Deviation Actions

NAVIDRAHIMIRAD's avatar

Soltan Menu

SOLTAN RESTAURANT & COFFEE SHOP MENU DESIGN
Image details
Image size
800x655px 221.24 KB
Published:
Comments54
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Where can i get the PSD File for this?
emkan download in filha hast ya na
emkan download in filha hast ya na
sonttx's avatar
parisMJ's avatar
Pomis's avatar
ba arze salam
ba tashakor az kare ghashanget va hosne zoghet
man dar hale amade saziye ye restaurant hastam ke bakhshaye mokhtalefi az jomle ghazaye irani (sonati ) international va lamkade o coffeshopp dare
baraye menu az tarhe shoma khosham omad
age lotf konid gheymate kar va inke betonim taghirati ro to tarh bedim mamnon misham
mitoni reply ro be e-mailam bezani :bagher_2000@hotmail.com
fuladpanjeh's avatar
salam navid,kheyly khosghgele,man tu ye shahre kuchik resturan darim,mishe file psd ino bedi,inja khub dorost nemikonan,khodam ham sakhtam jaleb nashod,mer30
prince.tabriz@yahoo.com
picnama's avatar
jeddan migam an sabk kaaraa az sabkaye doos dashtanie mane besyar jaalebe +
choeyy's avatar
looks very nice. the entire time i was going 'ooooooooh.... that's a clean design' :)
Moh3nn's avatar
kheyli ghashang shode
parniangraphic's avatar
navid jan kheyli ghashang shode
movafagh bashid
NAVIDRAHIMIRAD's avatar
Mersii dooste aziz , shoma ham hamchenin :rose:
aliseven's avatar
navid jan vaghean kare ghashngi shode
albate mesle hamishe
NAVIDRAHIMIRAD's avatar
Mamnoon ali jan mese hamishe lotf darii:rose:
Fereshteh-eslah's avatar
kare sonatio ghashangi shode
NAVIDRAHIMIRAD's avatar
Mamnoon dooste aziz :rose:
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In