada pasigalvojo: „Galėtų būti kas nors“. Ir kai taip pasigalvojo, atsirado Kas Nors. Ir buvo Kas Nors. Neaišku, kiek buvo, nes laiko nebuvo. Tuomet pasigalvojo: „Kas nors gali būti tik kur nors“. Ir kai taip pasigalvojo, Kur Nors atsirado, ir Kas Nors jau buvo Kur Nors. Tada pasigalvojo: „Gerai čia pagalvojau“. Ir kai taip pasigalvojo, atsirado Prošmožekšlis — visko, kas ant žemės ir po ja, ir virš jos, kūrėjas. Žiūrėjo jis į Ką Nors, žiūrėjo ir užsnūdo. O kol snaudė, atėjo Ftliodemujis. Ftliodemujis tarė: „Kas Nors Kur Nors būna tik kažkada“. Ir taip atsirado laikas. Tuomet Ftliodemujis suteikė Prošmožekšliui formą ir tarė: „Kelkis, tu tinginio panti!“. Bet Prošmožekšlis įmigo kaip reikiant, tad Ftliodemujis iš Ko Nors suplakė žemę, o likučius sukišo miegančiam Prošmožekšliui į burną ir nuėjo.
Prošmožekšlis paspringo, pradėjo spjaudytis ir pabudo. Iš to, ką išspjovė, atsirado įvairiausi padarai.

                                                     ***

Pasaulyje buvo tamsu. Niekas nieko nematė, girdėjosi tik balsai ir garsai.
- Iš kur čia tiek triukšmo? - pasakė kartą Prošmožekšlis.
Visur girdėjosi tik juokas ir kikenimas. Prošmožekšlis pirma išsigando, po to labai supyko, galop užsnūdo. Kol snaudė, Ftliodemujis, paspringęs savo seilėmis, iškosėjo vandenų deivę Šon Dio. Deivė išsiliejo į vandenis ir apsupo visą žemę.
- Neblogai! - tarė Ftliodemujis.
- Žinai, kas dar geriau būtų? - atsakė Šon Dio. - Jei pamatytumei mane.
- Kelkis, sumautas tinginy, - kumščiavo Prošmožekšlį Ftliodemujis. - Kaip mes matysime pasaulį?
Prošmožekšlis buvo kietai įmigęs. Sapnavo, kad Ftliodemujis bando jį pažadinti, ir nusprendė kol kas nepabusti.

deviantID

neknisk's Profile Picture
neknisk
Ž. Ping Vin D. Archevarlinni
Lithuania
I was found in the forest of mushrooms.
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconspiritofdarkness:
Spiritofdarkness Featured By Owner May 18, 2019
Hi! thanks a lot for the +fav  [CHAT ICON] Baldi Take the L
Reply
:iconchiandra4u:
ChIandra4U Featured By Owner Mar 4, 2019   General Artist
Thank you for your time 
and fav on my art
. . . Misty shadows . . .
. . . Misty shadows . . . by ChIandra4U
Reply
:iconchiandra4u:
ChIandra4U Featured By Owner Mar 10, 2018   General Artist
Thank you for your fav on
. . . The path . . .
. . . The path . . . by ChIandra4U
Reply
:iconjuhaniviitanen:
JuhaniViitanen Featured By Owner Sep 18, 2014  Professional Photographer
Thanks for the :+fav: :)
Reply
:iconlonelilsoul:
LoneLiLSoul Featured By Owner Apr 21, 2014  Student
The heck... Something's wrong with my mobile da. It just sent he message while i'm not done reading and replying to ya. Mouh. So may i have a link with the american youtuber you were talking about? And now i remember berwald lol.
Reply
:iconneknisk:
neknisk Featured By Owner Apr 21, 2014
well, simply PBG or peanut butter gamer:> i don't remember which video is this quote from, though ^^"
Reply
:iconlonelilsoul:
LoneLiLSoul Featured By Owner Apr 27, 2014  Student
he'll be replaced by a pack of llamas with rainbows and butterflies and yeah, you could start puking over the sound of happy pink. lol. kidding.
hey wait, is it pewdiepie? lol. XD
Reply
:iconneknisk:
neknisk Featured By Owner May 3, 2014
well, "peanut butter gamer" and "pewdiepie" don't look very alike to me, but maybe it's just me :iconsmilecakeplz:
here ya go www.youtube.com/watch?v=pp-NMX… 6:30-6:36
you're welcome:>
Reply
:icontheeldiluvian:
TheELDiluvian Featured By Owner Apr 4, 2014  Professional Digital Artist
Thanks a lot for the fave!
Reply
:icondangref:
DanGref Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for fav and llama for you, cause llamas are awesome, so llamas for everyone! With greetings from Poland, where be dragons!
Reply
Add a Comment: