98
193
0
[SHARE RENDER] PACK PNGS NAYEON
3.2K Views|1 Today
© 2016 - 2019 NeilRoy

FAV Star!  + COMTHeart  + WATCH deviantART  = LINK Post Below Post Below 

Bullet; Blue PLEASEBullet; Blue

Bullet; Red DON'T CROP, EDIT OR CLAIM AS YOUR Bullet; Red 
Bullet; Red DON'T SELL OR SHARE ANY WHERE Bullet; Red
Bullet; Red CREDIT : :iconhenry-npt:  IF YOU DOWNLOAD AND USE Bullet; Red 
(Please, don't credit in your fav)

Bullet; Yellow HOPE YOU LIKE IT Bullet; Yellow


-Pack 1:  sta.sh/21cc33lwhl9b?edit=1


- Pack 2 :  sta.sh/21s2ax86h11m?edit=1
Image size
700x1200px 906.78 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (98)
KitashirakawaAyAkA's avatar
KitashirakawaAyAkA|Student Interface Designer
Tks
Reply  ·  
milky998's avatar
Done <33 
Reply  ·  
Ayauchidachan's avatar
Ayauchidachan|Student Digital Artist
Done
Reply  ·  
Bunnyclaramoon's avatar
Bunnyclaramoon|Student Interface Designer
~ Done :)
Reply  ·  
tamaravick's avatar
thanks ♥
Reply  ·  
KL24loves's avatar
KL24loves|Student Interface Designer
Thanks <333
Reply  ·  
Naki-loveAkb48's avatar
Naki-loveAkb48|Student Interface Designer
Done
Reply  ·  
VyNayeonie's avatar
Cậu này!!!Bày mk các công đoạn xếp render vào pack và tải lên như cậu được ko???Mk là người mới nhưng mk rất thích cut ảnh và tải lên cho mọi người cùng dùng í^^Cậu giúp tớ nha...Nếu cậu ko thích thì cũng ko sao nha^^ Xin lỗi vì đã làm phiềnw00t! w00t! w00t! 
Reply  ·  
RD-A's avatar
RD-A|Student Traditional Artist
Tks
Reply  ·  
Juuko-Chan's avatar
Juuko-Chan|Student Traditional Artist
Done <3
Reply  ·  
ThanhBaekhuyn's avatar
ThanhBaekhuyn|Student Interface Designer
done
Reply  ·  
JKeyYuan's avatar
JKeyYuan|Student Traditional Artist
done
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved