Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student LuisMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 27 Deviations 225 Comments 2,962 Pageviews
×

Newest Deviations

Mery Chrismast by NattBest Mery Chrismast :iconnattbest:NattBest 6 0 Pink Land by NattBest Pink Land :iconnattbest:NattBest 5 0 The Best by NattBest The Best :iconnattbest:NattBest 6 4 Good Luck by NattBest Good Luck :iconnattbest:NattBest 7 1 Gumi by NattBest Gumi :iconnattbest:NattBest 3 0 Say Yeah !! by NattBest Say Yeah !! :iconnattbest:NattBest 1 1 Merry Christmas With Maki by NattBest Merry Christmas With Maki :iconnattbest:NattBest 0 0 Mickey in SeaLand by NattBest Mickey in SeaLand :iconnattbest:NattBest 1 3 Blossom Girl by NattBest Blossom Girl :iconnattbest:NattBest 3 0 Magic by NattBest Magic :iconnattbest:NattBest 0 0 Scrap #4: Night Dream by NattBest Scrap #4: Night Dream :iconnattbest:NattBest 1 0 KR Class #1: Lonely by NattBest KR Class #1: Lonely :iconnattbest:NattBest 1 0 Quotes #1: I Will Waiting For You by NattBest Quotes #1: I Will Waiting For You :iconnattbest:NattBest 0 0 Logo: Welcomte to My D.A by NattBest Logo: Welcomte to My D.A :iconnattbest:NattBest 1 0 Scrap #1: Green Forest by NattBest Scrap #1: Green Forest :iconnattbest:NattBest 2 0 C4d #2: Festival by NattBest C4d #2: Festival :iconnattbest:NattBest 2 0
. This is my art <3
. I don't think you will like them because it is so bad.

Donate

NattBest has started a donation pool!
2 / 100
. Please donate me if you want.
. I will very happy if you give me some points.


You must be logged in to donate.
  • :icondahub:
    dAhub
    Donated Dec 10, 2016, 3:27:26 AM
    2

deviantID

NattBest
Luis
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
. Nhô mấy cậu ~~ Tớ là Luis - chàn :v
. Tớ sinh năm 2004 :v Non nớt quạ :v
. Tớ yew design nhưng còn xấu lắm ~~


. Watch tớ và tớ sẽ watch lại :v


. Bạn nào thích art tớ thì Watch nhen~~ Mỗi lần được watch tớ vui lắm á ~~


. Cảm ơn bạn đã đọc nha ~~ Hết rồi á <33

Comments


Add a Comment:
 
:icond-xkanon:
D-XKanon Featured By Owner May 12, 2017  Student Digital Artist
- can you wb for me?
Reply
:iconakari-himegako:
Akari-Himegako Featured By Owner Dec 22, 2016
- Watch back ? Chitoge Smiling Icon Chitoge Smiling Icon Chitoge Smiling Icon 
Reply
:iconkarla-e19:
Karla-E19 Featured By Owner Dec 21, 2016
watch back pls
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner Dec 21, 2016
- thanks for the watch nka >< 
- làm quen? 
Reply
:iconnattbest:
NattBest Featured By Owner Dec 21, 2016  Student Interface Designer
- Art bạn đẹp thì mình watch thôi hà ~ <3
- Mình là Luis :v 
Reply
:iconyukina-yuk:
Yukina-Yuk Featured By Owner Dec 21, 2016
-  cảm ơn bạn <3 
- Cứ gọi mình là Yuk :3 
- Xưng?
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Dec 20, 2016  Student Interface Designer
Nay là sinh nhật cậu phải không ;;v;;
Nếu đúng thì "Sinh nhật vui vẻ nhé =v="
Reply
:iconnattbest:
NattBest Featured By Owner Dec 21, 2016  Student Interface Designer
- Cảm ơn cậu nhiều nhan <33 
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Dec 21, 2016  Student Interface Designer
Không chi 'v'
Reply
:iconyuuarrdelchan:
YuuArrdelchan Featured By Owner Dec 20, 2016  Student Digital Artist
- Chúc mừng sinh nhật bạn nha :'>> 
Reply
Add a Comment: